Засідання Двосторонньої соціально-економічної ради у галузі морського транспорту

kruglyi stol24 лютого відбулося чергове засідання Двосторонньої соціально-економічної ради у галузі морського транспорту (або Галузевої Ради) у складі представників Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) та Профспілки робітників морського транспорту України (ПРМТУ).

Підводячи підсумки роботи за минулий рік голова ФРТУ зазначив, що складна економічна та геополітична обстановка безпосередньо вплинула на діяльність Галузевої ради. В той же час, Сторони продовжують взаємодію з органами державної влади щодо вдосконалення норм чинного законодавства України, яке регулює діяльність підприємств у галузі морського транспорту, встановлює основні права та гарантії для найманих працівників таких підприємств.

Так, у 2015 році за участі ФРТУ розроблені та прийняті наказ Мінприроди від 18.03.2015 № 82 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів у сфері здійснення державного екологічного контролю», постанова Уряду від 07.07.2015 № 492 «Про внесення змін до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення», якими врегульовано питання здійснення хімічного аналізу ізольованого баласту.

У звітному році ФРТУ направлено лист на Прем’єр-міністра України  щодо дерегуляційних процедурах у морських портах, виписані першочергові  заходи, які залежать від центральних органів виконавчої влади (Мінфіну, Мінінфраструктури, Державної фіскальної служби).

У ході співпраці з органами виконавчої влади недопущена передача реєстрації ліній закордонного плавання до повноважень Укрморрічінспекції.

Разом з тим, у 2015 році як ніколи актуальним було питання перетину українськими моряками кордонів тимчасово окупованої території АР Крим, у зв’язку з чим, ФРТУ неодноразово зверталася до відповідних осіб і державних органів з метою надання роз’яснення щодо застосування норм Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», а також вносила пропозиції щодо внесення змін до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Уряду від 04.06.2015 № 367.

За інформацією ПРМТУ, в багатьох трудових колективах морського транспорту виникає серйозна стурбованість з приводу того, що з керівниками успішно працюючих державних підприємств контракти після закінчення терміну їх дії продовжуються на короткий строк – від одного місяця до одного року, а на посаду деяких з них взагалі оголошується конкурсний відбір. Така ситуація практично унеможливлює виконання керівниками фінансових планів, довгострокових програм розвитку підприємств, орієнтацію їх на тривалу та ефективну роботу.

У зв'язку з цим Сторони Двосторонньої соціально-економічної ради звернулися до Кабміну з пропозицією щодо внесення змін до п.2 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого Постановою КМУ від 3 вересня 2008 року  777, та запропонували викласти абзац перший п.2 у такій редакції:

«2. Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника підприємства (далі - конкурсний відбір) є рішення (наказ) міністерства, Фонду державного майна або іншого органу, який виконує функцію з управління підприємством (далі - суб’єкт управління), із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору, яке для підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, приймається не пізніше ніж через 20 днів після відкриття вакансії керівника підприємства (для підприємств, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, - рішення Кабінету Міністрів України), яка виникла у результаті:

  • звільнення керівника підприємства за власним бажанням;
  • звільнення керівника підприємства за ініціативою суб’єкта управління у разі незадовільної роботи підприємства (невиконання виробничих показників, невиконання умов контракту тощо)».

Також пропонується повернутися до практики, коли після закінчення терміну контрактів з керівниками успішно працюючих підприємств, вони продовжувалися на три п’ять років.

На засіданні також було затверджено план роботи Двосторонньої Ради  на 2016 рік, який передбачає: сприяння ратифікації та імплементації Україною Конвенції МОП «Про працю в морському судноплавстві» 2006 року; сприяння продовженню оптимізації контрольних процедур в портах, в тому числі приведення митних, екологічних, міграційних, санітарних, карантинних та інших процедур до стандартів європейської практики; продовження проведення зустрічей з найманими працівниками  морських портів за участю роботодавців, профспілок, Міністерства інфраструктури України, Адміністрації морських портів України. 

Довідка: Двостороння соціально-економічна рада у галузі морського транспорту (або Галузева рада ) утворена 02 березня 2013 року між Федерацією роботодавців транспорту України (ФРТУ) та Профспілкою робітників морського транспорту України (ПРМТУ). Основними завданнями Галузевої ради є вивчення та аналіз розвитку морської галузі та соціально-трудових відносин; участь у розробці проектів галузевих програм з економічного та соціального розвитку, законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються регулювання економічних та соціально-трудових відносин Сторін соціального діалогу та реформування морської галузі; сприяння веденню колективних переговорів, укладенню та виконанню Галузевих угод, колективних договорів на підприємствах; запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Додаткова інформація