Звіт про діяльність Федерації за І квартал 2019 року

S

Діяльність ФРТУ у І кварталі 2019 року фокусувалася на таких ключових питаннях :

- недопущення подвійних стандартів при сплаті за встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, зокрема по Київському регіону;

- унормування ситуації з дублювання функцій Служб капітанів морських портів;

- вдосконалення нормативно-правової бази при здійсненні екологічного контролю в морських портах України;

- вдосконаленням нормативно-правової бази в частині діяльності автостанцій;

- врегулювання питання забезпечення дозволами на міжнародні перевезення;

- приведенням у відповідність до вимог ЄС питань обов’язкового технічного контролю колісних транспортних засобів.

 

Нормативно-правові акти та ініціативи ФРТУ 

Автомобільна галузь:

1.Федерацією ініційовано відкладення внесення будь-яких змін до діючих Ліцензійних умов до прийняття на законодавчому рівні норм Регламенту 1071/2009/ЄС та Хартії Якості ЄКМТ. Ця позиція була викладена у пропозиціях до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезень пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

2.Федерацією надано зауваження до проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження змін до Порядку регулювання діяльності автостанцій» (№700 від 27.09.2017). Ініційовано проведення зустрічі у ДРС щодо обговорення доцільності визнання таким, що цей Наказ втратить чинність у повному обсязі. (на 07.02.2019). За результатами зустрічі створено робочу групу при ДРС.

3.Підготовлено та направлено до ДРС позицію ФРТУ стосовно урегулювання питань обов’язкового технічного контролю колісних транспортних засобів, забезпечено представництво експертів Федерації у робочій групі при Державній регуляторній службі з напрацювання пропозицій до нормативно-правових актів.

4.Федерацією підтримано проект постанови КМУ«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визначажться періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті».

 Морська галузь:

1.Підготовлено та надіслано до МІУ пропозицію ФРТУ про необхідність доопрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури».

2.Підготовлено та надіслано до Мінекології та ДРС позицію ФРТУ про необхідність сутєвого доопрацювання проекту наказу Мінприроди «Про затвердження Положення прр порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України».

3.Підтримано проект наказу МІУ «Про внесення зміни до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів» (збільшення справляння маякового збору).

4.Висловлена позиція про необхідність сутєвого доопрацювання проект наказу МІУ «Про внесення до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту».

5.За ініціативи ФРТУ організовано та проведено 24.01.2019 зустріч у МІУ щодо необхідності врегулювання питання підпорядкування Служб капітанів (на сьогодні склалась ситуація що є дві служби капітанів у підпорядкуванні Морської адміністрації та ДП «АМПУ»). За результатами зустрічі прийнято рішення про необхідність внесення змін до діючого законодавства. 19.03.2019 Федерація звернулась листами до   Віце-прем’єр-міністра України В. Кістіона та міністра інфраструктури України В Омеляна з проханням в якомога стислий термін вирішити питання функціонування легітимно призначених МІУ капітанів портів.

6.Федерацією підтримано проект Закону України «Про внесення змін до статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України».

  Авіаційна галузь:

1.Погоджено без зауважень проект наказу Державіаслужби «Про затвердження Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентиів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконанання цих завдань».

2.Підготовлено позицію ФРУ про погодження постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації» (надалі – Проект), яким вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 року № 676 «Про затвердження Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації».

3.Авіаційним комітетом ФРТУ розглянуто проекту наказу «Про встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України» та висловлено пропозицію про усунення застосування подвійних стандартів при встановленні плати за надання послуг з АНО по київському регіону, які направлені Федерацією до МІУ.

 Залізнична галузь:

1.Експерти Федерації долучалися до процесу обговорення законопроекту «Про залізничний транспорт» (реєстр. № 9512 від 30.01.2019).

2.Федерацією підтримано проект постанови КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним траспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті».

 Різне.

1.Підготовлено пропозиції до Пріорітетів діяльності Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні на 2019 рік.

2.Надано пропозиції та зауваження до ФРУ та Мінекономрозвитку до законопроекту «Про саморегулівні організації».

Додаткова інформація