Наказ Мінінфраструктури від 27.05.2013 Про портові збори

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2013

м. Київ

N 316


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 червня 2013 р. за N 930/23462

Про портові збори

Відповідно до статті 22 Закону України "Про морські порти України", підпунктів 4.3.1, 4.3.3 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок справляння та розміри ставок портових зборів.

1.2. Порядок обліку та використання коштів від портових зборів.

2. Департаменту економіки та фінансів забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про морські порти України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Міністра
фінансів України

А. Мярковський

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і
торгівлі України

А. А. Максюта


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
27.05.2013 N 316

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 червня 2013 р. за N 930/23462


Порядок справляння та розміри ставок портових зборів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру справляння портових зборів та встановлює розміри ставок портових зборів.

1.2. Згідно з частинами третьою - п'ятою статті 22 Закону України "Про морські порти України" портові збори сплачуються адміністрації морських портів України, крім випадків, визначених цим Законом, а саме:

причальний збір справляється на користь власника причалу, а якщо причал перебуває у користуванні - на користь відповідного користувача;

канальний збір справляється на користь власника каналу;

корабельний збір справляється на користь користувача портової акваторії, а також власника операційної акваторії причалу (причалів), збудованої до набрання чинності Законом України "Про морські порти України";

маяковий збір справляється на користь державної установи, що організовує та здійснює навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства.

1.3. Портові збори (корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний) справляються в морських портах із суден і плавучих споруд, що плавають під Державним Прапором України та іноземними прапорами, за групами згідно з додатком 1 до цього Порядку.

1.4. Сплата портових зборів у морських портах здійснюється до виходу судна з морського порту, а за транзитний прохід каналами - шляхом попередньої оплати або безпосередньо на вході у канал.

1.5. Нарахування портових зборів здійснюється з умовного об'єму судна, який обчислюється в кубічних метрах і дорівнює добутку трьох величин (довжина судна, ширина судна і висота борту судна), зазначених в обмірному свідоцтві (головні розмірення) або документі, що його замінює.

Для морських суден, що перевозять вантажі на верхній палубі чи мають дві або більше палуб, крім твіндечних суден, висота борту, яка використовується для обчислення об'єму судна, повинна становити не менше половини ширини судна.

Для суден групи Б, що мають дві або більше палуб, висота борту, яка використовується для обчислення об'єму судна, повинна становити половину ширини судна.

Умовний об'єм баржебуксирних складів, караванів та інших складених плавучих споруд для нарахування всіх видів зборів, крім санітарного, дорівнює сумі об'ємів окремих елементів.

Для розрахунку всіх видів зборів умовний об'єм суден РО-РО, РО-ФЛОУ, ОБО, ЛО-РО, контейнеровозів, худобовозів, ліхтеровозів, автомобілевозів застосовується з коефіцієнтом 0,7 за умови використання зазначених суден відповідно до їх спеціалізації. Тип судна та його спеціалізація визначаються за судновими документами.

При нарахуванні зборів за добовими ставками час округлюється до 0,5 доби. При цьому час до 0,5 доби приймається за 0,5 доби, а 0,5 доби і більше - за 1 добу.

1.6. Для ліхтеровозів, що виконують вантажні операції з ліхтерами на зовнішньому або внутрішньому рейді, портові збори нараховуються з об'єму ліхтерів, зданих ліхтеровозом після прибуття до морського порту і прийнятих ним при виході з нього.

1.7. Для вантажних суден групи А, які працюють на лініях закордонного плавання, відкритих у встановленому законодавством порядку, надається знижка у розмірі 20 відсотків корабельного збору.

1.8. Основними ознаками лінії закордонного плавання є:

установлення обов'язкових і факультативних іноземних (для ліній закордонного плавання) та українських портів заходження;

закріплення для роботи на лінії типів суден;

установлення періодичності заходження закріплених суден в українські порти;

реєстрація лінії Укрморрічінспекцією за поданням Адміністрації морських портів України.

1.9. Для суден, що заходять у морський порт Южний для виконання операцій з навантаження-розвантаження генеральних та навалювальних вантажів, при справлянні портових зборів може застосовуватися знижка зі ставок усіх видів портових зборів у розмірі до 50 відсотків.

У морському порту Ялта застосовуються такі знижки:

50 відсотків - зі ставки корабельного збору для суден групи А;

20 відсотків - зі ставок усіх видів портових зборів для круїзних пасажирських суден закордонного плавання групи Б (за винятком тих, що виконують вантажопасажирські рейси).

У морському порту Одеса застосовується знижка у розмірі 20 відсотків зі ставок усіх видів портових зборів для круїзних пасажирських суден закордонного плавання групи Б (за винятком тих, що виконують вантажопасажирські рейси).

У період з 15 листопада по 15 березня для круїзних пасажирських суден у закордонному плаванні групи Б (за винятком тих, що виконують вантажопасажирські рейси), що виконують рейси до будь-якого морського порту, застосовується знижка з усіх видів портових зборів у розмірі 50 відсотків.

1.10. Якщо на судно поширюється застосування кількох знижок портових зборів, застосовується тільки найбільша знижка щодо базової ставки.

1.11. Державна належність судна і відповідно наданий йому статус під час справляння портових зборів визначаються за прапором, під яким це судно плаває, незалежно від того, хто є його власником і хто його використовує.

1.12. Сплата портових зборів здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

1.13. Податок на додану вартість нараховується та сплачується відповідно до вимог Податкового кодексу України.

II. Корабельний збір

2.1. Із суден груп А, Б і Г корабельний збір справляється за одиницю умовного об'єму судна (за 1 куб. м об'єму судна) за кожний вхід в акваторію морського порту, операційну акваторію причалу (причалів), а також вихід з акваторії порту, операційної акваторії причалу (причалів) за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку.

2.2. Судна, що заходять для здійснення процедур, пов'язаних з пропуском через державний кордон України без виконання вантажних операцій, звільняються від сплати корабельного збору.

2.3. Від сплати корабельного збору звільняються судна груп Д та Е.

Для суден у закордонному плаванні груп А, Б і Г модулем до 10 тис. куб. м ставка корабельного збору застосовується з коефіцієнтом 0,8.

2.4. Ставки корабельного збору для суден у закордонному плаванні застосовуються незалежно від того, під яким прапором вони плавають.

Ставки корабельного збору для суден у каботажному плаванні застосовуються тільки для суден, що виконують рейси у каботажному плаванні під Державним Прапором України.

Якщо максимальна осадка великотоннажних суден, зазначена в обмірному свідоцтві, перевищує допустиму, встановлену для конкретного морського порту, що призводить до неповного завантаження судна, отримувачі корабельного збору можуть при нарахуванні корабельного збору зменшувати висоту борту судна на величину невикористаної осадки.

2.5. У разі коли судна групи А протягом одного рейсу заходять послідовно у кілька морських портів України, корабельний збір справляється:

у разі заходження у два морські порти - зі знижкою 50 відсотків базової ставки у кожному порту;

у разі заходження більш як у два морських порти - у першому морському порту зі знижкою 50, а в кожному наступному - 75 відсотків базової ставки.

2.6. Із суден групи Б корабельний збір справляється у кожному морському порту заходження під час входу в морський порт і виходу з нього за ставками зі знижкою 50 відсотків тільки за перший і другий рейси, що виконуються судном протягом календарного року. Під час наступних заходжень у морський порт протягом календарного року корабельний збір з цих суден не справляється.

Із круїзних пасажирських суден у закордонному плаванні групи Б, які належать одному судновласнику (за винятком суден, що виконують вантажопасажирські рейси), корабельний збір справляється (за вхід судна в морський порт та вихід з морського порту) за ставками із знижкою 50 відсотків тільки за перші два рейси, що виконуються будь-якими з таких суден протягом календарного року. У разі виконання суднами, які належать одному судновласнику, наступних рейсів корабельний збір з них не справляється.

2.7. Із суден групи В корабельний збір справляється за кожне заходження в морський порт і вихід з нього за такими ставками:

1) у закордонному плаванні:

64 долари США - із судна, буксира;

32 долари США - з одиниці (баржа, ліхтер);

2) у каботажному плаванні:

16 доларів США - із судна, буксира;

8 доларів США - з одиниці (баржа, ліхтер).

2.8. Із суден групи В за заходження в порт приписки і вихід з нього корабельний збір справляється тільки за перший і другий рейси, що виконуються судном протягом календарного року.

III. Канальний збір

3.1. Канальний збір за проходження суден каналом Дунай - Чорне море на баровій частині гирла Новостамбульське (Бистре), Бузько-Дніпровсько-лиманським каналом (далі - БДЛК), Херсонським морським каналом (далі - ХМК), Керч-Єнікальським каналом (далі - КЄК) справляється на користь суб'єкта, визначеного пунктом 1.2 розділу I цього Порядку.

3.2. Нарахування канального збору здійснюється за кожне проходження каналу судном в один кінець і кожне проходження каналу судном транзитом в один кінець за одиницю умовного об'єму судна (за 1 куб. м об'єму судна) за ставками, наведеними в додатку 3 до цього Порядку.

3.3. Нарахування канального збору здійснюється за кожне проходження підхідного каналу судном в один кінець і кожне проходження підхідного каналу судном транзитом в один кінець за одиницю умовного об'єму судна за ставками, наведеними в додатку 4 до цього Порядку.

3.4. Судно, яке здійснює перехід між морськими портами (морськими терміналами), що розташовані на БДЛК, канальний збір за прохід по БДЛК сплачує на користь суб'єкта, визначеного пунктом 1.2 розділу I цього Порядку, за ставкою, що дорівнює різниці між розмірами ставок, установленими для відповідних ділянок БДЛК (додаток 3).

За проходження БДЛК і ХМК без заходження в зазначені морські порти (морські термінали) канальний збір справляється на користь суб'єкта, визначеного пунктом 1.2 розділу I цього Порядку, за ставками, які встановлені згідно з додатком 3 до цього Порядку, за прохід БДЛК 1 - 12 колін та морського порту Херсон (прохід БДЛК і ХМК) відповідно.

3.5. Для суден, що згідно з обмірним свідоцтвом з повним вантажем мають осадку не більш як 4,5 метра, ставки канального збору застосовуються з коефіцієнтом 0,38, крім морського порту Білгород-Дністровський та каналу Прорва.

3.6. Судна групи Б сплачують канальний збір у кожному морському порту заходження під час входу в морський порт і виходу з нього за ставками зі знижкою 50 відсотків тільки за перший і другий рейси, що виконуються судном протягом календарного року. Під час наступних заходжень протягом календарного року канальний збір із цих суден не справляється.

3.7. Судна групи Г (крім барж), що проходять каналом Прорва, судна групи В (крім буксирів та барж, що виконують комерційні вантажні рейси), а також судна груп Д та Е (крім тих, що виконують комерційні вантажні або вантажопасажирські рейси) звільняються від сплати канального збору.

IV. Маяковий збір

4.1. Для суден груп А і Б маяковий збір нараховується під час кожного заходження судна у морський порт або за кожне проходження його транзитом, крім проходження Керч-Єнікальського каналу транзитом, за такими ставками:

0,046 долара США за 1 куб. м об'єму судна - із суден у закордонному плаванні;

0,0046 долара США за 1 куб. м об'єму судна - із суден у каботажному плаванні.

4.2. Судна груп В, Г, Д та Е звільняються від сплати маякового збору.

V. Причальний збір

5.1. Причальний збір справляється із суден, що стоять біля причалу.

5.2. Для суден груп А, Б, В (буксири), Г, Д і Е (спортивні судна, приватні яхти, парусні судна та риболовні судна, що заходять у морські порти без виконання вантажних операцій) застосовуються ставки, наведені у додатку 5 до цього Порядку.

5.3. Судна групи Е (крім спортивних суден, приватних яхт, парусних суден та риболовних суден, що заходять у морські порти без виконання вантажних операцій) звільняються від сплати причального збору.

5.4. Із суден групи В (за винятком буксирів) причальний збір справляється за кожну тонну навантаженого або розвантаженого вантажу за такими ставками:

0,19 долара США - із суден у закордонному плаванні;

0,019 долара США - із суден у каботажному плаванні.

Сплата причального збору здійснюється окремо за кожну операцію. У разі коли операція виконується біля необладнаного берега або за варіантом "судно - судно", ставка причального збору застосовується зі знижкою 50 відсотків.

5.5. Судна, що стоять лагом до іншого судна, ошвартованого біля причалу, або ошвартовані біля причалу носом чи кормою, сплачують 50 відсотків ставки причального збору.

5.6. Із суден груп А, Б та В після закінчення вантажних (пасажирських) операцій за простій біля вантажного (пасажирського) причалу з причин, що залежать від судна або судновласника, причальний збір справляється з моменту закінчення навантаження-розвантаження та закріплення вантажу за одиницю умовного об'єму судна (за 1 куб. м об'єму судна) за такими ставками:

0,0164 долара США за годину - із суден у закордонному плаванні;

0,00164 долара США за годину - із суден у каботажному плаванні.

5.7. Для відстою або закінчення операцій з обслуговування судна на вимогу капітана судна (судновласника) суб'єкт, визначений пунктом 1.2 розділу I цього Порядку, зобов'язаний надати судну вільний причал або місце якірної стоянки на рейді.

VI. Якірний збір

6.1. Із суден груп А та Б за стоянку більш як 12 годин на внутрішньому рейді морського порту якірний збір справляється за добовими ставками за 1 куб. м об'єму судна за фактичний час стоянки:

0,0043 долара США - із суден у закордонному плаванні;

0,00043 долара США - із суден у каботажному плаванні.

6.2. Із суден груп В, Г і Е (спортивні судна, приватні яхти, парусні судна та риболовні судна, що заходять у порти без виконання вантажних операцій) якірний збір справляється за 30 діб стоянки з кожного судна на внутрішньому рейді за такими ставками:

28 доларів США - із суден у закордонному плаванні;

2,8 долара США - із суден у каботажному плаванні.

За кожну наступну добу стоянки судна на внутрішньому рейді понад зазначений строк якірний збір справляється з кожного судна за такими ставками:

3,2 долара США - із суден у закордонному плаванні;

1,6 долара США - із суден у каботажному плаванні.

6.3. Судна груп Д і Е (крім спортивних суден, приватних яхт, парусних суден та риболовних суден, що заходять у морські порти без виконання вантажних операцій) звільняються від сплати якірного збору.

VII. Адміністративний збір

7.1. Із суден груп А, Б, В і Г адміністративний збір справляється під час кожного заходження судна у порт за такими ставками:

0,022 долара США за 1 куб. м умовного об'єму судна - із суден у закордонному плаванні;

0,0022 долара США за 1 куб. м умовного об'єму судна - із суден у каботажному плаванні.

7.2. Судна, що заходять у морські порти для здійснення процедур, пов'язаних з пропуском через державний кордон без виконання вантажних операцій, звільняються від сплати адміністративного збору.

7.3. Із суден груп А, Б, В і Г, що заходять послідовно у кілька морських портів України протягом одного рейсу для виконання вантажних операцій, адміністративний збір справляється тільки в першому морському порту заходження.

7.4. Знижки, встановлені до портових зборів, на адміністративний збір не поширюються.

7.5. Судна груп Д і Е звільняються від сплати адміністративного збору.

7.6. Кошти від адміністративного збору використовуються відповідно до законодавства.

VIII. Санітарний збір

8.1. Справляння санітарного збору передбачає:

забезпечення Адміністрацією морських портів України обов'язкового прийняття із судна всіх видів забруднень (за винятком баластних вод) за весь час стоянки судна в морському порту, а також сприяння виконанню операцій, пов'язаних з прийняттям забруднень (подання і прибирання плавзасобів, надання контейнерів та інших місткостей для збирання сміття, перевантажувальні операції, шлангування, відшлангування тощо);

обов'язкове здавання судном у морському порту всіх наявних на борту видів забруднень з метою запобігання їх скиданню у море. Здавання забруднень засвідчується відповідною довідкою Адміністрації морських портів України.

8.2. Із суден групи А санітарний збір справляється за 1 куб. м умовного об'єму судна або самохідної частини складеної плавучої споруди за ставками, наведеними у додатку 6 до цього Порядку.

8.3. Судна груп Б, В, Г, Д та Е звільняються від сплати санітарного збору.

8.4. Суднам, що обладнані природоохоронним устаткуванням для повної утилізації всіх видів суднових відходів і забруднень та мають міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню моря нафтою, стічними водами і свідоцтво про запобігання забрудненню сміттям (екологічно чистим), надається знижка у сплаті санітарного збору в розмірі 50 відсотків.

Директор Департаменту
економіки та фінансів

М. М. Полторацький


Додаток 1
до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів
(пункт 1.3 розділу I)


Групи суден і плавучих споруд, що плавають під Державним Прапором України та іноземними прапорами та з яких справляються портові збори

Вид судна / плавучої споруди

Групи

Вантажні судна, що заходять для виконання вантажних операцій, та плавучі споруди

Група А

Пасажирські судна, включаючи швидкісні судна на підводних крилах та пороми, що заходять для виконання вантажопасажирських операцій, а також криголами, що не належать суб'єктам господарювання всіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність у межах морського порту, та не орендовані ними

Група Б

Ліхтери, буксири, буксири-штовхачі, штовхачі, баржі (самохідні і несамохідні), річкові самохідні судна, включаючи судна типу "ріка - море" пароплавств, які є членами Братиславської угоди, що заходять у порти на р. Дунай, а також річкові самохідні судна, що заходять для подальшого перевантаження вантажів на морські судна і навпаки

Група В

Несамохідні судна (крім барж)

Група Г

Судна, що заходять вимушено для постачання, карантинних потреб, а також судна, що прямують на ремонт на судноремонтні підприємства (бази) України;
службові та військові судна;
навчальні, навчально-виробничі судна при виконанні ними рейсів за навчальними планами навчальних закладів, на борту яких перебуває не менш як 50 курсантів, навчально-тренажерні судна;
наукові, дослідні, швидкісні судна на підводних крилах, що виконують регулярні пасажирські рейси за розкладом у каботажному плаванні (крім прогулянкових і круїзних рейсів)

Група Д

Інші судна (судна судноремонтного заводу, аварійно-рятувальні, підводно-технічні, технічні, госпітальні, гідрографічні, судна портового флоту, криголами, які належать суб'єктам господарювання всіх форм власності, що здійснюють діяльність у межах морського порту, а також орендовані ними, спортивні судна, приватні яхти, парусні судна, судна, які проходять ходові випробування, риболовні судна, що заходять без виконання вантажних операцій)

Група Е


Примітки:

1. Під терміном "вимушено" треба розуміти заходження судна у морський порт у зв'язку із загрозою безпеці продовження плавання, життю або здоров'ю членів команди та пасажирів.

2. Судна груп В (буксири та баржі), Д та Е, що виконують комерційні вантажні рейси, належать до групи А.

3. Судна груп Д та Е, що виконують комерційні вантажопасажирські рейси, належать до групи Б.

Додаток 2
до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів
(пункт 2.1 розділу II)


Ставки корабельного збору

(у доларах США)

Морський порт / морський термінал

Судна

у закордонному плаванні

у каботажному плаванні

Білгород-Дністровський

0,150

0,0013

Бердянськ

0,133

0,0013

Євпаторія

0,158

0,0073

Ізмаїл

0,137

0,0038

Іллічівськ

0,174

0,0094

Керч

0,171

0,0066

Маріуполь

0,142

0,0038

Миколаїв

0,141

0,0085

Морський термінал ТОВ "МСП Ніка-Тера" (операційна акваторія причалу (причалів)

0,141

0,0085

Морський термінал ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нібулон" (операційна акваторія причалу (причалів)

0,141*

0,0085*

Одеса

0,174

0,0085

Октябрськ

0,158

0,0066

Рені

0,131

0,0032

Севастополь

0,158

0,0066

Скадовськ

0,139

0,0085

Усть-Дунайськ

0,145

0,0123

Феодосія

0,122

0,0066

Херсон

0,134

0,0044

Южний

0,363

0,0228

Ялта

0,213

0,0142


____________
* Для суден, які виконують вантажні операції у причалів морського термінала ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нібулон".

Додаток 3
до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів
(пункт 3.2 розділу III)


Ставки канального збору

(у доларах США)

Морський порт / морський термінал / канал

Для суден

у закордонному плаванні

у каботажному плаванні

Білгород-Дністровський

0,1

0,01

Бердянськ

0,167

0,0167

Іллічівськ

0,032

0,003

Керч (включаючи КЄК)

0,253

0,027

За прохід КЄК (транзит)

0,084

0,0098

За прохід КЄК для транзитних суден, що заходять (виходять) у порт (з порту) "Кавказ"

   

буй N 1 - 41

0,07

 

буй N 41 - 51

0,021

 

Маріуполь

0,167

0,0167

За прохід БДЛК (до причалів / морських терміналів):

   

1 - 4 коліна (в/із морський(ого) термінала Очаків)

0,037

0,0037

1 - 9 коліна (в/із морський(ого) термінал(а) Миколаївського глиноземного заводу)

0,238

0,0238

1 - 11 коліна (в/із морський(ого) порт(у) Октябрськ)

0,273

0,0271

1 - 11 коліна (в/із морський(ого) термінал(а) ТОВ "МСП Ніка-Тера")

0,28

0,0278

1 - 11 коліна (в/із причали(ів) заводу "Океан")

0,297

0,0297

1 - 12 коліна

0,305

0,0303

Одеса

0,017

0,002

Севастополь

0,051

0,0051

Скадовськ

0,051

0,0051

Усть-Дунайськ

0,107

0,0107

Херсон (прохід БДЛК і ХМК)

0,183

0,0183

Южний

0,1169

0,0117

За прохід каналом Прорва

0,221

0,0221

За прохід каналом Дунай - Чорне море на баровій частині гирла Новостамбульське (Бистре)

0,14

0,014


Додаток 4
до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів
(пункт 3.3 розділу III)


Ставки канального збору (підхідні канали)

(у доларах США)

Морський порт / морський термінал

Для суден

у закордонному плаванні

у каботажному плаванні

Миколаїв

0,043

0,0041

Морський термінал ТОВ "МСП Ніка-Тера"

0,043

0,0041

Морський термінал ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нібулон"

0,00774*

0,0007*

Морський термінал "Очаків"

0,043

0,0043

Морський термінал Миколаївського глиноземного заводу

0,043

0,0041

Октябрськ

0,043

0,0041

Херсон

0,158

0,0158


____________
* Для суден, які виконують вантажні операції у причалів морського термінала ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Нібулон".

Додаток 5
до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів
(пункт 5.2 розділу V)


Ставки причального збору

(у доларах США)

Мета стоянки

Для суден

у закордонному плаванні

у каботажному плаванні

Вантажні операції (куб. м за суднозаходження)

0,035

0,0035

Інші випадки, а також для буксирів, спортивних суден, приватних яхт, парусних суден та риболовних суден, що заходять у морські порти без виконання вантажних операцій (куб. м за добу)

0,0114

0,00114


Додаток 6
до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів
(пункт 8.2 розділу VIII)


Ставки санітарного збору

(у доларах США)

Морський порт

Для суден

у закордонному плаванні

у каботажному плаванні

стоянка до 10 діб

стоянка від 10 до 30 діб

стоянка до 10 діб

стоянка від 10 до 30 діб

Білгород-Дністровський

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Бердянськ

0,035

0,063

0,0035

0,0063

Ізмаїл

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Іллічівськ

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Керч

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Маріуполь

0,035

0,063

0,0035

0,0063

Миколаїв

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Одеса

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Октябрськ

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Рені

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Севастополь

0,043

0,063

0,0043

0,0077

Скадовськ

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Усть-Дунайськ

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Феодосія

0,043

0,06

0,0043

0,006

Херсон

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Євпаторія

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Южний

0,022

0,036

0,0022

0,0036

Ялта

0,035

0,063

0,0035

0,0063


Додаткова інформація