Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

НАКАЗ МІНІІНФРАСТРУКТУРИ № 163 від 19.03.2013 Про заходи щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту та утворення державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

 

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

19.03.2013                                                                                                    № 163

Про заходи щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту та утворення державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

 

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 № 581 та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 133-р «Про погодження пропозиції щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту»,

НАКАЗУЮ:

1. Реорганізувати державні підприємства морського транспорту за переліком згідно з додатком 1 шляхом виділу стратегічних об’єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов’язків стосовно них (далі – реорганізація) відповідно до розподільчих балансів та утворити внаслідок виділу державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (далі – Адміністрація морських портів України).

2. Призначити Васькова Ю.Ю. виконуючим обов’язки голови Адміністрації морських портів України на період до прийняття відповідного рішення уповноваженим органом управління.

3. Установити, що Адміністрація морських портів України є правонаступником державних підприємств морського транспорту, зазначених у пункті 1 цього наказу, у частині майна, прав та обов’язків відповідно до розподільчих балансів.

4. Утворити Комісії з реорганізації державних підприємств морського транспорту (далі - Комісії), зазначених у пункті 1 цього наказу, у складах згідно з додатками 2-21.

5. Комісіям:

5.1. У триденний термін повідомити у встановленому порядку державного реєстратора про рішення щодо реорганізації та подати документи, необхідні для внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

5.2. Забезпечити в установленому порядку опублікування у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації повідомлення про рішення щодо реорганізації із зазначенням інформації про порядок і строки заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, що реорганізується.

5.3. У строк до 05.04.2013 провести в установленому порядку інвентаризацію майна державних підприємств морського транспорту, що реорганізуються, станом на 31.03.2013.

5.4. У строк до 30.04.2013 забезпечити проведення оцінки майна та майнових прав державних підприємств морського транспорту, що реорганізуються, станом на 31.03.2013 та отримання рецензії у встановленому законодавством порядку.

5.5. Скласти у відповідності до документів, розроблених на виконання пункту 2 наказу Мінінфраструктури від 08.02.2013 № 80 «Щодо забезпечення проведення реорганізації державних підприємств морського транспорту», розподільчі баланси державних підприємств морського транспорту, що реорганізуються, станом на 01.05.2013 та разом зі звітами Комісій в термін до 24.05.2013 подати їх на затвердження до Міністерства.

5.6. Попередити в установленому порядку працівників державних підприємств морського транспорту про реорганізацію і забезпечити дотримання їх соціально-трудових гарантій у порядку, визначеному законодавством.

5.7. Забезпечити щотижневе звітування до Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту та Департаменту державної власності про стан проведення заходів з реорганізації.

5.8. Вжити інші, передбачені законодавством, заходи з реорганізації.

  1. 6.Визначити строк заявлення вимог кредиторів – два місяці з дня опублікування повідомлення про реорганізацію. Вимоги кредиторів можуть бути заявлені у вказаний термін у письмовій формі та направлені на адресу відповідного державного підприємства морського транспорту, що реорганізується. Вимоги кредиторів розглядаються Комісією в 10-денний термін з моменту надходження. Повідомлення про результати розгляду вимоги надсилаються кредиторам у письмовій формі.

7. Після проведення державної реєстрації Адміністрації морських портів України головам Комісій передати, а голові Адміністрації морських портів України прийняти на баланс майно, права та обов’язки державних підприємств морського транспорту, що реорганізуються, згідно із затвердженими Міністерством розподільчими балансами та актами приймання-передачі.

  1. 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

Міністр                                                                                                         В.В. Козак

Додаткова інформація