Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

МЕМОРАНДУМ
про партнерство та співпрацю між Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців транспорту «Федерація роботодавців транспорту України» таПрофесійною спілкою робітників морського транспорту України

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про соціальний діалог в Україні», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, основними принципами ефективної взаємодії сторін соціального діалогу, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри та партнерських відносин між роботодавцями та профспілками в галузі морського транспорту, Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців транспорту «Федерація роботодавців транспорту України» (далі - Федерація) з однієї Сторони, та Професійна спілка робітників морського транспорту України (далі -Профспілка), з другої Сторони, уклали Меморандум про партнерство та співробітництво для досягнення зазначених цілей на засадах об'єднання можливостей Сторін.
Цей Меморандум є спільним рішенням про утворення Галузевої ради між Федерацією та Профспілкою.


Сторони,
враховуючи необхідність зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття спільних рішень між роботодавцями та профспілками з питань реформування галузі морського транспорту, формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, консолідації зусиль по пошуку шляхів вирішення проблемних питань в морській галузі транспорту;
поділяючи погляди щодо необхідності покращення інвестиційного клімату в Україні з урахуванням дотримання балансу інтересів роботодавців і працівників галузі;
приймаючи за основу діяльності необхідність тісної співпраці роботодавців та профспілок з органами державної влади;
прагнучи забезпечити максимальну ефективність та конструктивність своєї співпраці
домовились про наступне:

1. Вважати першочерговими напрямками співпраці:
1.1 об'єднання зусиль на галузевому рівні шляхом створення Двосторонньої соціально-економічної ради у галузі морського транспорту між Сторонами;
1.2 безпосередню участь в розробці галузевих програм економічного та соціального розвитку, законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб'єктів соціального діалогу в процесі реформування морської галузі;
1.3 створення сприятливого інвестиційного, правового та економічного середовища для ефективної діяльності підприємств морської галузі та потенційних інвесторів-концесіонерів;
1.4 підготовку спільних матеріалів з метою реагування на поточну ситуацію та актуальні проблеми в сфері морської галузі транспорту;
1.5 обмін аналітично-довідковою інформацією;
1.6 організацію спільних круглих столів, прес-конференцій та брифінгів з висвітлення спільної діяльності;
1.7 проведення переговорів, консультацій та зустрічей.

2. З метою забезпечення ефективної співпраці в рамках цього Меморандуму Сторони:
2.1 підтримуватимуть ділові партнерські стосунки, сприятимуть розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей;
2.2 здійснюватимуть постійний обмін інформацією, яка становить взаємний інтерес;
2.3 залучатимуть представників Сторін до власних публічних заходів (зокрема, нарад, прес-конференцій, засідань робочих груп).
2.4 сприятимуть веденню колективних переговорів, укладанню та виконанню галузевої угоди, колективних договорів на підприємствах морської галузі, розроблятимуть типові форми колективних договорів, прийнятних для профспілок та роботодавців;
2.5. сприятимуть запобіганню виникнення та врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) у галузі морського транспорту.
Меморандум є передумовою і підставою для створення Двосторонньої соціально-економічної ради у галузі морського транспорту та затвердження її положення відповідно до Додатку 1, який є невід'ємною частиною Меморандуму.
3. Меморандум укладено українською мовою у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу (по одному примірнику кожній Стороні).
4. Меморандум вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє доки Сторони зацікавлені у співробітництві.
5. У цей Меморандум за потребою протоколом можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємним письмовим погодженням Сторін.
6. Усі суперечки між Сторонами, що стосуються виконання та тлумачення цього Меморандуму, регулюються шляхом проведення прямих переговорів між Федерацією та Профспілкою.

Підписано 02 квітня 2013 року

Додаткова інформація