Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

Про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" між Україною та Європейським інвестиційним банком

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" між Україною та Європейським інвестиційним банком

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Ратифікувати Фінансову угоду "Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)" між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 27 травня 2011 року (додається) (971_006), яка набирає чинності з дати направлення Європейським інвестиційним банком листа, в якому підтверджується виконання Україною умов, установлених Угодою (971_006), і зазначається дата набрання чинності Угодою.

Президент України         В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 16 листопада 2011 року N 4042-VI

Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком "Європейські дороги України II" (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)

27 травня 2011 року

{Угоду ратифіковано Законом N 4042-VI (4042-17) від 16.11.2011}

Офіційний переклад

FI N Serapis N 2009-0268

Цю Угоду укладено між:

Україною, (далі - Позичальник)

з одного боку, та

Європейським інвестиційним банком, (далі - Банк) що знаходиться за адресою:

98-100 blvd Konrad Adenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg,

і який представлений паном Клаудіо Кортезе, заступником Генерального директора, та паном Емерамом Біндером, керівником відділу,

з іншого боку.

Беручи до уваги, що:

1) Рада Європейського Союзу (далі - ЄС) 19 грудня 2006 року запропонувала Банкові взяти участь у фінансуванні обраних проектів, які становлять значний інтерес для ЄС у транспортній, енергетичній, телекомунікаційній та екологічній інфраструктурі Східної Європи, Південного Кавказу та Росії, й у зв'язку із цим Рада ЄС надала БАНКОВІ гарантії Співтовариства на захист від збитків за позиками на відповідні проекти, які здійснюються у країнах, що охоплюються Європейським інструментом добросусідства та партнерства, і 17 квітня 2007 року Рада директорів Банку надала дозвіл на виконання нового мандату.

2) Позичальник пропонує здійснити Проект під назвою "Європейські дороги в Україні II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва" (далі - Проект), розроблений з метою відновлення та покращення стану близько 350 кілометрів автошляхів, які є підходами до м. Київ в центральній Україні та входять до розширеної Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) або Європейської мережі доріг, що більш детально описано в технічному описі, який входить до додатку A.1 "Технічний опис" до цієї Угоди (далі - технічний опис) та який буде впроваджуватися Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор) (далі - Замовник) за фінансовою допомогою, яка прямо або опосередковано надаватиметься Позичальником та за допомогою Групи управління Проектом (далі - ГУП) відповідно, серед іншого, до положень проектної угоди між Замовником та Банком (971_007) (далі - Проектна угода) та Сторони цієї Угоди в будь-який момент повинні виконувати свої зобов'язання за такою угодою. Проект здійснюватиметься у два етапи. Етапом 1 відповідно до технічного опису (далі - перший етап Проекту) передбачено відновлення та покращення доріг, які входять до цього опису цього етапу. Етапом 2 відповідно до технічного опису (далі - другий етап Проекту) передбачено відновлення та покращення доріг, які входять до опису цього етапу.

3) Замовник нестиме відповідальність за експлуатацію й технічну підтримку доріг, які охоплюються Проектом, відповідно до Проектної угоди (971_007).

4) Позичальник забезпечує виконання Замовником положень Проектної угоди (971_007) в будь-який час.

5) Позичальник підписав з Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) Кредитну угоду 26 листопада 2010 року (985_024) (далі - Кредитна угода з ЄБРР), при цьому ЄБРР надасть позику на загальну суму до 450 000 000 євро (чотириста п'ятдесят мільйонів євро) (далі - позика ЄБРР) для цілей фінансування Проекту. ЄБРР та Банк пропонують надати рівноцінні суми для фінансування Проекту.

6) Загальна вартість Проекту за оцінками Банку становить 1 010 200 000 євро (один мільярд десять мільйонів двісті тисяч євро) та Позичальник повідомив про свій намір фінансувати Проект таким чином:

Джерело                                     Сума (млн.євро)

Власні кошти                                  110,2

Кредит Банку                                   450

Європейський банк реконструкції та розвитку 450 ("ЄБРР")

Усього                                             1010,2

7) З метою виконання плану фінансування, викладеного в пункті 6 декларативної частини Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит на суму 450 000 000 євро (чотириста п'ятдесят мільйонів євро).

8) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України, надає Замовнику кошти кредиту відповідно до субкредитної угоди (далі - Субкредитна угода) на придатних для Банку умовах, які можуть час від часу змінюватися за попередньої згоди Банку.

9) Банк, виходячи з того, що фінансування Проекту належить до його функцій та враховуючи заяви та факти, викладені в цій декларативній частині, вирішив задовольнити запит Позичальника шляхом надання йому кредиту на суму 450 000 000 євро (чотириста п'ятдесят мільйонів євро) за цією Фінансовою угодою (далі - Угода); за умови, що сума позики Банку в будь-якому разі не перевищує 50% (п'ятдесяти відсотків) загальної вартості Проекту, зазначеної в пункті 6 декларативної частини.

10) Євген Прусенко, заступник Голови Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодору), належним чином уповноважений на підписання цієї Угоди від імені Позичальника відповідно до додатку I.

11) Відповідно до спільного рішення Парламенту та Ради Європейського Союзу N 633/2009 про надання Банку гарантії Співтовариства від усіх збитків за позиками та гарантій стосовно позик для проектів, які реалізуються за межами Співтовариства, у разі несплати Співтовариство відповідно до гарантії покриває всі платежі, які не були отримані Банком та повинні бути йому сплачені стосовно фінансових операцій Банку з, inter alia, Позичальником (далі - Гарантія ЄС).

12) 14 червня 2005 року Позичальник та Банк підписали Рамкову угоду (994_585), що регулює діяльність Банку в Україні (далі - Рамкова угода), яка продовжує бути чинною протягом терміну дії цієї Угоди. Позичальник підтверджує, що Проект належить до сфери дії Рамкової угоди, що означає (inter alia), що Банк в рамках своєї діяльності на території України матиме статус, що надається міжнародним фінансовим організаціям і що є найбільш сприятливим для такої діяльності.

13) Відповідно до Рамкової угоди (994_585) та українського застосовного законодавства Україна звернулася до Банку з проханням підтримати Проект згідно з листом від 16 жовтня 2009 року.

14) Статут Банку передбачає, що Банк забезпечує максимально раціональне використання своїх фондів в інтересах Співтовариства; і відповідно умови кредитних операцій Банку повинні бути сумісними з відповідними принципами Співтовариства.

15) Якщо чітко не обумовлено іншого, посилання в цій Угоді на статті, декларативну частину, додатки та доповнення є посиланнями відповідно на статті, декларативну частину додатки та доповнення цієї Угоди.

16) У цій Угоді:

"Кінцевий термін акцепту" для повідомлення означає:

(a) 16.00 за люксембурзьким часом на дату доставки, якщо повідомлення доставлено до 14.00 за люксембурзьким часом в робочий день; або

(b) 11.00 за люксембурзьким часом наступного робочого дня, якщо повідомлення доставлено після 14.00 за люксембурзьким часом у будь-який такий день або доставлено в день, який не є робочим днем.

"Прийнятий транш" означає транш, який був повністю прийнятий Позичальником відповідно до умов пропозиції вибірки в кінцевий термін акцепту вибірки або раніше.

"Робочий день" означає день (інший, ніж субота або неділя), в який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій в м. Люксембург.

"Угода" має значення, зазначене в пункті 5 декларативної частини.

"Кредит" має значення, зазначене в пункті 1.01 статті 1.

"Акцепт вибірки" означає примірник пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником.

"Кінцевий термін акцепту вибірки" означає дату та час закінчення терміну пропозиції вибірки, зазначені в ній.

"Пропозиція вибірки" означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, викладеному в додатку C.1.

"Навколишнє середовище" означає таке, в тій мірі, в якій воно впливає на добробут людей: (a) фауну та флору; (b) ґрунт, воду, повітря, клімат і ландшафт та (c) культурну спадщину й антропогенне середовище, а також охоплює гігієну праці, техніку безпеки та соціальні наслідки Проекту.

"Законодавство з охорони навколишнього середовища" означає законодавство ЄС в тій мірі, в якій воно імплементоване законодавством України або визначене Банком до дати цієї Угоди, національні нормативно-правові акти України, а також застосовні міжнародні угоди, основною метою яких є збереження, захист або покращення навколишнього середовища.

"EURIBOR" має значення, зазначене у додатку B.

"Кінцева дата використання кредиту" означає кінцеву дату використання кредиту за першим етапом Проекту або кінцеву дату використання кредиту за другим етапом Проекту залежно від випадку.

"Змінна ставка" означає змінну відсоткову ставку з фіксованим спредом, тобто річну відсоткову ставку, еквівалентну відповідній міжбанківській ставці плюс спред, визначений Банком для кожного наступного базисного періоду змінної ставки.

"Базисний період змінної ставки" означає кожний період між однією датою погашення та наступною відповідною датою погашення, при цьому перший базисний період змінної ставки починається з дати вибірки траншу.

"Транш зі змінною ставкою" означає транш, до якого застосовується змінна ставка.

"Подія дострокового погашення з відшкодуванням" означає подію дострокового погашення відповідно до підпункту 4.03A пункту 4.03 статті 4, крім підпунктів 4.03A(1) та 4.03A(2).

"Позика" означає сукупну суму траншів, які час від часу видаються Банком за цією Угодою.

"Подія дестабілізації ринку" має значення, зазначене в підпункті 1.06B пункту 1.06 статті 1.

"Істотна несприятлива зміна" означає стосовно Позичальника будь-яку подію або зміну становища, що впливають на Позичальника і, на думку Банку: (1) мають істотний несприятливий вплив на спроможність Позичальника виконувати свої фінансові або будь-які інші зобов'язання за цією Угодою; (2) мають істотний несприятливий вплив на господарську діяльність, перспективи й фінансове становище Позичальника або (3) мають несприятливий вплив на будь-яке забезпечення, надане Позичальником.

"Дата погашення" означає останню або єдину дату погашення траншу, зазначену відповідно до рубрики (ii) підпункту (b) пункту 4.01 статті 4.

"Сторона" означає, окремо або разом, Позичальника та Банк.

"Дата платежу" означає 12 травня й 12 листопада або дату погашення, за винятком того, що, якщо така дата не є відповідним робочим днем, вона означає наступний день, якщо такий є, того самого календарного місяця, який є відповідним робочим днем, або, якщо немає, найближчий попередній день, який є відповідним робочим днем, в усіх випадках з відповідним коригуванням відсотків, які повинні бути сплачені згідно з пунктом 3.01 статті 3.

"Сума дострокового погашення" означає суму траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно з підпунктом 4.02A пункту 4.02 статті 4.

"Дата дострокового погашення" означає дату, яка є датою платежу, станом на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення суми дострокового погашення.

"Повідомлення про дострокове погашення" означає письмове повідомлення від Позичальника, в якому зазначається, серед іншого, сума й дата дострокового погашення відповідно до підпункту 4.02A пункту 4.02 статті 4.

"Проект" має значення, зазначене в пункті 1 декларативної частини.

"Відповідний робочий день" означає день, який є робочим днем за календарем робочих днів Транс'європейської автоматизованої експрес-системи валових розрахунків у режимі реального часу TARGET2.

"Відповідна міжбанківська ставка" означає EURIBOR.

"Запланована дата вибірки" означає дату, станом на яку заплановано вибірку траншу згідно з підпунктом 1.02B пункту 1.02 статті 1.

"Забезпечення" та "заставне право" означає будь-яку заставу нерухомості, закладену річ, право утримання майна за борги, обтяження заставою, переуступку, іпотеку або заставне право чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що мають силу забезпечення.

"Спред" означає 0,70 відсотка (70 базисних пунктів) річних.

"Субкредитна угода" має значення, зазначене в пункті 8 декларативної частини.

"Технічний опис" має значення, зазначене в пункті 1 декларативної частини.

"Транш" означає кожну вибірку, яка була чи буде здійснена за цією Угодою.

Стаття 1

Кредит і вибірка

З урахуванням зазначеного вище цією Угодою домовлено про таке:

1.01. Сума кредиту

Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит в сумі 450 000 000 євро (чотириста п'ятдесят мільйонів євро) виключно для фінансування:

(a) першого етапу Проекту на максимальну суму у 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) (далі - кредит на перший етап Проекту), а також

(b) другого етапу Проекту на максимальну суму у 250 000 000 євро (двісті п'ятдесят мільйонів євро) (далі - кредит на другий етап Проекту, а разом з кредитом на перший етап Проекту - кредит).

1.02. Процедура вибірки

1.02А. Транші

Банк видає кредит у межах 20 траншів. Сума кожного траншу, крім першого траншу, якщо він не є невикористаним залишком кредиту на перший етап Проекту або кредиту на другий етап Проекту, є мінімальною сумою у 20 000 000 євро (двадцять мільйонів євро).

1.02B. Пропозиція вибірки

Час від часу, не пізніше, ніж за 15 календарних днів до (i) 31 грудня 2013 року стосовно траншів за першим етапом Проекту (далі - кінцева дата використання кредиту за першим етапом Проекту) та до (ii) першої з таких дат: (a) закінчення трьох років після дати відкриття кредиту на другий етап Проекту (як зазначено в пункті 1.09 статті 1) та (b) 31 грудня 2016 року стосовно траншів за другим етапом Проекту (далі - кінцева дата використання кредиту за другим етапом Проекту, а кожна кінцева дата використання кредиту за першим етапом Проекту та кінцева дата використання кредиту за другим етапом Проекту далі - кінцева дата використання кредиту), на запит Позичальника Банк надсилає Позичальнику пропозицію вибірки для вибірки траншу. У пропозиції вибірки зазначаються:

(a) сума траншу в євро;

(b) запланована дата вибірки, яка є відповідним робочим днем, що припадає в межах щонайменше 15 (п'ятнадцяти) днів після дати пропозиції вибірки та що припадає на кінцеву дату використання кредиту або до кінцевої дати використання кредиту;

(c) базова відсоткова ставка траншу;

(d) періодичність виплати відсотків за траншем відповідно до положень пункту 3.01 статті 3;

(e) перша дата платежу стосовно траншу;

(f) умови погашення основної суми стосовно траншу відповідно до положень пункту 4.01 статті 4;

(g) перша та остання дати погашення основної суми стосовно траншу;

(h) спред, що застосовується до настання дати погашення, а також

(i) кінцевий термін акцепту вибірки.

1.02C. Акцепт вибірки

Позичальник може прийняти пропозицію вибірки шляхом надання Банкові акцепту вибірки не пізніше кінцевого терміну акцепту вибірки. Акцепт вибірки супроводжується:

(a) кодом IBAN (або належним форматом відповідно до місцевої банківської практики) та SWIFT BIC банківського рахунку, на який здійснюватиметься вибірка траншу відповідно до підпункту 1.02D пункту 1.02 статті 1, а також

(b) підтвердження повноваження особи або осіб, уповноважених на підписання акцепту вибірки, та зразок підпису такої особи або осіб.

Якщо пропозиція вибірки є належним чином прийнятою Позичальником відповідно до її умов в кінцевий термін акцепту вибірки або раніше, Банк надає Позичальникові прийнятий транш згідно з відповідною пропозицією вибірки та умовами цієї Угоди.

Позичальник вважається таким, що відхилив будь-яку пропозицію вибірки, яка належним чином не є прийнятою відповідно до її умов у кінцевий термін акцепту вибірки або раніше.

1.02D. Рахунок вибірки

Вибірка здійснюється на євро рахунок Позичальника, відкритий у будь-якому українському або іноземному банку (далі - рахунок для отримання), про який Позичальник в письмовій формі повідомляє Банкові щонайменше за 15 (п'ятнадцять) днів до запланованої дати вибірки (із зазначенням коду IBAN або в належному форматі відповідно до місцевої банківської практики). Такий рахунок є рахунком Позичальника, створений для цілей цього Проекту та відокремлений від будь-яких інших активів Позичальника. Для реалізації Проекту Позичальник може відкрити такі рахунки в будь-якій валюті (разом з рахунком для отримання - рахунки для отримання), про що Позичальник у письмовій формі повідомляє Банкові. Такі рахунки є рахунками Позичальника, відкритими для цілей цього Проекту й відокремлені від інших активів Позичальника. Кошти, наявні на рахунку для отримання, можуть переводитися на будь-який інший рахунок для отримання.

1.03. Валюта вибірки

Вибірка кожного траншу здійснюється в євро.

1.04. Умови вибірки

1.04A. Перший транш стосовно першого етапу Проекту

Вибірка першого траншу стосовно першого етапу Проекту відповідно до пункту 1.02 статті 1 здійснюється за умови отримання Банком у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) робочих днів перед запланованою датою вибірки, таких документів і підтверджень, прийнятних для Банку за формою та змістом:

(a) юридичного висновку Міністра юстиції Позичальника англійською мовою про належне укладення цієї Угоди Позичальником. Такий висновок за формою та змістом повинен відповідати вимогам Банку та супроводжуватися відповідними документами, що засвідчують належні повноваження Позичальника на укладання Угоди, а також підтвердженням належної ратифікації цієї Угоди відповідно до законодавства України або підтвердження, що така ратифікація не потрібна відповідно до законодавства України (відповідальний орган - Міністерство юстиції України);

(b) наданого Замовником прийнятного для Банку юридичного висновку на підтвердження того, що Проектна угода (971_007) належним чином дозволена, укладена та надана від імені Замовника та становить чинне і юридично обов'язкове зобов'язання Замовника, що може бути примусово виконано відповідно до її умов;

(c) підтвердження англійською мовою повноважень пана Прусенка Євгена Дмитровича, заступника Голови Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор), на підписання цієї Угоди від імені Позичальника (відповідальний орган - Міністерство закордонних справ України);

(d) наданого Замовником англійською мовою підтвердження повноважень Євгена Прусенка, заступника Голови Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор), на підписання Проектної угоди (971_007) від імені Замовника;

(e) підтвердження того, що були отримані всі затвердження й дозволи, необхідні для початку виконання Проекту, та що Замовник отримав необхідні для управління Проектом повноваження, які є прийнятними для Банку;

(f) наданого Міністерством фінансів України підтвердження того, що Позичальнику не потрібно мати дозволи з валютного контролю для отримання вибірок, передбачених у цій Угоді, погашення вибраних траншів (відповідно до пункту 2.01 статті 2), виплати відсотків та всіх інших належних сум, в тому числі відкриття й утримання рахунків, на які Позичальник спрямовує Банк з метою вибірки кредиту;

(g) отриманого Банком листа від Міністерства фінансів України, в якому повідомляється, що Позичальник матиме достатню кількість коштів у державному бюджеті для завершення Проекту;

(h) підтвердження того, що Кредитна угода з ЄБРР (985_024) належним чином виконувалася та надавалася, а Позичальник має право на вибірку цих коштів (за винятком траншу B Кредитної угоди з ЄБРР);

(i) підтвердження, надані Міністерством фінансів України, які свідчать про те, що Субкредитна угода, яка за формою й суттю прийнятна для Банку, укладена та надана та що всі умови, які передують набранню нею чинності та праву Замовника використовувати кошти за нею, виконано;

(j) доказ того, що Банк отримав належне підтвердження, що Замовник має всі юридичні права на отримання доступу на всі об'єкти, необхідні для впровадження Проекту;

(k) надані Замовником підтвердження того, що створено Групу управління Проектом або організаційну групу з еквівалентними функціями, яка в процесі реалізації Проекту використовується Замовником для координації, управління, моніторингу та оцінки всіх аспектів реалізації Проекту (далі - ГУП) відповідно до пункту 6.07 статті 6; ГУП повинна бути укомплектована відповідним персоналом, забезпечена ресурсами, мати відповідні повноваження та діяти відповідно до вимог Банку;

(l) оновлений план закупівель для Проекту;

(m) підтвердження, надані Замовником, стосовно здійснення страхування відповідно до вимог, зазначених у пункті 6.05 статті 6, а також

(n) підтвердження Банку про сплату комісії за відкриття кредиту в повному обсязі відповідно до пункту 1.08 статті 1.

1.04B. Перший транш стосовно другого етапу Проекту

Вибірка першого траншу за другим етапом Проекту відповідно до пункту 1.02 статті 1 на додаток до викладених у підпунктах 1.04A та 1.04C пункту 1.04 статті 1 умов вибірки здійснюється за умови отримання Банком до надання пропозиції вибірки стосовно відповідного траншу підтверджень, прийнятними за формою та змістом для Банку, стосовно настання дати використання траншу В в рамках Кредитної угоди з ЄБРР (985_024), як зазначено в ній.

1.04C. Всі транші

Вибірка кожного траншу відповідно до пункту 1.02 статті 1, у тому числі перший транш, відбувається за умов:

(a) отримання Банком у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) робочих днів до запланованої дати вибірки для запропонованого траншу таких документів і підтверджень, форма й суть яких є прийнятними для Банку: (i) довідка від Позичальника, форму якої наведено в додатку C.2; (ii) документ, який підтверджує, що отримання загальної суми позики, запланованої до вибірки під час поточного фіскального року, було затверджене у бюджеті поточного фіскального року Позичальника, а також підтвердження наявності у Замовника достатніх коштів для завершення Проекту згідно з графіком, наведеним у додатку A (відповідальний орган - Міністерство фінансів України); (iii) примірник будь-якого іншого дозволу чи іншого документу, висновку або запевнення, про який Банк раніше повідомив Позичальнику, є необхідним у зв'язку з укладанням та виконанням Угоди, а також передбачених нею трансакцій або із чинністю цієї Угоди та можливістю її примусового виконання; (iv) якщо попередньо не було надано підтвердження відкриття та наявності рахунку, на який Позичальник спрямовує Банк з метою вибірки кредиту, а також підтвердження наявності прийнятного регламенту стосовно обліку, а також управління та подальшої вибірки наданої позики; (v) підтвердження того, що після використання відповідного траншу загальна сума вибірки кредиту не перевищить загальних витрат Замовника за Проектом (звільнені від податків та зборів, які сплачуються в Україні) до дати подання відповідного запиту про вибірку; (vi) якщо це обумовлено Банком, кожна вибірка здійснюється за умови отримання Банком, станом на дату відповідного запиту про вибірку або до неї, засвідчених примірників угоди або угод про мінімальну сукупну вартість траншу, який повинен бути вибраний, та вже вибраних траншів, якщо такі є, стосовно пунктів, визначених у технічному описі придатними для фінансування за кредитом, стосовно чого угода або угоди виконуватимуться на прийнятних для Банку умовах; (vii) для кожної ділянки, яка повинна частково фінансуватися вибірками, мобілізуються консультанти разом з персоналом, ресурсами та відповідними повноваженнями, прийнятними для Банку; (viii) для кожної ділянки, яка повинна частково фінансуватися вибірками Замовник повинен надати: (A) у разі необхідності, підтвердження від відповідального органу влади про перегляд кожної ділянки з метою проведення повної оцінки впливу на навколишнє середовище або примірник повної оцінки впливу на навколишнє середовище для кожної ділянки, про що погоджено з відповідальним органом влади, та відповідний заключний висновок екологів; (B) для кожної такої ділянки документальне підтвердження висновку відповідального органу влади стосовно збереження природи з урахуванням визначення ризиків значного впливу Проекту на території або види, що захищаються на національному або міжнародному рівнях; (C) у разі необхідності, підтвердження того, що кожна така ділянка не передбачає придбання землі чи примусового переселення, або підтвердження факту реалізації купівлі землі та переселення для кожної такої ділянки та (D) підтвердження того, що була здійснена перевірка безпеки доріг, яка відповідає принципам Директиви ЄС 2008/96/EC, а також підтвердження, що в остаточну версію Проекту були включені рекомендації чи обґрунтування їх не включення, та та (ix) підтвердження (A) (надане Міністерством фінансів України), що Кредитна угода з ЄБРР (985_024) та Субкредитна угода, а також (B) (надане Замовником) що Проектна угода (971_007)

а є чинними, дійсними та можуть бути виконані примусово.

(b) наявності станом на дату, що припадає на 7 (сьомий) робочий день перед датою запланованої вибірки, прийнятних для Банку доказів того: (i) що всі факти та інформація, які містяться у декларативній частині, залишаються дійсними, правильними та застосовними, а також (ii) що Рамкова угода (994_585) є чинною, обов'язковою та може бути виконана примусово, а також що не сталося жодної події чи обставини, які могли б, на обґрунтовану думку Банку, негативно вплинути на правовий статус, чинність, обов'язковість та можливість примусового виконання Рамкової угоди.

(c) що на заплановану дату вибірки стосовно траншу: (i) заяви та гарантії, які повторюються відповідно до пункту 6.15 статті 6, є правильними у всіх випадках, а також (ii) жодної події чи обставини, яка становить або яка із часом чи після надіслання повідомлення за цією Угодою може становити випадок невиконання зобов'язань за пунктом 10.01 статті 10, або події дострокового погашення за пунктом 4.03 статті 4 не відбулося й не триває без виправлення чи без відмовлення або не може виникнути в результаті траншу.

Остання вибірка відбудеться далі за умови отримання Банком, станом на дату відповідного запиту про вибірку або перед нею відповідно до підпункту 1.02B пункту 1.02 статті 1, підтвердження у прийнятній для нього формі для того, щоб витрати були понесені не пізніше, ніж через 90 днів після нього (звільнені від податків та зборів, які сплачуються Замовником, та за винятком витрат, які рефінансуються позикою ЄБРР), за Проектом на суму, яка дорівнює або перевищує сто відсотків загальної суми запитаного траншу та всіх попередніх траншів, наданих за цією Угодою.

Якщо запит про вибірку стосовно траншу відповідно до підпункту 1.02B пункту 1.02 статті 1 надається до отримання Банком підтверджувальних документів, у прийнятній для нього формі, про виконання всіх необхідних умов, такий запит про вибірку вважається отриманим Банком станом на дату виконання умов.

Відповідно до пункту 1.04 статті 1 для розрахунку здійснених витрат за кожним траншем в еквіваленті євро (дивіться вище підпункти 1.04(a)(vii) та 1.04(a)(viii) пункту 1.04 статті 1) Банк застосовує обмінний курс, опублікований Європейським центральним банком у м. Франкфурт, станом на таку дату в межах двадцяти днів до вибірки відповідного траншу відповідно до рішення Банку стосовно кожного Траншу.

1.05. Відстрочення вибірки

1.05A. Підстави для відстрочення

На письмовий запит Позичальника Банк відстрочує вибірку будь-якого прийнятого траншу повністю або частково до дати, зазначеної Позичальником, яка є датою, що припадає не пізніше, ніж через 6 (шість) місяців від запланованої дати його вибірки. У такому разі Позичальник сплачує відшкодування за відстрочення, визначене згідно із зазначеним нижче підпунктом 1.05B пункту 1.05 статті 1.

Будь-який запит про відстрочення є дійсним стосовно траншу лише за умови його подачі щонайменше за 5 (п'ять) робочих днів до запланованої дати вибірки.

Якщо будь-яка з умов, зазначених у пункті 1.04 статті 1, не виконується на визначену дату та на заплановану дату вибірки й Банк вважає, що вони не будуть виконані, вибірку буде відстрочено до дати, погодженої між Банком та Позичальником, яка припадає не раніше, ніж через 5 (п'ять) робочих днів після виконання всіх умов вибірки.

1.05B. Відшкодування відстрочення

Якщо вибірку будь-якого прийнятого траншу відстрочено, чи то на запит Позичальника, чи то внаслідок невиконання умов вибірки, Позичальник на вимогу Банку сплачує відшкодування на суму, вибірку якої відстрочено. Таке відшкодування нараховується за період від запланованої дати вибірки до фактичної дати вибірки або, залежно від обставин, до настання дати анулювання прийнятого траншу відповідно до цієї Угоди за ставкою, яка дорівнює R1 мінус R2, де:

"R1" означає відсоткову ставку, яка застосовувалася би час від часу відповідно до пункту 3.01 статті 3, якби транш було виплачено станом на заплановану дату вибірки, а

"R2" означає відповідну міжбанківську ставку з відрахуванням 0,125% (12.5 базисних пунктів); за умови, що для визначення відповідної міжбанківської ставки стосовно цього пункту 1.05 статті 1 відповідні періоди, передбачені в додатку B, є послідовними періодами тривалістю в 1 (один) місяць, що починаються із запланованої дати вибірки.

Крім того, відшкодування:

(a) якщо затримка перевищує один (1) місяць, нараховується наприкінці кожного місяця;

(b) розраховується на підставі бази для нарахування відсотків, яка застосовується до R1;

(c) дорівнює нулю, коли R2 перевищує R1, та

(d) сплачується відповідно до пункту 1.10 статті 1.

1.05C. Анулювання вибірки, відстроченої на шість (6) місяців

Банк може шляхом надіслання письмового повідомлення Позичальнику анулювати вибірку, яка була відстрочена відповідно до підпункту 1.05A пункту 1.05A статті 1 на загальний термін понад 6 (шість) місяців. Анульована сума залишається доступною для вибірки згідно з пунктом 1.02 статті 1.

1.06. Анулювання та призупинення

1.06A. Право Позичальника на анулювання

Позичальник будь-коли може шляхом надіслання Банкові письмового повідомлення негайно анулювати повністю або частково невибрану частину кредиту. Однак таке повідомлення не є дійсним стосовно прийнятого траншу, який має заплановану дату вибірки, що припадає в межах 5 (п'яти) робочих днів з дати надіслання повідомлення.

1.06B. Право Банку на призупинення та анулювання

(a) Банк може шляхом надіслання Позичальнику письмового повідомлення призупинити та (або) негайно анулювати повністю або частково невибрану частину кредиту: (i) у разі настання події чи обставини, зазначеної в пункті 10.01 статті 10, або події чи обставини, яка із часом чи після надіслання повідомлення за цією Угодою може становити випадок невиконання зобов'язань за пунктом 10.01 статті 10; (ii) якщо відбулася істотна несприятлива зміна у порівнянні зі становищем Позичальника станом на дату цієї Угоди, або (iii) якщо відбулася і триває подія дестабілізації ринку.

(b) крім того, настільки, наскільки Банк може анулювати кредит згідно з підпунктом 4.03A пункту 4.03 статті 4, Банк може також його призупинити. Будь-яке призупинення триває доти, доки Банк не скасує призупинення або не анулює призупиненої суми.

(c) для цілей цієї статті "подія дестабілізації ринку" означає: (i) Банк визначає, що існують виключні обставини, що негативно впливають на доступ Банку до його джерел фінансування; (ii) на думку Банку, вартість отримання Банком коштів з його джерел фінансування може перевищувати відповідну міжбанківську ставку, що застосовується до відповідної валюти та періоду траншу; (iii) Банк визначає, що внаслідок обставин, які впливають на його джерела фінансування, відсутні зазвичай належні та справедливі способи підтвердження відповідної міжбанківської ставки, що застосовується до відповідної валюти та періоду траншу; (iv) на думку Банку, під час звичайної діяльності кошти навряд чи будуть доступними для нього для фінансування траншу у запитуваній валюті або для відповідного періоду, якщо це застосовується та є належним у відповідній кредитній операції, або (v) для Банку є неможливим забезпечити фінансування у сумі, достатній для фінансування вибірки, якщо це застосовується та є належним у відповідній кредитній операції, або відбувається істотна нестабільність на міжнародних ринках боргу, грошових ринках або ринках капіталу.

1.06C. Відшкодування за призупинення та анулювання траншу

1.06C(1). Призупинення

Якщо Банк призупиняє прийнятий транш чи після настання події дострокового погашення з відшкодуванням чи події, зазначеної в пункті 10.01 статті 10, то Позичальник сплачує Банкові відшкодування відповідно до підпункту 1.05B пункту 1.05 статті 1.

1.06C(2). Анулювання

a) Якщо згідно з підпунктом 1.06A пункту 1.06 статті 1 Позичальник анулює затверджений транш чи будь-яку іншу частину кредиту, відшкодування сплаті не підлягає.

b) Якщо Банк анулює затверджений транш після події, зазначеної в пункті 10.01 статті 10, Позичальник сплачує Банкові відшкодування відповідно до пункту 10.03 статті 10. Крім цього випадку, відшкодування у разі скасуванні траншу Банком не сплачується.

c) Сума відшкодування розраховується на основі припущення, що анульовану суму виплачено та погашено станом на заплановану дату вибірки або настільки, наскільки вибірка траншу відкладається чи призупиняється, станом на дату отримання повідомлення про анулювання.

1.07. Скасування після завершення терміну дії кредиту

Будь-коли після закінчення періоду в 4 (чотири) місяці після кінцевої дати використання кредиту Банк може шляхом надіслання повідомлення Позичальнику та без виникнення відповідальності з боку будь-якої Сторони анулювати будь-яку частину кредиту, стосовно якої не надано акцепту вибірки згідно з підпунктом 1.02C пункту 1.02 статті 1.

1.08. Комісія за відкриття кредиту

Позичальник сплачує комісію Банкові за відкриття кредиту у сумі, еквівалентній 0,25% (25 базисних пунктів) суми кредиту, що дорівнює 1 125 000 євро (один мільйон сто двадцять п'ять тисяч євро) для відкриття кредиту відповідно до цієї Угоди. Така комісія за відкриття кредиту сплачується таким чином:

(a) сума у 500 000 євро (п'ятсот тисяч євро), яка на вибір Позичальника: (i) сплачується після окремого запиту Позичальника, який робиться разом із запитом вибірки траншу; при цьому вона вираховується Банком із суми першого траншу стосовно першого етапу Проекту, що повинно бути надано; або (ii) сплачується Позичальником Банкові за 7 (сім) днів до дати вибірки першого траншу стосовно першого етапу Проекту; або (iii) сплачується, якщо Позичальник повідомляє Банкові про свій намір анулювати кредит на перший етап Проекту без будь-якого запиту, надісланого Позичальником у межах 30 днів з дати надіслання повідомлення про анулювання; або (iv) сплачується, якщо Позичальник у межах 30 днів з кінцевої дати використання кредиту на перший етап Проекту не в змозі здійснити будь-якого дійсного акцепту вибірки перед настанням кінцевої дати чи до настання кінцевої дати використання кредиту на перший етап Проекту, та

(b) сума у 625 000 євро (шістсот двадцять п'ять тисяч євро), яка на вибір Позичальника: (i) сплачується після окремого запиту Позичальника, який робиться разом із запитом вибірки траншу; при цьому вона вираховується Банком із суми першого траншу стосовно другого етапу Проекту, що повинно бути надано; або (ii) сплачується Позичальником Банкові за 7 (сім) днів до дати вибірки першого траншу стосовно другого етапу Проекту; або (iii) сплачується, якщо Позичальник повідомляє Банкові про свій намір анулювати кредит на другий етап Проекту без будь-якого запиту, надісланого Позичальником у межах 30 днів з дати надіслання повідомлення про анулювання; або (iv) сплачується, якщо Позичальник у межах 30 днів з кінцевої дати використання кредиту на другий етап Проекту не в змозі здійснити будь-якого дійсного акцепту вибірки перед настанням кінцевої дати чи до настання кінцевої дати використання кредиту на другий етап Проекту.

Сума, яка повинна бути сплачена Банкові згідно з рубриками (ii)-(iv) підпункту 1.08(a) пункту 1.08 статті 1 або з рубриками (ii)-(iv) підпункту 1.08(b) пункту 1.08 статті 1, сплачується в євро на рахунок, зазначений Банком Позичальнику.

Сума, що належить до сплати й відрахування, на запит Позичальника згідно з рубрикою (i) підпункту 1.08(a) пункту 1.08 статті 1 або з рубрикою (i) підпункту 1.08(b) пункту 1.08 статті 1 вважається такою, яка належним чином виплачена Позичальнику Банком станом на дату вибірки першого траншу стосовно першого або другого етапу Проекту.

1.09. Комісія за зобов'язання

Позичальник сплачує Банкові комісію за зобов'язання у євро таким чином:

(a) 10 базисних пунктів (0,10 відсотка) на рік на наданий кредит на перший етап Проекту протягом 60 днів від дати цієї Угоди до кінцевої дати використання кредиту на перший етап Проекту включно. Нарахована комісія за зобов'язання за кредитом на перший етап Проекту сплачується раз на півроку, починаючи від дати підписання цієї Угоди або на дату анулювання чи призупинення кредиту на перший етап Проекту відповідно до пункту 1.05 статті 1 або пункту 1.06 статті 1, а також

(b) 10 базисних пунктів (0,10 відсотка) на рік на наданий кредит на другий етап Проекту на період, починаючи від дати підтвердження Банком дотримання умов вибірки кредиту на другий етап Проекту згідно з підпунктом 1.04B пункту 1.04 статті 1 (далі - дата початку кредиту на другий етап Проекту) до кінцевої дати використання кредиту на другий етап Проекту включно. Нарахована комісія за зобов'язання за кредитом на другий етап Проекту сплачується раз на півроку, починаючи від дати початку кредиту на другий етап Проекту або на дату анулювання чи призупинення кредиту на другий етап Проекту відповідно до пункту 1.05 статті 1 або пункту 1.06 статті 1.

Якщо дата, на яку повинна сплачуватись комісія за зобов'язання, не є відповідним робочим днем, оплата здійснюється наступного дня, якщо такий є, календарного місяця, який є відповідним робочим днем або, в іншому разі, у найближчий попередній день, що є відповідним робочим днем, при цьому робиться відповідне коригування суми комісії за зобов'язання.

1.10. Суми, що належать до спати згідно зі статтєю 1

Суми, що належать до сплати згідно з пунктом 1.05 статті 1 або з пунктом 1.06 статті 1, сплачуються в євро. Вони сплачуються протягом 15 (п'ятнадцяти) днів від дати отримання Позичальником вимоги Банку або в межах тривалішого періоду, визначеного у вимозі Банком.

1.11. Подальша вибірка позики

Після вибірки коштів кредиту від Банку згідно із цією статтею 1 Позичальник здійснює вибірку таких коштів для Замовника для цілей цього Проекту в суворій відповідності до положень цієї Угоди.

Стаття 2

Позика

2.01. Сума позики

Позика охоплює сукупну суму траншів, які надаються Банком за кредитом, підтвердженим Банком згідно з пунктом 2.03 статті 2.

2.02. Валюта погашення, відсотки та інші відрахування

Відсотки, платежі для погашення та інші відрахування, що підлягають сплаті стосовно кожного траншу, сплачуються Позичальником у валюті траншу.

Будь-які інші виплати здійснюються у валюті, визначеній Банком з урахуванням валюти витрат, які повинні бути компенсовані завдяки такій виплаті.

2.03. Підтвердження від Банку

Протягом 10 (десяти) днів з моменту вибірки кожного траншу Банк надсилає Позичальнику амортизаційну таблицю, зазначену в пункті 4.01 статті 4, якщо це є необхідним, із зазначенням дати вибірки, валюти, вибраної суми, умов погашення та відсоткової ставки стосовно відповідного траншу.

Стаття 3

Відсотки

3.01. Відсоткова ставка

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного траншу за змінною ставкою один раз на півроку станом на відповідні дати платежу, які зазначено у пропозиції вибірки, починаючи з першої такої дати платежу після дати вибірки траншу. Якщо період між датою вибірки та першою датою платежу становить 30 днів або менше, сплата відсотків, нарахованих за цей період, переноситься на наступну дату платежу.

Банк повідомляє Позичальнику змінну ставку в межах 10 (десяти) днів після початку кожного базисного періоду змінної ставки.

Якщо згідно з пунктом 1.05 статті 1 та пунктом 1.06 статті 1 вибірка будь-якого траншу зі змінною ставкою відбувається після запланованої дати вибірки, відсоткова ставка, яка застосовується до першого базисного періоду змінної ставки визначається таким чином, нібито вибірка відбулася станом на заплановану дату вибірки.

Відсотки обчислюються стосовно кожного базисного періоду змінної ставки на підставі пункту 5.01 статті 5.

3.02. Відсотки на прострочені суми

Без обмеження статті 10 та як виняток з положення пункту 3.01 статті 3, відсотки нараховуються на будь-яку прострочену суму, що підлягає сплаті за умовами цієї Угоди, від належної дати платежу до фактичної дати платежу за щорічною ставкою, яка дорівнює відповідній міжбанківській ставці плюс 2% (200 базисних пунктів) та сплачуються за вимогою Банку. Для визначення відповідної міжбанківської ставки стосовно пункту 3.02 статті 3, відповідні періоди в контексті додатку B є послідовними періодами тривалістю в один місяць, які починаються на належну дату платежу.

Якщо прострочені сума є сумою у валюті, іншій, ніж валюта позики, застосовується така річна відсоткова ставка, тобто відповідна міжбанківська ставка, яка зазвичай фіксується Банком для трансакцій у такій валюті плюс 2% (200 базисних пунктів) та обчислюється відповідно до ринкової практики для такої ставки.

Стаття 4

Погашення

4.01. Звичайне погашення частковими платежами

(a) Позичальник здійснює погашення кожного траншу частковими платежами на дати платежу, зазначені у відповідній пропозиції вибірки відповідно до умов амортизаційної таблиці, що надсилається згідно з пунктом 2.03 статті 2.

(b) Амортизаційна таблиця складається на основі того, що: (i) погашення здійснюється рівними піврічними платежами основної суми; та (ii) перша дата погашення кожного траншу є датою платежу, яка припадає не пізніше першої дати платежу відразу після 5 (п'ятого) однорічного строку запланованої дати вибірки траншу, а останньою датою погашення є дата платежу, що припадає не раніше, ніж через 4 (чотири) роки, та не пізніше, ніж через 20 (двадцять) років після запланованої дати вибірки.

4.02. Добровільне дострокове погашення

4.02A. Можливість дострокового погашення

Згідно з підпунктами 4.02B та 4.02C пункту 4.02 статі 4 та пункту 4.04 статі 4, Позичальник може здійснити дострокове погашення будь-якого траншу цілком або частково разом із нарахованими відсотками та відшкодуванням, якщо така є, після надання повідомлення про дострокове погашення, яке надсилається щонайменше на 1 (один) місяць раніше та в якому визначається сума дострокового погашення та дата дострокового погашення.

Відповідно до підпункту 4.02C пункту 4.02 статті 4 повідомлення про дострокове погашення є обов'язковим та безвідкличним.

4.02B. Відшкодування за дострокове погашення

Позичальник може попередньо сплатити транш зі змінною ставкою без відшкодування станом на будь-яку відповідну дату платежу.

4.02C. Механізм дострокового погашення

Не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати дострокового погашення, Банк повідомляє Позичальнику про суму дострокового погашення та нараховані відсотки на цю суму, що повинні бути сплачені.

Не пізніше, ніж у кінцевий термін акцепту, Позичальник повідомляє Банкові або:

(a) про те, що він підтверджує повідомлення про дострокове погашення на умовах, визначених Банком, або

(b) про те, що він відкликає повідомлення про дострокове погашення.

Якщо Позичальник надає підтвердження згідно із зазначеним вище пунктом (a), він здійснює дострокове погашення. Якщо Позичальник відкликає повідомлення про дострокове погашення або не в змозі підтвердити його в належний час, він не може здійснювати дострокове погашення. За винятком викладеного вище, повідомлення про дострокове погашення є обов'язковим та безвідкличним.

Додаткова інформація