Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ПРО ПОВІТРЯНЕ СПОЛУЧЕННЯ

УГОДА 
між Урядом України та Урядом РеспублікиБілорусь про повітряне сполучення

Уряд України та Уряд Республіки Білорусь, далі - Договірні Сторони, БУДУЧИ учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, відкритої для підписання в Чикаго 7 грудня 1944 року, БАЖАЮЧИ укласти Угоду з метою встановлення повітряного сполучення між Україною та РеспублікоюБілорусь, а також за межами їхніх територій, ПОГОДИЛИСЬ про таке:

Стаття 1


Визначення

1. У цій Угоді, якщо контекст не припускає інше:

а) термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, відкриту дляпідписання в Чикаго 7 грудня 1944 року та містить будь-який Додаток, прийнятий згідно зі Статтею 90 цієї Конвенції, та будь-яку поправку до Додатків або Конвенції згідно зі Статтями 90 та 94 Конвенції, у тій мірі, в якій ці Додатки та поправки прийняті обома Договірними Сторонами;

б) термін "авіаційні власті" щодо України означає Державний департамент авіаційного транспорту, а щодо РеспублікиБілорусь - Державний комітет по авіації, або в обох випадках будь-яку особу чи орган, що уповноважені здійснювати функції, котрі в цей час виконуються згаданими властями;

в) термін "призначене авіапідприємство" означає авіапідприємство, котре було призначене та отримало дозвіл відповідно до Статті 3 цієї Угоди;

г) терміни "територія", "повітряне сполучення", "міжнародне повітряне сполучення", "авіапідприємство" та "зупинка з некомерційними цілями" мають значення, вказані у Статтях 2 та 96 Конвенції;

д) термін "тариф" означає ціни, які встановлюються за перевезення пасажирів,багажуй вантажу, та умови, згідно з якими ці ціни застосовуються, включаючи ціни й умови стосовно агентських та інших додаткових послуг, але за винятком винагороди стосовно перевезення пошти та її умов;

е) термін"ємність":

- щодо повітряного судна означає комерційне завантаження цього повітряного судна на маршруті або частині маршруту;

- щодо встановленого повітряного сполучення означає ємність повітряного судна,якевикористовується на цьому сполученні, помножену на частоту польотів, здійснених цим повітряним судном протягом певного періоду на маршруті або частині маршруту.

2. Додаток до цієї Угоди становить її невід'ємну частину.

Стаття 2


Надання прав

2. Кожне авіапідприємство, призначене будь-якою Договірною Стороною, буде користуватисяпід час експлуатації договірних ліній по встановлених маршрутах такими правами:

а) правом здійснювати політ через територію держави іншої Договірної Сторони без посадки;

б) правом здійснювати посадки на території держави іншої Договірної Сторони з некомерційними цілями;

в) правом здійснювати посадки на території держави іншої Договірної Сторони в пунктах, зазначених у Додатку до цієї Угоди, з метою прийняття на борт та/або зняття пасажирів, пошти і вантажу, що перевозяться у міжнародному сполученні.

3. Зазначене в пункті 2 цієї Статті не буде розглядатися як право призначеного авіапідприємствабудь-якої Договірної Сторони приймати на борт пасажирів, вантаж та пошту для перевезення між пунктами на території держави іншої Договірної Сторони за винагороду чи за наймом.

Стаття 3


Призначення авіапідприємств та дозвіл на виконання польотів

1. Кожна Договірна Сторона матиме право призначити одне чи декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по встановленихмаршрутах, повідомивши про це письмово іншу Договірну Сторону.

3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони, перш ніж видати дозвіл на виконання польотів, можуть зажадати відавіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною, доказів того, що воно здатне виконувати умови, передбачені законами та правилами, які звичайно та обгрунтовано застосовуються цими властями при здійсненні міжнародних повітряних сполучень відповідно до положень Конвенції.

4. Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні дозволу на польоти, вказаного в пункті 2 цієї Статті, або зажадати виконання таких умов, які може вважати необхідними при користуванні призначеним авіапідприємством правами, зазначеними в Статті 2 цієї Угоди, у будь-якому випадку, коли авіаційні власті згаданої Договірної Сторони не мають задовільних доказів того, що переважне право володіння цим авіапідприємством та фактичний контроль над ним належать Договірній Стороні, що призначає це авіапідприємство, або громадянам її держави.

5. Коли авіапідприємство таким чином призначене та отримало дозвіл, воно може у будь-який момент розпочати експлуатацію договірних ліній за умови, що тарифи, встановлені відповідно до положень Статті 12 цієї Угоди, введені вдію на цих лініях.

6. Авіаційні власті Договірних Сторін матимуть право відповідно до положень цієї Статті замінитибудь-якеавіапідприємство, яке вони призначили, іншим авіапідприємством. Щойно призначене авіапідприємство буде мати такі ж права та нести такі ж зобов'язання, як авіапідприємство, котре воно заміняє.

Стаття 4


Скасування або призупинення дозволів на виконання польотів

1. Кожна Договірна Сторона матиме право скасувати дозвіл на виконання польотів або призупинити користування будь-яким авіапідприємством, призначеним іншою Договірною Стороною, правами, зазначеними в Статті 2 цієї Угоди, або встановити такі умови, котрі вона може вважати необхідними при користуванні цими правами:

а) у будь-якому випадку, коли вонане має задовільних доказів того, що переважне володіння цим авіапідприємством та фактичний контроль над ним належать Договірній Стороні, яка призначає це авіапідприємство, або громадянам її держави; або

б) у випадку, коли згадане авіапідприємство не дотримується законів і правил держави Договірної Сторони, яка надає ці права; або

в) у випадку, коли авіапідприємство яким-небудь іншим чином не дотримується умов, передбачених цією Угодою.

2. Якщо негайне скасування, призупинення або встановлення умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є необхідним для запобігання подальшим порушенням законів та правил, таке право буде використовуватися лишепісля консультацій з іншою Договірною Стороною. Такі консультації, які можуть проводитися між авіаційними властями, повинні відбутися протягом шістдесяти (60) дніввід дати одержання запиту.

Стаття 5


Застосовність законівта правил

1. Закони та правила держави однієї Договірної Сторони, що регулюють вхідна її територію, перебування в її межах та вихід з неї повітряних суден, зайнятих у міжнародній аеронавігації, або експлуатацію і навігацію цих повітряних суден під час їх перебування в межах згаданої території, будуть застосовуватися до повітряних суден будь-якого авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною.

Стаття 6


Визнаннясвідоцтв та посвідчень

1. Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією Договірною Стороною, та строк дії яких не вичерпаний, будуть визнаватися дійсними іншою Договірною Стороною за умови, що вимоги, згідно з якими такі посвідчення або свідоцтва були видані чи визнанідійсними, відповідають мінімальним стандартам, які встановлюються відповідно до Конвенції, або перевищують такі стандарти.

2. При польотах над територією своєї держави кожна Договірна Сторона залишає за собою право відмовити у визнаннідійсності посвідчень про кваліфікацію і свідоцтв, виданих громадянам її держави чи визнаних дійсними іншою Договірною Стороною, або будь-якою іншою державою.

Стаття 7


Збори за користування

Збори за користування кожним аеропортом, включаючи його споруди, технічні й інші засоби та послуги, а такожбудь-які інші збори за користування аеронавігаційними засобами, засобами зв'язку та послугами, будуть стягуватися відповідно до ставок, встановлених на території держави Договірної Сторони.

Стаття 8


Мита, збори та процедури

1. Повітряні судна призначених авіапідприємств будь-якої Договірної Сторони, які здійснюють міжнародні повітряні сполучення, а також їх комплектне бортове обладнання, запаси палива та мастильнихматеріалів, бортові запаси (включаючи продукти харчування, напої та тютюнові вироби), що знаходяться на борту таких повітряних суден, не будуть обкладатися митом та іншими подібними зборами (податками)після прибуття на територію іншої Договірної Сторони за умови, що це обладнання, матеріали та запаси залишаються на борту повітряного судна до моменту їх вивозу у зворотному напрямку.

2. Також не будуть обкладатисятакимимитом, зборами (податками), за винятком зборів за надане обслуговування і ремонт:

а) бортові запаси, взяті на борт на території держави однієї Договірної Сторони в межах лімітів, встановлених властями згаданої Договірної Сторони, та призначені для використання на борту повітряного судна, яке експлуатується на договірних лініях призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони;

б) запасні частини та обладнання,ввезені на територію держави однієї Договірної Сторони для технічного обслуговування та ремонту повітряного судна, яке експлуатується на договірних лініях призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони;

в) паливо та мастильні матеріали, призначені для використання повітряним судном призначеного авіапідприємства однієї Договірної Сторони,якеексплуатує договірні лінії, навіть якщо ці запаси використовуються на частині маршруту в межах території держави Договірної Сторони, де вони були взяті на борт.

3. Може бути поставлена умова, щоб матеріали, зазначені в пункті 2 цієї Статті, зберігалисяпід митним контролем (наглядом).

5. Необхідні документи призначеного авіапідприємства однієї Договірної Сторони, включаючи авіаквитки й авіанакладні, а також рекламні матеріали, автотранспорт, електронне обладнання для бронювання та зв'язку і запасні частини до них, меблі і предмети для устаткування ідіяльності представництв, перевізні документи, які доставлені або ті, що доставляються призначеним авіапідприємством однієї Договірної Сторони на територію держави іншої Договірної Сторони для своїх експлуатаційних потреб, не будуть обкладатися митом та зборами (податками) при їх ввезенні, вивозі тапід час знаходження на території держави цієї іншої Договірної Сторони.

6. Багаж та вантаж, котрі прямують прямим транзитом через територію державибудь-якої Договірної Сторони, також не будуть обкладатися митом, зборами (податками).

Стаття 9


Пряме транзитне сполучення

Пасажири, багаж та вантаж, котрі прямують прямим транзитом через територію держави однієї Договірної Сторони і не залишають відведеної для такої мети зони аеропорту, будутьпідлягати лише спрощеному контролю, за винятком заходів з безпеки щодо запобігання незаконному втручанню в діяльність цивільної авіації і переміщенню предметів і речовин, перевезення яких заборонено.

Стаття 10


Принципи, що регулюють експлуатацію договірних ліній

1. Призначеним авіапідприємствам обох Договірних Сторін буде наданарівна можливість експлуатації договірних ліній по встановлених маршрутах.

2. Експлуатуючи договірні лінії, призначене авіапідприємство однієї Договірної Сторони повинно брати до уваги інтереси призначених авіапідприємств іншої Договірної Сторони, щоб не зашкодити перевезенням, які здійснюються цими авіапідприємствами за цими ж маршрутами або їх частинами.

4. Ємність на будь-якій договірній лінії буде визначатися за згодою між авіаційними властями Договірних Сторін.

Стаття 11


Затвердження розкладів

1. Розклади руху по договірних лініях будуть подаватися авіаційним властям обох Договірних Сторін для затвердження не менш ніж за тридцять (30) днівдо передбачуваної дати їх введення. В особливих випадках цей строк може бути скорочений за згодою згаданих властей.

Стаття 12


Тарифи

1. Тарифи набудь-якій договірній лінії будуть встановлюватися з урахуванням усіх факторів, пов'язаних з ринком перевезень.

2. Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, будуть погоджуватися між призначеними авіапідприємствами обох Договірних Сторін покожномуіз встановлених маршрутів.

3. Погоджені таким чином тарифи повинні подаватися авіаційним властям обох Договірних Сторін на затвердження не менш ніж за тридцять (30) днівдо запропонованої дати їх введення. Цейперіод може бутискорочений за згодою згаданих властей. Якщо авіаційні власті жодної з Договірних Сторін не висловили своєї незгоди протягом п'ятнадцяти (15) днівпісля дати подання, тарифи будуть вважатися затвердженими.

5. Якщо авіаційні власті Договірних Сторін не можуть досягти згоди щодо будь-якого тарифу, поданого їм згідно з пунктом 4 цієї Статті, або визначити тариф відповідно до пункту 4 цієї Статті, розбіжність вирішується відповідно до положень Статті 17 цієї Угоди.

6. Тариф, встановлений відповідно до положень цієї Статті, буде залишатисявсилі доти, доки не буде затверджений новий тариф. Жоден тариф не буде введено вдію без затвердження його авіаційними властями будь-якої з Договірних Сторін.

Стаття 13


Комерційні тафінансові можливості

1. Призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони надається право здійснювати на території держави іншої Договірної Сторони продаж авіатранспортних перевезень з використанням власних перевізних документіввмісцевій чи будь-якій вільно конвертованій валюті, безпосередньо або через агентів з дотриманням законів і правил держави цієї іншої Договірної Сторони.

2. Призначеному авіапідприємству однієї Договірної Сторони надається право відкривати на території держави іншої Договірної Сторони свої представництва і з дотриманням її законів та правил, які стосуються в'їзду, мешкання і працевлаштування, утримувати на нійсвій власний адміністративний, технічний і комерційний персонал, необхідний для забезпечення експлуатації договірних ліній.

3. Кожна Договірна Сторона надає призначеному авіапідприємству іншої Договірної Сторони право вільного переказу сум перевищення доходів, отриманих цим авіапідприємством на території її держави відексплуатації договірних ліній, над видатками.

4. Такий переказ повинен здійснюватися відповідно до положень угоди, що регулюєфінансові відносини між Договірними Сторонами.Уразі відсутності такої угоди або відповідних положень у цій Угоді переказ повинен здійснюватися відповідно до законодавства держави, на території якої отримано доход.

Стаття 14


Авіаційна безпека

1. Відповідно до своїх прав та зобов'язань з міжнародного права Договірні Сторони підтверджують, що прийняте ними взаємне зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів незаконного втручання складає невід'ємну частину цієї Угоди. Не обмежуючи загальну застосовність своїх прав та зобов'язань згідно з міжнародним правом, Договірні Сторони будутьдіяти відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту повітряних суден, підписаної в Токіо 14 вересня 1963 року, Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден,підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року, Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в Монреалі 23 вересня 1971 року, Протоколу про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну цивільну авіацію, підписаного в Монреалі 24 лютого 1988 року, та положень чинних двосторонніх угодміжДоговірними Сторонами, а також тих угод, що будуть укладені між ними в майбутньому.

3. Договірні Сторонидіють відповідно до положень з авіаційної безпеки та технічних вимог, встановлених Міжнародною організацією цивільної авіації та визначених як Додатки до Конвенції, у тій мірі, у якій такі положення та вимоги застосовні до Договірних Сторін; вони будуть вимагати, щоб експлуатанти повітряних суден їх реєстрації та експлуатанти повітряних суден, які постійно базуються чи мають основне місцедіяльності на території держав, та експлуатанти міжнародних аеропортів на їх території діяли відповідно до таких положень з авіаційної безпеки.

4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша Договірна Сторона може вимагати відтаких експлуатантів повітряних суден додержання зазначених у пункті 3 положень з авіаційної безпеки, котрі передбачені іншою Договірною Стороною щодо в'їзду до території її держави, перебування в її межах або виїзду з неї. Кожна Договірна Сторона забезпечить вживання належних заходіввмежах території її держави для захисту повітряних суден та перевірки пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів до та під час посадки чи навантаження. Кожна Договірна Сторона також доброзичливо розглянебудь-якепрохання іншої Договірної Сторони щодо вживання спеціальних заходів безпеки у випадку конкретної загрози.

5. У випадкудій або загрози дій, пов'язаних з незаконним захопленням цивільних повітряних суден, або з іншими незаконними актами, спрямованими проти безпеки повітряних суден, їх пасажирів та екіпажів, аеропортів та аеронавігаційних засобів, Договірні Сторони подаватимуть одна одній допомогу шляхом полегшення зв'язку та прийняття відповідних заходів, спрямованих на швидке та безпечне усунення такихдій чи загрози дій.

Стаття 15

 
Надання статистичних даних

1. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони будуть надавати зазапитоміншій Договірній Стороні періодичні або інші статистичні дані.

2.Такі статистичнідані повинні містити всю обгрунтовано необхідну інформацію для визначення обсягу перевезень, здійснених призначеними авіапідприємствами по договірних лініях, включаючи інформацію по пунктах відправлення та призначення таких перевезень.

Стаття 16


Консультації

Для полегшення тісного співробітництва з усіх питань, що стосуються тлумачення чи застосування цієї Угоди між авіаційними властями Договірних Сторін будуть проводитися консультації.

Стаття 17


Врегулювання спорів

1. Якщо між Договірними Сторонами виникає будь-який спір щодо тлумачення чи застосування цієї Угоди, Договірні Сторони, у першу чергу, будуть намагатися врегулювати його шляхом переговорів.

2. Якщо Договірні Сторони не можуть врегулювати спіршляхом переговорів, вони можуть передати право його врегулювання будь-якій особі чи організації або на вимогу будь-якої Договірної Сторони спір може бути винесений на розгляд арбітражного суду в складі трьох арбітрів, по одному з яких призначає кожна Договірна Сторона, а ці два арбітри називають третього. Кожна Договірна Сторона повинна призначити арбітра протягом шістдесяти (60) днів з моменту одержання по дипломатичних каналах відіншої Договірної Сторони повідомлення з проханням арбітражного вирішення спору, а третій арбітр повинен бути призначений протягом наступних тридцяти (30) днів. Якщо у вказані строки будь-яка з Договірних Сторін не призначить свого арбітра або не буде названий третій арбітр. ПрезидентРади Міжнародної організації цивільної авіації на прохання однієї з Договірних Сторін призначить арбітра чи арбітрів як того вимагає справа. Якщо Президент є громадянином держави однієї з Договірних Сторін або з іншої причини не може виконати цей обов'язок, його заступник зробить необхідні призначення. У будь-якому випадку третій арбітр повинен бути громадянином третьої країни, і він будедіяти як Президент арбітражного суду.

3. Суд винесе своєрішення більшістю голосів і Договірні Сторони зобов'язуються виконати таке рішення.

4. Усі видатки,пов'язані з організацією і роботою арбітражного суду, будуть розподілені між Договірними Сторонами нарівно.

Стаття 18


Внесення змін і доповнень

Якщо одна з Договірних Сторін бажатиме внести будь-які зміни і доповнення, що стосуються положень цієї Угоди і Додатка до неї, вона може запитати консультації з іншою Договірною Стороною. Така консультація може проводитися між авіаційними властями Договірних Сторін шляхом переговорів або листування і вона повинна розпочатися протягом шістдесяти (60) днів з дати отримання іншою Договірною Стороною запиту на її проведення, якщо тільки авіаційні власті Договірних Сторін не домовляться про подовження цього строку. Зміни і доповнення, погоджені таким чином, будуть затверджуватися Договірними Сторонами і набудуть чинностіпісля їх підтвердження шляхом обміну нотами по дипломатичних каналах.

Стаття 19


Реєстрація

Ця Угода, зміни і доповненнядонеї будуть зареєстровані в Міжнародній організації цивільної авіації.

Стаття 20


Строкдії

1. Ця Угода укладена на необмежений строк.

2. Кожна Договірна Сторона може повідомити по дипломатичних каналах іншу Договірну Сторону про свій намір припинити чинність цієї Угоди.Таке повідомлення повинно бути одночасно надіслане до Міжнародної організації цивільної авіації. Якщо таке повідомлення отримане, ця Угода втратить чинність через дванадцять (12) місяців з дати отримання повідомлення іншою Договірною Стороною, якщо тільки повідомлення про втрату чинності Угодою не буде відкликано за взаємною згодою довичерпання цього строку. У випадку відсутностіпідтвердження про одержання від іншої Договірної Сторони повідомлення, воно вважатиметься одержаним через чотирнадцять (14) днів після отримання повідомлення Міжнародною організацією цивільної авіації.

Стаття 21


Набуття чинності

Договірні Сторони повідомлять одна одну шляхом обміну Дипломатичними Нотами про виконання своїх внутрішньодержавних процедур щодо набуття чинності цією Угодою. Ця Угода набуде чинності з дати одержання останньої з цих нот.

ВЧИНЕНО в м. Мінську 17 липня 1995 року у двохдійсних примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами, усі тексти мають однакову силу. Однак у разі виникнення спору або розбіжностей відносно тлумачення цієї Угоди чи Додатка до неї тексту російською мовою віддається перевага.


 

Додаток


 1. Призначені авіапідприємства РеспублікиБілорусь мають право експлуатувати договірні лінії по таких маршрутах:
 

Пункти відправлення

Пункти призначення 

Пункти за межами України*

будь-які пункти в Республіці Білорусь 

Київ, Сімферополь, Луганськ, Запоріжжя, Харків, Черкаси, Львів, Дніпропетровськ, Одеса та інші пункти в Україні, які будуть визначатися в подальшому

пункти в третіхкраїнах

2. Призначені авіапідприємства України мають право експлуатувати договірні лініїпотаких маршрутах:
 

Пункти відправлення

Пункти призначення

Пункти за межами України*

будь-які пункти в Україні

Мінськ, Гомель, Гродно, Брест та інші пункти в Республіці Білорусь, які будуть визначатися в подальшому

пункти в третіхкраїнах

Примітки:

1. Авіаційні власті кожної Договірної Сторони мають право призначити на кожну договірну лінію зметою її експлуатації лише одне авіапідприємство.

2. Використання комерційних прав п'ятої свободи повітря на територіях держав Договірних Сторін є предметом окремої домовленості між авіаційними властями Договірних Сторін.

3. Подальше визначення пунктів, передбачених у цьому Додатку, здійснюється шляхом погодження між авіаційними властями Договірних Сторін.

____________

Надруковано:
"Міжнародне приватне право. Двосторонні міжнародні економічні договори України", том 2. Port-Royal, Київ, 2000 р.

Додаткова інформація