Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

Постанова КМУ від 11 липня 2013р. №496 Про затвердження Порядку ведення Реєстру морських портів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2013 р. № 496
Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру морських портів України

 

На виконаннястатті 6 Закону України“Про морські порти України” Кабінет Міністрів Українипостановляє:

1. ЗатвердитиПорядок ведення Реєстру морських портів України, що додається.

2. Міністерству інфраструктури подати в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. № 496

ПОРЯДОК
ведення Реєстру морських портів України

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру морських портів України (далі - Реєстр) як єдиної електронної бази даних про морські порти, термінали та суб’єктів господарювання, що провадять свою діяльність на території морських портів.

Метою ведення Реєстру є забезпечення даними, необхідними для виконання завдань у сфері безпеки мореплавства, охорони навколишнього природного середовища, стратегічного розвитку морських портів, а також для здійснення державного нагляду (контролю) за об’єктами портової інфраструктури.

2. Адміністратор Реєстру - державне підприємство “Адміністрація морських портів України”, яке збирає, веде облік, узагальнює, систематизує, аналізує та проводить перевірку відомостей, що подаються адміністраціями морських портів, вносить відомості до Реєстру або виключає з нього та вирішує організаційні питання в процесі його ведення, а також забезпечує технічне і технологічне супроводження Реєстру, доступ до нього, збереження і захист даних, що містяться у Реєстрі.

3. Мінінфраструктури забезпечує формування Реєстру та контроль за його веденням.

4. До Реєстру вносяться такі відомості:

реєстраційний номер морського порту (присвоюється морському порту автоматично програмним забезпеченням під час внесення відомостей про морський порт до Реєстру);

назва морського порту та його місцезнаходження;

найменування та місцезнаходження адміністрації морського порту;

дата та підстава відкриття морського порту;

перелік послуг, що надаються на території морського порту;

перелік причалів та морських терміналів у межах морського порту;

перелік портових операторів, операторів терміналів та послуг, які вони надають (повне найменування, місцезнаходження та поштова адреса, технічні характеристики термінала тощо);

основні технічні характеристики морського порту, зокрема його можливості щодо об’ємів вантажопереробки, обслуговування суден та/або пасажирів (кількість причалів (із зазначенням довжини причального фронту та глибини біля причалу) та інших гідротехнічних споруд; пропускна спроможність терміналів, площа критих та відкритих складів);

межі території та акваторії морського порту;

групи вантажів, що обробляються в морському порту;

вид та розмір (осадка, довжина, ширина) водних транспортних засобів, що обслуговуються в морському порту;

навігаційний період;

підстави та дата виключення морського порту з Реєстру;

обмеження з безпеки мореплавства в акваторії морського порту.

5. Для внесення відомостей до Реєстру інформація подається суб’єктами господарювання адміністрації відповідного морського порту з урахуванням вимог до технологічного супроводження Реєстру.

6. Реєстр ведеться в електронному вигляді українською та англійською мовами.

7. Відомості підлягають внесенню до Реєстру протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від адміністрації відповідного морського порту.

8. У разі подання неповної інформації та/або виявлення недостовірних відомостей адміністратор Реєстру протягом трьох робочих днів за допомогою відповідного програмного забезпечення надсилає адміністрації відповідного порту електронне повідомлення щодо необхідності усунення виявлених недоліків.

9. Достовірність та повноту поданої інформації для внесення відомостей до Реєстру забезпечують суб’єкти господарювання, які її подають до адміністрації морського порту.

10. Адміністратор Реєстру забезпечує достовірність, повноту та своєчасність внесення поданих відомостей до Реєстру.

11. Реєстр розміщується на офіційному сайті державного підприємства “Адміністрація морських портів України”.

12. Доступ до відомостей Реєстру є відкритим та безоплатним.

Додаткова інформація