blog titarenko  blog klimpush    

Тетяна Тітаренко

Орест Клипуш

   
Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

Нові кроки у розвитку соціального партнерства в автотранспортній галузі

 На сьогоднішній день в умовах розвитку світової економіки значного поширення набула концепція соціальної відповідальності бізнесу.

«Сьогодні ми з Вами бачимо, що світовий автотранспортний бізнес активно розвивається. З’являються нові послуги, нове обладнання, нові технології, які вимагають оперативного реагування на ці зміни. Звісно, що ці процеси відображаються й на відносинах між роботодавцями та працівниками. Тому ми вбачаємо особливе значення соціального партнерства під час цих перетворень» - зазначив Голова Федерації роботодавців транспорту України Орест Климпуш під час виступу на XIV Ялтинській конференції: «Міжнародні автомобільні перевезення – проблеми, шляхи їх вирішення та перспективи їх розвитку».

 На сьогодні в Україні найбільшою та авторитетною організацією роботодавців в галузі транспорту є Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ). Це  єдиний найпотужніший та найвпливовіший представник галузі транспорту в державних установах, який працює на національному рівні та є цілком прогресивним та деполітизованим.  Сьогодні ФРТУ – це більше 20 галузевих територіальних організації, що представляють автомобільну, морську, авіаційну та залізничну галузі та є єдиною репрезентативною стороною підписання галузевих угод у цих сферах. Підприємства, представлені в ФРТУ, виробляють у сукупності майже 7% ВВП України та нараховують понад 350 тис. працівників.

Федерація активно створює особливу форму взаємодії приватного бізнесу з державою, яка дозволяє реалізовувати суспільно вагомі проекти широкого спектру спрямованості - від вирішення стратегічно важливих питань для окремо взятих підприємств галузі до питань національного масштабу, наприклад, внесення змін до державних законодавчих актів під час їх складання.

У складі керівних органів – міністри транспорту України, колишні заступники Міністра транспорту України, народні депутати України різних скликань, академіки Транспортної академії України, заслужені працівники автомобільного транспорту.

ФРТУ є офіційною стороною соціально-економічного партнерства у переговорах і підписанні тристоронніх територіальних, галузевих угод та Генеральної угоди, дійсним членом Національної тристоронньої соціально-економічної ради зі сторони роботодавців, її представники входять до складу робочих груп, Громадських рад при державних органах, а також комітетах Верховної Ради України.

У червні 2013 року під час проведення Загальних зборів склад ФРТУ розширився шляхом входження ряду транспортних компаній авіаційної, морської та залізничної галузі, що на переконання експертів надасть більше можливості автоперевізникам та іншим представникам автомобільної галузі захищати свої інтереси під час вироблення комплексної та єдиної позиції.

«Це – дуже суттєвий крок для нас. Об’єднання представників  всіх підгалузей транспорту спрямоване на комплексне вивчення транспортних проблем, тому що і автоперевізники, і моряки, і залізничники так чи інакше взаємопов’язані між собою, а їх діяльність не може розглядатися окремо одна від одної» - зазначив заступник Голови ФРТУ, Президент АсМАП Леонід Костюченко.

«Входження до складу Федерації роботодавців транспорту України нових компаній залізничної та авіаційної галузі, серед яких є і державні підприємства, і приватні компанії, свідчить про розвиток руху роботодавців транспорту в Україні. Та робота, яку було проведено нашими фахівцями у першому півріччі, довела як нашим діючим членам, так і новим, що Федерація – це сучасна дієва організація, яка відстоюватиме їхні інтереси», – підтримав нових учасників Федерації Орест Климпуш.

Заступник Міністра інфраструктури України Володимир Корнієнко висловив готовність Міністерства до серйозної співпраці із роботодавцями. Він зазначив, що сьогодні відбувається розвиток соціального діалогу на вищому рівні, вагомим кроком до якого повинна стати структуризація всіх організацій роботодавців. «Міністерство й надалі готове плідно співпрацювати з Федерацією роботодавців транспорту України, враховуючи той позитивний досвід, який отримало міністерство при опрацюванні разом з ФРТУ галузевих угод в сферах автомобільного, морського та авіаційного транспорту», – наголосив Володимир Корнієнко.

Після реорганізації керівного складу ФРТУ шляхом створення робочих органів у вигляді комітетів за відповідними напрямками роботи, активно вже розпочали свою роботу 2 комітети - по роботі з роботодавцями в галузі автомобільного транспорту, який очолює Анатолій Редзюк (директор ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний інститут») та по роботі з роботодавцями в галузі морського транспорту, який очолює Олександр Лагоша (начальник морського порту «Южний»).

Так, 04 вересня у Ялті  проведено перше засідання автомобільного комітету.

Комітет створений як дієвий майданчик для проведення актуальних консультацій, вироблення спільних позицій та рішень щодо проблемних питань автомобільної галузі.

На засіданні були обговорені ключові питання, які стоять перед автомобільною галузі, затверджено положення про комітет, його склад, план роботи на 4-й квартал поточного року.

До складу комітету увійшли: Чалий С.І. (керівник сектору вантажних та міжнародних автоперевезень), Пачесюк С.Н. (керівник сектору пасажирських автоперевезень), Резнік О.М. (керівник сектору шляхового господарства), Дума І.М. (керівник сектору нормативної бази та технічного регулювання).

Координує діяльність Комітету – заступник Голови ФРТУ, Президент АсМАП Леонід Костюченко.

Наразі представники ФРТУ беруть активну участь у нарадах, заходах з розробки та опрацювання нормативно-правових документів, що унормовують діяльність транспортної галузі. Потрібно відзначити їх роботу, зокрема, стосовно внесення змін до Податкового кодексу в частині встановлення збору за утилізацію транспортних засобів з урахуванням європейського досвіду, розробки нової редакції Закону України «Про автомобільний транспорт», а також участь у колегіях та громадських радах при Мінінфраструктури та Укртрансінспекції тощо.

 Зокрема, Федерація бере активну участь в робочій групі з вирішення проблемних питань внутрішніх пасажирських перевезень,з вирішення проблемних питань автостанційної діяльності, в робочій комісії щодо створення нової редакції Закону України «Про автомобільний транспорт». Так, опрацьовано чергову (13) редакцію законопроекту, одним із основних зауважень до нього є  вимога  чіткого розмежування функцій та конкретних форм здійснення дій  двох центральних органів виконавчої влади - Мінінфраструктури і Укртрансінспекції, - при проведенні конкурсів, ліцензування з перевезення пасажирів, зокрема те, що проведення конкурсів на міжобласних маршрутах повинно проводити Мінінфраструктури, а Укртрансінспекція – може тільки готувати матеріали для проведення конкурсів.

Урахування запропонованих змін сприятиме більш прозорому та зрозумілішому механізму для роботодавців при отриманні дозволів на пасажирські перевезення.

15 серпня поточного року під час проведення наради з питань проходження проектів актів, розроблених Мінінфраструктури, у сфері автомобільного транспорту, в.о. Міністра К. Єфименко відзначив роботу ФРТУ у цьому напрямку: «Я задоволений роботою нашого соціального партнера ФРТУ над виробленням та опрацюванням проектів нормативно-правових актів у сфері автомобільного транспорту, та вважаю, що думка роботодавців-автоперевізників є важливою складовою загальної позиції держави».

Також було зазначено, що на прохання Федерації Прем’єр-міністр України Азаров М.Я. зобов’язав керівників обласних державних адміністрацій здійснити справедливий розподіл виділених Державним бюджетом 2013 року коштів для компенсації за пільгові перевезення пасажирів автомобільним транспортом із залучення регіональних громадських організацій роботодавців транспорту.

Федерацією порушено питання перед Прем’єр-міністром України щодо надання відповідних доручень про перегляд існуючого стану і необхідності встановлення вільних тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, що працюють на звичайному режимі руху в приміському і міжміському внутрішньообласному сполученні, як це вже реалізовано в міжобласному сполученні.

У підписаній Галузевій угоді в сфері автомобільного транспорту на 2013-2015 роки між Міністерством інфраструктури України, Федерацією роботодавців транспорту України, спільним представницьким органом профспілок передбачається удосконалити процедуру розподілу та видачі разових дозволів і багаторазових дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) для виконання міжнародних автомобільних перевезень територіями іноземних держав, у тому числі шляхом поновлення порядку оформлення, видачі, використання, обліку та звітності дозволів ЄКМТ, введення в дію з 2014 року електронної системи бронювання разових дозволів через мережу Інтернет.

«Це вже п’ята  Галузева угода в сфері автомобільного транспорту, в якій бере участь та контролює стан її виконання Федерація, як окрема сторона переговорів.Під час проведення консультацій та переговорів, представники Федерації максимально ефективно відстоювали інтереси роботодавців в галузі автомобільного транспорту, а результатом переговорів стала лояльна та рекомендаційна редакція Галузевої угоди з точки зору інтересів автоперевізників» - наголосив Орест Климпуш у своєму виступі на Ялтинській конференції. 

ФРТУ підтримано ініціативу перевізників про необхідність передбачити в законодавстві відповідальність вантажовідправників за перевищення нормативних вагових параметрів. Принцип солідарної відповідальності відправника і перевізника існує і в країнах ЄС, зокрема, в законі "Про автомобільний транспорт" Болгарії. Так, Федерацією були направлені звернення на Віце-прем’єр-міністра О. Вілкула, Міністра інфраструктури В. Козака, до керівників Державної служби України з регуляторної політики та розвитку підприємництва, Укртрансінспекції, Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) з проханням запровадити солідарну відповідальність відправника та підтримати пропозицію про недопущення не підйомного збільшення штрафних санкцій на водіїв понад 2 тис. грн. та на перевізників до 17 тис.грн за перевищення транспортними засобами вагових нормативів.

Крім того, ФРТУ направлено звернення до Міністерства інфраструктури України щодо потреби в комплексному вирішенні проблеми вивезення великовагових контейнерів з морських портів з організацією видачі  дозволів на рух в портах, не стримуючи транспортний потік та недопущення зупинки роботи портів.

Голова ФРТУ окремо наголосив на ситуації, яка склалася на україно-російському кордоні. Федерацією розпочата та продовжується активна робота на державному рівні щодо вирішення проблем, які виникли при експортуванні продукції до Російської Федерації, внаслідок застосування Федеральною митною службою РФ профілів ризику до українських експортерів. З метою захисту законних інтересів, як  роботодавців в галузі транспорту,  так і бізнесу України в цілому, а також якнайшвидшого вирішення даної проблеми, Федерацією було підготовлені та направлені листи до Прем’єр-міністра України –  М.Я. Азарова та Міністра доходів та зборів України – О.В. Клименка з проханням вирішити цю проблему негайно.

Під час переговорів з соціальними партнерами досягнуто принципіальних домовленостей щодо відмови російської сторони від надмірних заходів з митного контролю українських товарів, що експортуються до Російської Федерації, а також щодо запровадження спрощеного режиму контролю до сумлінних українських експортерів.

Також Голова ФРТУ констатував, що, запроваджений Федерацією з 19.08.13 р. щоденний моніторинг процесу розмитнення українських товарів на російській митниці свідчить про те, що проблеми із розмитненням товарів походженням з Україні все ще залишаються.

Підсумовуючи вказане, Орест Климпуш зазначив, що задля забезпечення збалансування інтересів сторін соціального партнерства, ефективного розвитку системи трипартизма необхідне послідовне поширення ідеології й технології соціального партнерства, закладення у свідомість і в практику роботи всіх суб'єктів ринку праці — державних, підприємницьких, профспілкових структур — ідеї справедливого соціального договору, а не соціальної конфронтації.

«На сьогодні є декілька організацій, які, на мою думку, займаються лише популізмом та розвитком конфронтації між суб’єктами соціального діалогу, що в свою чергу, призводить до хаосу, а не до дієвих кроків» - повідомив Голова ФРТУ.

Таким чином, в найближчій перспективі всім сторонам соціально-трудових відносин в Україні належить зайняти свою нішу в справі регулювання національного ринку праці з метою його соціалізації: основним завданням профспілок має стати реальне покращення умов надання трудових послуг найманими працівниками; підприємці повинні усвідомити як реальний факт залежність успішності свого бізнесу від соціального становища в країні та на підприємстві, отже враховувати й інші, крім збагачення, цілі підприємницької діяльності й людського життя загалом; держава повинна створити механізм заохочення (передусім економічного) сторін до вирішення соціально-трудових проблем методами соціального партнерства.

Враховуючи вищевикладене, є впевненість, що саме спільними зусиллями, розвиваючи соціальне партнерство, можна досягти тих бажаних результатів, які очікує транспортна галузь в цілому.

Додаткова інформація