Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

УГОДА ПРО КООРДИНАЦІЙНІ ОРГАНИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ

УГОДА

про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності Незалежних Держав

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 14.02.92 р.

ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 14.02.92 р.

Розглянувши пропозиції керівників адміністрацій та органів управління залізничним транспортом держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про координаційні органи залізничного транспорту, глави урядів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав,

прагнучидо забезпечення сталих економічних зв'язків держав - учасниць Співдружності та їх зміцнення в рамках єдиного економічного простору,

грунтуючисьна статті 7 Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав,

враховуючинакопичений досвід у процесі формування єдиної залізничної мережі та її експлуатації,

домовилисьпро таке:

1. Заснувати Раду щодо залізничного транспорту, яка складається із глав адміністрацій і органів управління залізничним транспортом держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, для координації роботи залізничного транспорту на міждержавному рівні та вироблення погоджених принципів його діяльності.

2. Доручити Раді щодо залізничного транспорту:

2.1. У місячний термін спільно з координаційною транспортною радою розробити Положення про Раду та подати його на затвердження.

2.2. Для координації експлуатаційної діяльності залізниць, розробки нормативних актів, що регламентують організацію перевезень пасажирів і вантажів між державами Співдружності, створити виконавчий комітет Ради щодо залізничного транспорту.

2.3. У місячний термін розробити Положення про виконавчий комітет, структуру, штатний розпис, кошторис витрат на утримання і порядок фінансування та подати на затвердження.

3. Встановити місцеперебування у м. Москві.

ВЧИНЕНО в м. Мінську 14 лютого 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

За Азербайджанську Республіку

(підпис)

За Російську Федерацію

(підпис)

За Республіку Білорусь

(підпис)

За Республіку Таджикистан

(підпис)

За Республіку Вірменія

(підпис)

За Туркменістан

(підпис)

За Республіку Казахстан

(підпис)

За Республіку Узбекистан

(підпис)

За Республіку Киргизстан

(підпис)

За Україну

(підпис)

За Республіку Молдова

(підпис)

Додаткова інформація