ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 29 ЛЮТОГО 2012 РОКУ №156 Про внесення змін до Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому зм

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 29 лютого 2012 р. №156
Київ
Про внесення змін до Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні
 
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320 (Офіційний вісник України, 2009 р., №26, ст. 870), зміни, що додаються.
 
Прем'єр-міністр України     М. АЗАРОВ
 
Інд. 70
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. №156
 
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні
1. У пункті 2:
1) абзац другий викласти у такій редакції:
"Інформація доводиться до відома підрозділів охорони державного кордону, митних органів та інших контролюючих органів. За рішенням зазначених органів до судна застосовується вільна практика. Проведення попереднього аналізу інформації та документів, необхідних для застосування до судна вільної практики, їх передача та обмін між контролюючими органами, адміністрацією порту, агентською організацією (морським агентом) можуть здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг. У такому разі паперовий документообіг не здійснюється. Перелік документів на товари і транспортні засоби, що подаються контролюючим органам в електронній формі, визначається відповідно до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року та інших актів законодавства.";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Зазначена інформація подається агентською організацією (морським агентом) не пізніше ніж за одну добу (або в момент виходу з найближчого порту, якщо морський перехід становить менше однієї доби) до прибуття судна в порт призначення на митній території України митному органу та іншим контролюючим органам в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронний документообіг.".
2. Доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:
"31. Навантаження та розвантаження судна з товарами, що переміщуються у контейнерах, які зберігаються у межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю на території морського торговельного порту до моменту їх вивезення іншим судном, а також вибуття судна з порту здійснюються без подання контролюючим органам документів, необхідних для проведення відповідних видів контролю таких товарів.
У разі заборони контролюючим органом ввезення товару на митну територію України адміністрація порту разом з перевізником (або його представником) забезпечує негайне навантаження такого товару на судно перевізника, який здійснив доставку товару до порту. Витрати, пов'язані з таким навантаженням, відшкодовуються перевізником (або його представником - морським агентом, експедитором тощо).".
3. Пункт 4 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
"Тривалість митного контролю товару, що переміщується транзитом через митну територію України в контейнері, у разі проведення попереднього документального контролю не повинна перевищувати чотирьох годин з моменту подання передбачених законодавством документів.
У разі коли не використовується єдина інформаційна система порту, пред'явлення документів на товари і транспортні засоби для оформлення контролюючими органами та їх видача після оформлення здійснюються через представника адміністрації порту або вантажного митного комплексу. За погодженням з адміністрацією порту окремі етапи оформлення товару та транспортного засобу можуть здійснюватися без участі зазначеної адміністрації.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.
4. Пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Проведення процедур контролю щодо товарів (огляд, зважування тощо) здійснюється одноразово за ініціативою контролюючого органу на підставі інформації, що міститься в автоматизованій системі аналізу та управління ризиками, під час митного контролю та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації.".
5. Абзац шостий пункту 14 виключити.

Додаткова інформація