ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
05.06.13 № 348


ПРАВИЛА
НАДАННЯ ПОСЛУГ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила надання послуг у морських портах України (далі – Правила) розроблені відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про морські порти України» та регулюють відносини пов’язанні з надання послуг у морських портах та на підходах до них з вантажно-розвантажувальних робіт, обслуговування суден, а також надання інших послуг, що звичайно надаються в морських портах у частині, що стосується зобов’язань за міжнародними договорами України та встановлюють вимоги до виконання технологічних процесів з урахуванням особливостей роботи в морських портах, а також права, обов’язки та відповідальність сторін, які уклали договори з надання вказаних послуг.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у значенні наведеному у Кодексі торговельного мореплавства України, законах України «Про морські порти України» та «Про транспортно-експедиторську діяльність».
Терміни, які використовуються у Правилах, мають таке значення:

 • адміністрація морських портів України – державне підприємство, утворене відповідно до законодавства, що забезпечує функціонування морських портів, утримання та використання об’єктів портової інфраструктури державної форми власності, виконання інших покладених на нього завдань безпосередньо і через свої філії, що утворюються в кожному морському порту (адміністрація морського порту);
 • вантажовідправник – зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична чи фізична особа, яка довіряє вантаж перевізнику для його перевезення;
 • вантажовласник – зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична чи фізична особа - підприємець, як власник вантажу;
 • вантажоотримувач – зазначена у документі на перевезення вантажу (накладній) юридична чи фізична особа - підприємець, яка отримує вантаж;
 • генеральний вантаж – вантаж, кількість якого визначена кількістю місць, в тому числі різноманітні одиничні вантажі, металопродукція всіх видів, рухома техніка (самохідна чи не самохідна, на колісному чи гусеничному ходу), залізобетонні вироби та конструкції, вантажі в контейнерах, контейнери, тарно-штучні вантажі, вантажі у транспортних пакетах, крупногабаритні та важковагові вантажі, лісові вантажі, металобрухт;
 • договір перевалки вантажу – договір між портовим оператором та замовником, який визначає умови надання послуг з вантажно-розвантажувальних робіт у морському порту;
 • договір агентування суден – договір між адміністрацією морських портів в особі філії та морським агентом, який визначає умови надання послуг з агентування у морському порту;
 • ЕІС - електронна організаційно-технічна система, що об’єднує адміністрацію порту, виробничі комплекси порту, стивідорні компанії, контролюючі органи і служби (Держмитслужба, Держприкордонслужба, Мінприроди, Мінагрополітики, Мінохоронздоров’я), агентські та експедиторські компанії, та/або інші державні, приватні організації, що беруть участь у транспортуванні або обробці товарів, контейнерів, транспортних засобів і надає можливість здійснювати накопичення в електронному вигляді, обмін, перевірку, оформлення, розрахунки та передачу будь-якої інформації або документів, достатніх для контролю та оформлення товарів, контейнерів і транспортних засобів при вантажних перевезеннях, та відповідає законодавству України про електронний документообіг;
 • замовник – особа, яка є користувачем послуг портового оператора з вантажно-розвантажувальних робіт та яка уклала з ним договір перевалки вантажу;
 • навалочний, наливний вантаж – вантаж, кількість якого визначається переваженням, за осадкою судна або обміром без рахування місць;
 • контролюючій орган – митна, прикордонна, санітарно-епідеміологічна, екологічна, ветеринарна, карантинна служба;
 • морський агент - суб'єкт господарювання, який відповідно до договору морського агентування діє від імені та за дорученням судновласника, як постійний представник судновласника, та за винагороду здійснює послуги в галузі торговельного мореплавства;
 • отримувач – особа, уповноважена замовником на отримання вантажу;
 • перевізник – юридична або фізична особа - підприємець, яка взяла на себе зобов'язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, перевезення вантажу та його видання (передачу) вантажоотримувачу або іншій особі, зазначеній у документі, що регулює відносини між експедитором та перевізником;
 • портовий оператор – суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію морського терміналу, проводить вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання вантажів, обслуговування суден і пасажирів, а також інші пов’язані з цим види господарської діяльності;
 • судновласник – юридична або фізична особа - підприємець, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна, чи використовує його на інших законних підставах;
 • сюрвейер – суб'єкт господарювання, який відповідно до договору діє як представник третіх осіб (страховика, вантажовласника, судновласника) й за винагороду здійснює послуги в галузі торговельного мореплавства з огляду вантажів, суден;
 • шипчандлер – суб'єкт господарювання, який відповідно до договору діє за вимогою третіх осіб (судновласника) й за винагороду здійснює послуги в галузі торговельного мореплавства з постачання товарів на судно;
 • ВРР – вантажно-розвантажувальні роботи;
 • ЗПП – запірно-пломбувальні пристрої;
 • ІТР – інженерно-технічні робітники;
 • ПТО – підіймально-транспортне обладнання;
 • ПТЕ – правила технічної експлуатації;
 • ПТБ – правила технічної безпеки;
 • РТК – робоча технологічна карта.
 • ТТІП – тимчасова технологічна інструкція перевантажування.
 • ТС – технологічна схема.

Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про морські порти України».

2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2.1. Ці Правила розроблені у відповідності до зобов’язань за міжнародними договорами України на підставі статті 19 Закону України «Про морські порти України» та встановлюють вимоги до виконання технологічних процесів з вантажно-розвантажувальних робіт з урахуванням особливостей різних видів вантажів, правила завезення (вивезення) вантажів до (з) морських портів, приймання-здавання цих вантажів портовими операторами та перевізниками, технологічного накопичення, обліку вантажів, порядок оформлення результатів їх приймання-здавання, а також встановлюють права, обов’язки та відповідальність сторін, які уклали договори на здійснення вантажно-розвантажувальних робіт».

2.2. Правила обов’язкові для виконання портовими операторами, вантажовідправниками, вантажоотримувачами, судновласниками, вантажовласниками, перевізниками, їх предсатвниками та іншими особами, які користуються послугами та надають їх у морському порту.

3. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ У МОСРЬКОМУ ПОРТУ

3.1. Вантажно-розвантажувальні роботи у морському порту здійснюють портові оператори на підставі договорів перевалки вантажу самостійно або із залученням третіх осіб.
Перелік портових операторів в кожному морському порту, а також перелік послуг, які вони надають, визначено у Реєстрі морських портів України, ведення якого здійснюється в установленому законом порядку.

3.2. Портовий оператор зобов’язаний надавати послуги з вантажно-розвантажувальних робіт з вантажами, що перевозяться морським, залізничним, річковим, автомобільним і трубопровідним видами транспорту, а також інших робіт за замовленням замовника.

3.3. Портовий оператор зобов’язаний надавати послуги з вантажно-розвантажувальних робіт на підставі договорів перевалки вантажу.

3.4. Перелік операцій, що входять до послуги з вантажно-розвантажувальних робіт, що надається портовим оператором, включає:

 • навантаження вантажів;
 • вивантаження вантажів;
 • зачистка трюмів суден, вагонів після вивантаження вантажів;
 • переміщення вантажу в межах території морського порту;
 • технологічне накопичення вантажу, складські операції з вантажем;
 • кріплення, спецкріплення вантажів;
 • штивка;
 • інші роботи на договірних умовах.
 • За додатковим замовленням замовника, в рамках договору перевалки вантажу, портовий оператор має право надати інші послуги, пов'язані з вантажно-розвантажувальними роботами:
 • зважування; маркування (перемаркування); сортування (розсортовування); розтарювання, затарювання, перетарювання; переважування; пакування, перепакування; приведення вантажу до транспортабельного стану; ув'язування;
 • підгрупування для формування судової партії завезених в різний час вантажів за країнами та портами призначення, а також за окремими коносаментними партіями;
 • комплектація вантажів;
 • розкриття вантажних місць для визначення якості, сорту і перевірки вмісту на вимогу вантажовласників, карантинних, митних та інших державних органів і подальше приведення розкритих місць в транспортабельний стан;
 • розбирання спеціальних пристосувань при вивантаженні із залізничних платформ устаткування і засобів транспортування; обмір вантажів;
 • укрупнення вантажних місць шляхом пакетування;
 • інші послуги, потреба в яких виникає в процесі вантажно-розвантажувальних робіт.

Усі операції з вантажем, що знаходиться на території морського порту під митним контролем, такі як: перепакування, перетарка, взяття проб і зразків вантажу та інші, здійснюються портовим оператором з дотриманням митного законодавства.

3.5. ВРР портовий оператор зобов’язаний виконувати за принципом оптимального розподілу ресурсів для оброблення суден та вагонів за затвердженою керівництвом портового оператора РТК та зобов’язаний планувати раціональну розстановку суден по причалах за погодженням з адміністрацією морського порту.

3.6. Замовник зобов’язаний підтвердити свої повноваження щодо права на розпорядження вантажем перевізним документом, довіреністю або іншим передбаченим законом способом.
У разі передачі права розпорядження вантажем іншій особі, замовник зобов’язаний негайно повідомити про це портового оператора і врегулювати питання оплати витрат портового оператора по даному вантажу.
У разі передачі замовнику права розпорядження вантажем, завезеним в морський порт іншою особою, замовник зобов’язаний негайно повідомити про це портового оператора. Відвантаження з морського порту такого вантажу буде проведено портовим оператором тільки після узгодження із замовником порядку відшкодування йому всіх понесених витрат по даному вантажу.

3.7. Замовник зобов’язаний гарантувати, якщо інше не обумовлено у договорі перевалки, що будь-який вантаж або транспортний засіб, який він доставляє або направляє портовому оператору:
безпечний чи не стане небезпечним у тому вигляді, в якому він доставлений та/або коли буде перебувати на території морського порту;
нетоксичний і не буде джерелом виділення шкідливого газу, пилу, рідини або радіаційного випромінювання;
не буде забруднювати, представляти небезпеку ураження або збитку будь-якій особі або будь-якому вантажу, або обладнанню, або акваторії, або території портового оператора і навколишньому середовищу;
належним чином упакований у відповідності з діючими правилами;
відповідно маркований: з попереджувальними знаками, у випадку, якщо вантаж небезпечний, і з відповідними знаками, якщо існують спеціальні вимоги з перевантаження і транспортування вантажу;
не містить контрабанди, заборонених наркотичних речовин та інших нелегальних товарів.

3.8. Придатність транспортних засобів для навантаження вантажів, відвантажених з морських портів, визначається згідно з вимогами, встановленими на відповідних видах транспорту.
Замовник зобов’язаний забезпечити технічну справність транспортних засобів, що подаються під навантаження вантажів, очищення їх зовні і всередині від залишків усіх вантажів, що перевозилися в цих транспортних засобах раніше, при необхідності – наявність відповідних свідоцтв (дозволів) для перевезення конкретного вантажу.

3.9. Портовий оператор зобов’язаний здійснювати приймання і здавання вантажу в розташованих на його території та в акваторії морського порту місцях навантаження, вивантаження вантажів, встановлених для відповідних транспортних засобів.


3.10. Замовник, що передає вантаж на склад портового оператора у визначених митним законодавством України випадках, зобов’язаний здійснити заходи щодо митного оформлення вантажів.
У випадках, передбачених законами, замовник погоджує приймання (видачу) та/або вантажно-розвантажувальні роботи з відповідними контролюючими органами.

3.11. Замовник, перебуваючи на території портового оператора, зобов’язаний дотримуватись встановлених у портового оператора правил пожежної безпеки, охорони праці та дорожнього руху.

4. ПОРЯДОК ЗАВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У МОРСЬКИЙ ПОРТ

4.1. Портовий оператор зобов’язаний визначати обсяг і терміни завезення в морський порт вантажу на підставі поданої замовником згідно з договором перевалки вантажу та узгодженої з адміністрацією морського порту заявки з урахуванням :

 • умов діючих угод, договорів, укладених портовим оператором з перевізниками різних видів транспорту, адміністрацією морського порту;
 • норми і строку технологічного накопичення, встановлених у договорі перевалки вантажу, по кожному виду вантажу;
 • норм обробки транспортних засобів;
 • положення з координації та взаємодії портових операторів;
 • обов’язкових постанов по порту;
 • зводу звичаїв морського порту;

Статуту залізниць України та Правил перевезень і тарифів залізничного транспорту України.

4.2. Замовник зобов’язаний узгоджувати завезення в морський порт вантажів з адміністрацією морського порту та портовим оператором до відвантаження вантажу з пункту відправлення.
Завезення небезпечних вантажів повинно бути заздалегідь погоджено замовником з адміністрацією морського порту та портовим оператором незалежно від того, є вантаж транзитним або буде вивантажений у портового оператора.

4.3. Морський перевізник або морський агент за 48 годин до прибуття судна в порт призначення, або з моменту виходу з найближчого порту, якщо перехід становить менше 48 годин, надає адміністрації порту інформацію, об’єм, формат та порядок передачі якої затверджується Адміністрацією морських портів України.
За 24 години до прибуття судна в порт призначення чи з моменту виходу з найближчого порту, якщо морський перехід становить менше однієї доби, Морський перевізник або морський агент зобов’язані надати до адміністрації порту інформацію про випадки технічної несправності на судні та інші обставини, які могли б вплинути на стан вантажу під час перевезення.

4.4. Оператор про всі заплановані операції з небезпечними вантажами зобов’язаний інформувати адміністрацію морського порту, органи санітарно-епідеміологічного контролю, органи пожежного нагляду, вказавши місце запланованих робіт та вид вантажу.

4.5. Вивантаження з судна дозволяється лише з дозволу адміністрації порту.

4.6. До початку ВРР портовий оператор зобов’язаний спільно з адміністрацією судна провести перевірку готовності судна до безпечного проведення на ньому вантажних операцій та оформити «Акт готовності судна до безпечного виконання вантажних робіт».

4.7. Вантажі, які не відносяться до категорії небезпечних вантажів, але можуть впливати на інші вантажі в процесі перевантаження та/або технологічного накопичення через свої фізико-хімічні властивості, повинні бути відзначені замовником в заявках спеціальною позначкою.

4.8. Портовий оператор має право відмовити замовнику у задоволенні заявки у випадках:

 • відсутності укладеного договору перевалки вантажу;
 • відсутності технічних і технологічних можливостей портового оператора;
 • тимчасового припинення навантаження і перевезення вантажів відповідно до законодавства України у сфері транспорту;
 • невиконання замовником умов договору, укладеного з портовим оператором (не вивезення вантажу в передбачені договором строки; несплата наданих послуг та інше);
 • в інших випадках, передбачених законодавством України та договором перевалки вантажу.

4.9. Замовник зобов’язаний забезпечити доставку вантажу в морський порт в узгодженому з портовим оператором обсязі за номенклатурою вантажів і в узгоджені у заявці терміни.

4.10. До завезення вантажу в морський порт замовник зобов’язаний надіслати портовому оператору Інформацію про вантаж і Декларацію на небезпечні навалочні та наливні вантажі.

4.11. Завезення в морський порт вантажів, що прямують у прямому змішаному сполученні, замовник зобов’язаний проводити у встановленому законом порядку.
4.12. Планування робіт щодо завезення, вивезення вантажів та обробки, постановки або виводу суден виконується Адміністрацією порту.
4.13. Усі суб’єкти, що виконують свою діяльність в порту зобов’язуються щодо виконання змінно-добових планів та інших планів складених адміністрацією порту.
4.14. Оформлення передачі вантажів, що прибувають в порт від залізниці до морського порту здійснює адміністрація порту

5. ВИМОГИ ДО ВАНТАЖІВ, ЩО ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ В МОРСЬКОМУ ПОРТУ

5.1. Замовник зобов’язаний забезпечити відповідність вантажу, що надходить у морський порт, за своїми фізико-хімічними властивостями, пакуванням і маркуванням вимогам :
міжнародних і національних стандартів на вантаж;
технічних умов;
правил перевезення вантажів, що діють на відповідних видах транспорту, а також існуючої технології перевантаження вантажів у портового оператора.

5.2. Замовник зобов'язаний надати портовому оператору достовірні та достатні відомості про вантаж, направлений у морський порт, передбачені міжнародними договорами України, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України, законодавством країни, на територію, через територію, з території якої виконується перевезення вантажів.

5.3. Замовник зобов’язаний підготовити вантажі, що направляються в морський порт, до транспортування з урахуванням забезпечення:
збереження вантажу протягом перевезення та безпеки транспортного засобу і навколишнього середовища;
максимального використання вантажопідйомності та/або вантажомісткості транспортних засобів та вантажопідіймальних механізмів;
для вантажів, що потребують упаковки (тари), необхідної міцності упаковки (тари) вантажу при штабелюванні та перевантажувальних операціях;
відповідності використовуваної для транспортування вантажу тари і упаковки діючим ДСТУ, технічним умовам і правилам перевезень вантажів, що діють на відповідних видах транспорту;
зручності проведення вантажних операцій, кріплення і розміщення вантажів на транспортних засобах і складах.

5.4. Замовник зобов’язаний забезпечити транспортну тару та пакування вантажу, які забезпечують його збереження при вантажно-розвантажувальних роботах з використанням вантажозахоплювальних пристроїв і пристосувань.

5.5. Вантажі, які потребують перевезення в транспортній тарі та/або упаковці, повинні пред’являтися замовником до вантажно-розвантажувальних робіт у справній тарі та/або упаковці, що забезпечує збереження при перевезенні і вантажно-розвантажувальних роботах, а також мати пристрої для кріплення вантажу в транспортному засобі, пристосовані для зручного і безпечного стропування вантажу при переміщенні його підйомно-транспортним обладнанням замовника.

5.6. Для вантажів, сформованих в транспортні пакети замовник зобов’язаний забезпечити відповідність параметрів і маси пакетів, способів укладання вантажів у пакетах, а також засобів пакетування, які застосовуються, вимогам ДСТУ, технічних умов, правил перевезення вантажів, що діють на відповідних видах транспорту.

5.7. При направленні у морський порт довгомірних вантажів в пакетованому вигляді замовник зобов’язаний застосовувати несучі засоби пакетування з верхніми точками стропування, які мають сертифікат відповідності.
Замовник зобов’язаний забезпечити нанесення на такий вантаж маркування щодо можливості стропування за несучі зав'язки та засоби пакетування.

5.8. У разі надходження вантажів в ушкодженій тарі (упаковці), замовник зобов’язаний забезпечити портового оператора запасною тарою та витратними матеріалами в кількості, необхідній для перетарки і ремонту, або зобов’язаний здійснити вивезення вантажів з території портового оператора в якомога короткий термін.

5.9. Швидкопсувні вантажі повинні пред'являтися до вантажно-розвантажувальних робіт з додаванням документу про якість вантажу, в якому повинен бути зазначений термін доставки вантажу.
У випадках затримки ВРР швидкопсувних вантажів з причини, що не залежить від портового оператора, останній зобов’язаний негайно повідомити про це замовника, який зобов’язаний в добовий строк з дати повідомлення розпорядитися цим вантажем.
5.10. Лісові вантажі (лісоматеріали, лісопродукція), що прямують в країну, в якій діють особливі національні карантинні правила відносно зазначених вантажів, повинні пред'являтися замовником до ВРР у стані, що відповідає вимогам цих правил.

5.11. У разі надходження в морський порт вантажу, що не відповідає перерахованим вище (у розділі 5 цих Правил) вимогам, у несортованому вигляді, а також у стані, що не дозволяє вивантажити вантаж у відповідності до існуючої у портового оператора технології робіт, замовник зобов'язаний видати портовому оператору заявку на перевантаження такого вантажу і сплатити всі додаткові витрати портового оператора з перевантаження такого вантажу та простою транспортних засобів.
У разі відсутності у портового оператора можливості щодо вивантаження зазначеного вище вантажу з транспортного засобу, замовник зобов'язаний вирішити питання з перевізником і вантажовідправником про вивезення вантажу з морського порту або повернення його вантажовідправнику.

5.12. Замовник зобов’язаний забезпечити на вантажах, що направляються в морський порт, чітко видиме відправне і транспортне маркування, а на вантажах, які потребують особливих умов перевезення і вантажно-розвантажувальних робіт, – спеціальне маркування.
Транспортне маркування (основні, додаткові інформаційні написи, маніпуляційні знаки) на вантажах, не упакованих в тару, повинно бути нанесене замовником на кожне вантажне місце в найбільш зручних місцях, які добре проглядаються.

5.13. Маркування вантажних місць повинно проводитися замовником відповідно до вимог чинного стандарту на маркування вантажів та дозволяти визначити приналежність вантажу до конкретної вантажної партії.

5.14. Вантажі, що відвантажуються з морського порту, замовник зобов’язаний пред'явити до навантаження на транспортний засіб у тарі (упаковці), в якій вони прибули до портового оператора, якщо ця тара (упаковка) відповідає вимогам відповідних правил та ДСТУ і забезпечує збереження вантажу під час перевезення відповідним видом транспорту.

6. НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВАНТАЖ

6.1. Портовий оператор, відповідно до укладеного договору на здійснення вантажно-розвантажувальних робіт, зобов’язаний приймати для ВРР небезпечні вантажі, що відповідають усім вимогам, встановленим для перевезення вантажів, які належним чином класифіковані, упаковані, марковані, забезпечені знаками небезпеки та/або інформаційними табло, належним чином описані в перевізних документах тощо.
Усі знаки небезпеки, які не стосуються даного вантажу або його перевезення, повинні бути видалені.
На вимогу портового оператора замовник зобов'язаний забезпечити портового оператора відповідними знаками небезпеки або їх трафаретами для нанесення на вантаж відповідного маркування.

6.2. Адміністрація морського порту та портовий оператор зобов’язані надати письмове підтвердження, у якому повинні бути зазначені порядок, строки і місце доставки вантажу, після чого допускається ввезення на територію морського порту небезпечного вантажу.

6.3. Замовник зобов’язаний надати адміністрації морського порту та портовому оператору до прибуття вантажу в морський порт повний комплект товарно-супровідних документів на небезпечний вантаж у необхідній кількості оригінальних екземплярів та, у разі необхідності, належним чином завіреному перекладі.

6.4. З метою забезпечення безпеки робіт з небезпечними вантажами портовий оператор зобов’язаний організувати постійний контроль за ввезенням/вивезенням небезпечних вантажів, їх переміщенням, складуванням та здійсненням вантажно-розвантажувальних робіт.

6.5. Персонал портового оператора, пов'язаний з проведенням вантажно-розвантажувальних робіт з небезпечними вантажами, зобов’язаний мати загальну спеціальну підготовку в області вимог безпеки до перевантаження небезпечних вантажів.

6.6. Підтвердження на приймання портовим оператором небезпечного вантажу надається адміністрацією морського порту та портовим оператором після надання згоди органам державного екологічного нагляду, санітарного контролю, держгірпромнагляду, органами місцевої влади.
Дії щодо надання згоди, які передують отриманню підтвердження на приймання портовим оператором небезпечного вантажу, здійснюється адміністрацією морського порту та портовим оператором, без залучення суб’єкта господарювання.

7. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ПАСАЖИРІВ У МОРСЬКОМУ ПОРТУ.

7.1. Технологічні процеси переміщення, оформлення та обробки вантажів, багажу, транспортних засобів та пасажирів у морських портах визначаються ТС (правилами, інструкціями).

7.2. ТС розробляються та затверджуються адміністрацією морського порту.

7.3. ТС визначають процедури оформлення та обробки документів, в’їзду, прийому, зберігання, обробки, видачі, переміщення в межах морського порту та виїзду вантажів, багажу, транспортних засобів або пасажирів.

7.4. ТС розробляються у відповідності до вимог діючих нормативно-правових актів та є обов’язковими для виконання усіма суб’єктами господарчої діяльності, що здійснюють свою діяльність на території порту або користуються послугами, що надаються на території порту, незалежно від форми власності.

7.5. В порядку міжвідомчої взаємодії ТС можуть погоджуватись з відповідними контролюючими органами.

7.6. Адміністрації порту самостійно або через свої філії можуть проводити перевірку дотримання ТС та цих Правил суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють свою діяльність на території порту або користуються послугами, що надаються на території порту, незалежно від форми власності.

7.7. У разі функціонування в морському порту ЄІС, об’єм, формат та порядок обміну інформацією між учасниками інформаційного портового співтовариства визначається відповідними протоколами, розробленими у відповідності до законодавства про електронний документообіг та затвердженими Адміністрацією морських портів України за погодженням з відповідними контролюючими органами.

7.8. У разі функціонування ЄІС паперовий документообіг не здійснюється, а також заходи передбачені в розділах 9, 12-14, 17 та 18 цих Правил здійснюються із застосуванням ЄІС.

8. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ У МОРСЬКОМУ ПОРТУ

8.1. Портові оператори зобов’язані здійснювати Технологічні процеси вантажно-розвантажувальних робіт, що є сукупністю технологічних операцій, пов'язаних з передачею вантажів з одного виду транспорту на інший через склад або минаючи його – на підставі робочої технологічної документації, яка розроблена, узгоджена та затверджена в установленому порядку.

8.2. Затвердження технологічної документації (робочі технологічні карти, тимчасові технологічні інструкції перевантаження, типові способи і прийоми виконання робіт, інші інструкції, а також схеми складування вантажів, безпечного руху транспорту і інші схеми), не пов’язаної з питаннями, переліченими в розділі 7, здійснюється адміністрацією порту за участю з портовим оператором.

8.3. Перевантаження вантажів у морському порту портові оператори мають право здійснювати за наступними варіантами робіт: вагон – судно (і навпаки), вагон – склад (і навпаки), судно – склад (і навпаки), судно – автомашина (і навпаки), автомашина – склад (і навпаки), судно – судно.
Залежно від місця проведення вантажно-розвантажувальних робіт портові оператори мають право здійснювати наступні технологічні операції: складські, суднові, вагонні, автотранспортні, внутрішньопортові транспортні, передавальні, а також операції з навантаження (розвантаження) контейнерів.

8.4. Робочу технологічну документацію портові оператори зобов’язані розробляти з урахуванням вимог, викладених у нормативно-технічних документах, що регламентують умови та безпеку здійснення вантажно-розвантажувальних і складських робіт.

8.5. Портові оператори зобов’язані застосовувати наступну робочу технологічну документацію:
РТК, які повинні регламентувати технологічні процеси вантажно-розвантажувальних робіт;
проект вантажних робіт (для наливних вантажів);
тимчасові технологічні інструкції перевантаження, що повинні бути розроблені портовим оператором для експлуатаційної перевірки нових технологічних процесів;
інструкції із застосування типових способів і прийомів робіт, що регламентують способи і прийоми виконання окремих елементів технологічних операцій;
інструкції з обробки небезпечних вантажів.
схеми складування вантажів, безпечного руху транспорту і інші схеми.

8.6. РТК портові оператори зобов’язані розробляти для кожного вантажу (групи однорідних в технологічному відношенні вантажів) і в сукупності повинні охоплювати всю номенклатуру вантажів, які перевантажуються портовим оператором.

8.7. Навантаження вантажів у транспортні засоби портовий оператор зобов’язаний проводити у відповідності з вимогами робочої технологічної документації, технічних умов навантаження і кріплення вантажів, що діють на відповідному виді транспорту.
8.8. Портовий оператор зобов’язаний забезпечити виконання всіх технічних умов навантаження і кріплення вантажів в транспортних засобах, а перевізник зобов’язаний забезпечити контроль за правильністю навантаження вантажу в транспортні засоби (укладання, габарит, кріплення, сепарація і т.д.).
При підготовці вантажу до навантаження портовий оператор зобов’язаний виконати такі дії, як: розмітка, перевірка кількості місць, нанесення на вантажні місця маркування, яке легко видаляється, для ідентифікації вантажів працівниками портового оператора.
Портовий оператор зобов’язаний призначити відповідальних за:
збереження та контроль ПТО у справному стані;
безпечне виконання робіт з переміщення вантажів;
нагляд за технологічною дисципліною та безпечним виконанням робіт з переміщення вантажів.

8.9. Надання кріпильного та сепараційного матеріалу зобов’язаний здійснити замовник, якщо інше не передбачено умовами договору перевалки вантажу.
У випадку, якщо кріпильний та сепараційний матеріал використовується для кріплення і сепарації вантажу в транспортних засобах, що прямують до країни, в якій діють особливі національні карантинні правила стосовно лісоматеріалів, замовник зобов’язаний надати портовому оператору зазначені матеріали у стані, що відповідає вимогам цих правил.

8.10. Сторони у договорі перевалки вантажу можуть визначити терміни навантаження вантажів в транспортні засоби, які встановлюють взаємну відповідальність портового оператора і замовника за несвоєчасне подання та обробку транспортних засобів.

8.11. За наявності технічної можливості портовий оператор має право виконати за рахунок замовника роботи зі спеціального кріплення та виготовлення засобів, передбачених кресленнями навантаження і розрахунками кріплення вантажу на транспортних засобах, відповідно до пункту 3.4 цих Правил.
Замовник зобов’язаний надати креслення і схеми навантаження для негабаритних вантажів і для вантажів, умови навантаження і кріплення яких не передбачені, якщо інше не передбачено договором перевалки вантажу.
Замовник зобов’язаний надати портовому оператору спеціальні пристосування для перевантаження і кріплення негабаритних і великовагових вантажів, а також виконання зварювальних робіт, якщо інше не передбачено умовами договору перевалки вантажу..

8.12. Портовому оператору забороняється застосовувати ваги, піддони і перевантажувальний інвентар, які використовуються при зважуванні, перевалюванні та складуванні вантажів, які підлягають санітарному та ветеринарному нагляду – без відповідної обробки для переважування, складування і навантаження/розвантаження інших видів вантажів.


9. ПРИЙМАННЯ ВАНТАЖУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙМАННЯ ВАНТАЖУ ПОРТОВИМ ОПЕРАТОРОМ

9.1. Вантаж, який прибув в морський порт, портовий оператор зобов’язаний прийняти від перевізника за перевізними документами відповідного виду транспорту. Приймання вантажу від перевізника портовий оператор має право здійснювати за участю замовника.

9.2. Тарні і штучні вантажі портовий оператор зобов’язаний прийняти за зовнішнім оглядом, за марками, з перевіркою, наявності маркування на вантаж та відповідності його товарно-супровідним документам, а також кількості місць і маси (обсягу), заявленої в перевізних документах.
Приймання тарних і штучних вантажів, які прибули в морський порт із зазначенням у перевізному документі «навалом», портовий оператор зобов’язаний здійснити без перевірки кількості місць, за масою, зазначеною у перевізному документі.
Вантажі, які прибули в пошкодженій тарі, зі слідами розкрадання або явною невідповідністю фактичної ваги вазі, зазначеної в перевізних документах, портовий оператор зобов’язаний прийняти від перевізника із суцільним переваженням або перерахуванням вмісту вантажних місць за участі представників перевізника, портового ператора і замовника. Результати перерахунку (зважування) портовий оператор зобов'язаний оформити актом у відповідності з правилами, що діють на відповідному виді транспорту.

9.3. Приймання вантажів, сформованих в транспортні пакети, портовий оператор зобов'язаний проводити шляхом перерахунку пакетів без перевірки кількості місць в пакетах та їх маси.
При виявленні пошкоджених пакетів або окремих пошкоджених місць в пакеті портовий оператор зобов’язаний спільно з перевізником (замовником) провести перевірку кількості місць в пакеті, а також перевірку вмісту пошкоджених місць (кількість, маса і стан вантажу) за маркуванням, специфікаціями або пакувальними листами. Результати перевірки поротовий оператор зобов'язаний оформити актами у порядку, встановленому правилами на відповідному виді транспорту.

9.4. Контейнери з вантажем, які прибули в морський порт, портовий оператор зобов'язаний прийняти за зовнішнім оглядом, з перевіркою номера контейнера, цілісності ЗПП, чіткості контрольних знаків на ЗПП та їх відповідності даним перевізного документу, справності технічного стану контейнера.
При виявленні портовим оператором у момент приймання контейнерів з технічними несправностями або ушкодженнями; відсутністю ЗПП; несправністю, неясними контрольними марками на ЗПП; розбіжностями знаків на ЗПП з даними, зазначеними у перевізному документі; ЗПП, накладеними на шляху прямування; невідповідністю номера контейнера даним накладної, або у разі прибуття контейнера без документів, портовий оператор має право відмовити в прийнятті таких контейнерів.
У разі приймання портовим оператором таких контейнерів, портовий оператор зобов’язаний перевірити в них вантаж або здійснити перевантаження вантажу в інший контейнер своїми силами та засобами за рахунок перевізника (замовника) у присутності представника останнього. Після перевірки перевізник (замовник) зобов’язаний пломбувати контейнер ЗПП перевізника (замовника).

9.5. Портовий оператор зобов’язаний за заявкою замовника та за його рахунок провести розкриття контейнера і вантажних місць, які знаходяться у контейнері, на вимогу державних контролюючих органів, у тому числі для фумігації, а також пред'явлення їх до огляду та подальше пакування вантажу після закінчення огляду.
Після огляду та подальшого затарювання контейнер пломбується за рахунок замовника ЗПП замовника та/або ЗПП державного контролюючого органу.

9.6. Устаткування, машини, механізми та інші нестандартні вантажі портовий оператор зобов’язаний прийняти за зовнішнім оглядом без технічного огляду та перевірки комплектації, якщо інше не погоджено із замовником.

9.7. Навалювальні, наливні вантажі портовий оператор зобов’язаний приймати згідно з даними про масу (об’єм) вантажу, які зазначені у перевізних документах.
У разі виникнення необхідності перевірки маси вантажу, перевізник та/або портовий оператор має право здійснити переважування вантажу за заявкою та за рахунок замовника.
При надходженні вантажу в морський порт залізничним транспортом перевізник зобов’язаний здати, а портовий оператор прийняти вантаж згідно з даними залізничної накладної з перевіркою маси на вимогу портового оператора. Результати перевірки маси вантажу перевізник зобов’язаний оформити у порядку, встановленому правилами перевезень вантажів залізничним транспортом.
За окремою заявкою замовника портовий оператор має право визначити масу вантажу за осадкою судна або шляхом зважування на вагах.
При цьому остаточна кількість прийнятого портовим оператором вантажу, маса якого спочатку була визначена за осадкою судна, визначається після його зважування на вагах (вагонних, автомобільних, елеваторних та ін.) при здаванні (виданні) даного вантажу перевізнику.
Визначення маси вантажу, що перевантажується на рейді морського порту, портовий оператор зобов’язаний здійснити за осадкою судна або згідно з перевізними документами, або іншим способом, погодженим із замовником.

9.8. Портовий оператор має право скласти акт, який фіксує обставини приймання від перевізника пошкоджених вантажних місць, псування вантажу, невідповідності між фактичним найменуванням, масою або кількістю вантажних місць і даними, вказаними в перевізних документах, наявності інших випадків невідповідності даних, зазначених у перевізних документах, факту приймання вантажу портовим оператором.
Складений акт портовий оператор зобов’язаний видати перевізнику для підписання. Жодна із сторін не має права відмовитися від підписання акта.

9.9. Усі зауваження щодо стану та кількості вантажу повинні пред'являтися стороною, яка здає та приймає, до оформлення документів, що підтверджують приймання вантажу портовим оператором.

9.10. При прибутті вантажу в морський порт у засортованому стані портовий оператор має право здійснити його вивантаження з розсортуванням за марками відповідно до пункту 3.4 глави 3 цих Правил, за заявкою і за рахунок замовника, за умови наявності відповідних технічних можливостей у портового оператора.
Факт за сортування вантажу портовий оператор зобов’язаний оформити актом за участю представника портового оператора і замовника.

9.11. Вантажі, які прибули в морський порт у пошкодженій тарі, портовий оператор зобов’язаний прийняти і привести до транспортабельного стану відповідно до пункту 3.4 глави 3 цих Правил, за заявкою та за рахунок замовника, за умови наявності відповідних технічних можливостей у портового оператора.
У тому випадку, коли ремонт тари силами портового оператора неможливий, питання про подальше транспортування такого вантажу замовник зобов’язаний вирішити без участі портового оператора.

9.12. Приймання вантажів, що прямують у прямому змішаному сполученні, портовий оператор зобов’язаний здійснити від перевізника за передавальними відомостями у порядку, встановленому діючим законодавством України.

9.13. Портовий оператор зобов’язаний оформити приймання вантажу, що ввозиться на територію України (імпортний вантаж), генеральним актом, актом-повідомленням і тальманськими розписками.

9.14. При надходженні в морський порт вантажів водним транспортом перевізник зобов'язаний цілодобово здійснювати видання вантажу портовому оператору, якщо інше не встановлено зводом звичаїв морського порту. Усі зауваження щодо стану та кількості вантажу, який вивантажується, повинні пред'являтися перевізником портовому оператору протягом зміни, в яку вантаж розвантажувався, та фіксуватися в тальманських розписках.
Приймання вантажу від перевізника (судна) портовий оператор зобов’язаний здійснювати в районі дії перевантажувального механізму або суднової аппарелі з урахуванням вимог правил охорони праці. У разі наявності розбіжностей щодо кількості вантажу між портовим оператором і перевізником, вантажні операції можуть бути припинені на вимогу однієї із сторін для перерахунку вантажу та складання відповідного акта за підписом сторін.
Перерахунок вантажу проводиться за рахунок сторони, яка припустилася помилки в рахуванні при розвантаженні вантажу. У разі неможливості або недоцільності перерахунку вантажу портовий оператор і перевізник (замовник) оформляють спільний акт і документи на вивантаження вантажу із зазначенням результатів вивантаження, що відповідають розрахункам портового оператора.
Якщо перевізник (замовник) не здійснював контроль за вивантаженням вантажу із судна, для оформлення документів на вивантаження вантажу використовуються дані портового оператора, зафіксовані в тальманських розписках.

9.15. У разі невідповідності кількості імпортного вантажу даним, зазначеним у перевізному документі (коносамент, морська накладна, вантажний квиток та ін.), а також у разі неналежного стану вантажу, виявленого портовим оператором при прийманні вантажу від перевізника (судна), портовий оператор зобов’язаний скласти акт-повідомлення.
Акт-повідомлення підписується представниками перевізника (судна), митного органу та портового оператора і видається по одному примірнику кожній із сторін, що його підписали, а також замовнику.

9.16. Результати приймання вантажу від перевізника (судна) портовий оператор зобов’язаний оформити генеральним актом, який складається на підставі тальманських розписок, з урахуванням оформлених актів-повідомлень.
Генеральний акт має бути підписаний представниками адміністрації порту(за згодою) портового оператора, перевізника (судна), митного органу.

9.17. Портовий оператор зобов’язаний оформити приймання вантажу, що надійшов в морський порт для вивезення з території України (експортний вантаж), карткою обліку експортного вантажу (приймальний акт), яка є підтвердженням приймання портовим оператором зазначеного вантажу.

9.18. При прибутті в морський порт на адресу портового оператора експортного вантажу залізничним транспортом портовий оператор зобов’язаний розкредитовувати за рахунок коштів замовника документи на вантаж, які прибули на припортову залізничну станцію, та зобов’язаний отримувати від залізничної станції залізничну накладну та додані до неї товарно-супровідні документи на вантаж, а також комерційні акти та акти загальної форми на вантаж у разі їх складання на шляху проходження.

9.19. Портовий оператор зобов’язаний видати замовнику картку обліку експортного вантажу (приймальний акт), перевізний документ з доданими до неї документами на вантаж і актами, складеними портовим оператором та/або перевізником.

10. ПОРЯДОК ПОВОДЖЕННЯ З ВАНТАЖАМИ, ЯКІ ПРИБУЛИ В МОРСЬКИЙ ПОРТ, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТІ ОПЕРАТОРОМ ДО ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

10.1. Портовий оператор має право відмовити в прийманні вантажів, які прибули в морський порт, у випадках:
відсутності узгодженої заявки на завезення вантажів;
прибуття вантажів у кількості, більшій, ніж узгоджена до завезення;
прибуття вантажів в порушення узгоджених термінів завезення;
перевищення норм технологічного накопичення, встановлених у договорі перевалки вантажу;
прибуття вантажів неузгодженої номенклатури;

прибуття вантажів без належних транспортних документів;
прибуття вантажів, заборонених до ввезення (вивезення), перевезення або перевантаження згідно з вимогами законодавства;
надходження вантажу, навантаженого в транспортний засіб з порушенням правил розміщення та кріплення даного вантажу в транспортному засобі;
неправильної адресації вантажів;
відсутності документів на розпорядження вантажем;
відсутності інформації про вантаж або транспортний засіб, яку необхідно надавати контролюючим органам, адміністрації порту, портовому оператору, іншому уповноваженому органу відповідно до законодавства;
прибуття вантажу, який через свої властивості, стан та/або стан упаковки є непридатним для приймання та/або наражає на небезпеку людей, що беруть участь в його перевантаженні;
в інших випадках, які обумовлюють неналежне виконання замовником своїх обов'язків за укладеним договором перевалки вантажу.

10.2. У разі прибуття в морський порт вантажів та відмови портового оператора в їх прийманні з підстав, зазначених у розділі 9 цих Правил, останній зобов’язаний протягом двох робочих днів з дати подання перевізних документів у письмовій формі повідомити замовника щодо причин відмови в прийманні вантажу.

10.3. Після отримання зазначеної інформації замовник зобов'язаний протягом доби з моменту повідомлення розпорядитися вантажем.
Витрати з простою транспортних засобів та інші витрати, пов'язані з прибуттям таких вантажів, оплачуються замовником.

11. ТЕХНОЛОГІЧНЕ НАКОПИЧЕННЯ ВАНТАЖІВ

11.1. З метою технологічного накопичення вантажі, які прийняті до вантажно-розвантажувальних робіт, портовий оператор зобов’язаний розмістити в критих складах, складах-навісах, на відкритих складських площах морського порту.

11.2. Портовий оператор зобов’язаний забезпечити наявність вільних для технологічного накопичення вантажу критих та відкритих складських площ у відповідності з умовами договору перевалки вантажу.

11.3. На складах портовий оператор зобов’язаний встановити стенди із зазначенням висоти складування вантажів та допустимого навантаження на квадратний метр покриття складу, причалу, максимальної маси ПТО, що допускається до роботи.
11.4. Розміщення штабелів на складі портовий оператор зобов’язаний виконувати з урахуванням мінімальних проходів та проїздів.

11.5. Портовий оператор має право визначити окремі склади або секції складів – як спеціалізовані для однорідних вантажів за властивостями, а також напрямами перевезення. Складам, внутрішньо складським секціям портовий оператор зобов’язаний присвоїти номери або назви.

11.6. Портовий оператор зобов’язаний забезпечити відповідність конструкцій, розміщення та обладнання складів вимогам відповідних діючих будівельних норм і правил, норм технологічного проектування морських портів.

11.7. Портовий оператор зобов’язаний забезпечити придатність складів в технічному і санітарному відношенні, забезпечити їх справним протипожежним устаткуванням і інвентарем відповідно до встановлених правил.

11.8. При складуванні вантажів на складах і відкритих майданчиках портовий оператор зобов’язаний дотримуватися:
вимог робочої технологічної документації;
правил охорони праці і правил протипожежної безпеки;
ТС, затверджених адміністраціє відповідного порту;
правильності укладання і стійкості штабелів, які дозволяють в разі необхідності провести контрольний перерахунок вантажних місць, перевірити маркування вантажу.
За необхідності на вантаж портовий оператор зобов’язаний нанести складське маркування, що дозволяє ідентифікувати вантаж, який прибув.

11.9. Для запобігання псуванню вантажів портовий оператор зобов’язаний систематично проводити відповідні заходи, зокрема:
не допускати приймання на склади заражених шкідниками вантажів;
застосовувати у відповідності з властивостями вантажів, що знаходяться на складах, та за погодженням з відповідними органами державного контролю засоби для знищення шкідників;
інформувати відповідні органи державного контролю про підозри на появу шкідників та в необхідних випадках проводити дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію як окремих складських приміщень, так і всіх складів.
Зазначені заходи портовий оператор зобов’язаний проводити згідно з планом, узгодженим з державними органами санітарно-епідеміологічного нагляду.

11.10. Забороняється портовому оператору складувати продовольчі вантажі в одному приміщенні або поблизу отруйних речовин, а також поблизу вантажів, що мають шкідливі для продовольчих вантажів властивості і запахи. Вантажі, що підлягають санітарному та ветеринарному нагляду, портовий оператор зобов’язаний складувати окремо від інших вантажів, у місцях, узгоджених з державними органами ветеринарного нагляду, поротовий оператор зобов’язаний перевантажувати їх спеціально виділеними пристосуваннями з дотриманням діючих правил.

11.11. Розміщення вантажів на складах портовий оператор зобов’язаний здійснювати відповідно до затвердженої технології та схеми розміщення вантажів, окремо за накладними або коносаментними партіями, повагонно або судовими партіями з розрахунку, щоб партії вантажів могли бути відвантажені в порядку черговості їх прибуття в морський порт.
Розміщення вантажів портовий оператор зобов’язаний проводити з урахуванням:
особливостей і властивостей кожного вантажу;
забезпечення збереження вантажу;
можливості перерахунку кількості місць;
недопущення роз’єднання партій вантажу і документів.
У договорі перевалки вантажу сторони можуть передбачити особливі умови розміщення або складування вантажів, у тому числі, знеособлене технологічне накопичення.

11.12. В тому випадку, коли замовник не надав портовому оператору інструкцій щодо режиму розміщення вантажу або на вантаж не було нанесено маркування, що передбачає спеціальний режим його розміщення на складі, портовий оператор має право вибирати між різними наявними способами розміщення вантажу, включаючи його розміщення у критому складі або на відкритому складському майданчику.

11.13. Сторони договору перевалки вантажу зобов’язані встановити у договорі перевалки вантажу кількість конкретного вантажу, прийнятого портовим оператором за договором перевалки вантажу для одноразового розміщення на складах (норму технологічного накопичення) виходячи з транспортних характеристик вантажу, наявності вільних складських площ і технічних можливостей портового оператора.

11.14. Вантажі, строки перебування яких на складі портового оператора або адміністрації порту обмежені вимогами митного законодавства України, можуть перебувати на складі в межах строків, встановлених митним законодавством України.

11.15. Якщо строки перебування вантажів на складі портового оператора або адміністрації порту не обмежені вимогами митного законодавства України, вони може бути реалізований або знищений адміністрацією порту через 3 місяці з моменту його прийому на склад або в інші строки, передбачені договорами між адміністрацією порту або портовим оператором та замовником.

12. ОБЛІК ВАНТАЖІВ ПОРТОВИМ ОПЕРАТОРОМ

12.1. Портовий оператор зобов’язаний надавати інформацію щодо руху вантажів на складах в порядку встановленому адміністрацією порту.

12.2. Облік вантажів портовий оператор зобов’язаний здійснювати окремо, з виділенням в обліку експортних, імпортних і каботажних вантажів, шляхом відображення відомостей про них у складських документах згідно з установленим порядком ведення обліку у портового оператора.

12.3. Облік вантажів портовий оператор зобов’язаний вести шляхом внесення необхідних даних в електронну та/або паперову форму вантажних і складських документів.

13. ПОРЯДОК ВИВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ З МОРСЬКОГО ПОРТУ

13.1. Замовник зобов’язаний забезпечити своєчасне вивезення вантажів з морського порту.
Строк, протягом якого вантаж повинен бути вивезений з морського порту, сторони договору перевалки вантажу зобов’язані визначити виходячи з конкретного виду і кількості вантажу, типу транспортних засобів і технічних можливостей портового оператора з вантажно-розвантажувальних робіт.
Протягом встановленого строку замовник зобов'язаний оформити необхідні документи і подати транспортний засіб для вивезення вантажу з морського порту.
Строк вивезення вантажу з морського порту сторони договору перевалки вантажу зобов’язані визначити з урахуванням вимог митного законодавства.

13.2. Замовник зобов’язаний забезпечити подання транспортних засобів під вивезення вантажу в термін, погоджений з портовим оператором.

13.3. У випадку вивезення вантажу з морського порту водним транспортом замовник зобов’язаний інформувати адміністрацію морського порту та портового оператора про підхід судна в морський порт у термін, встановлений у договорі перевалки вантажу, згідно зі зводом звичаїв морського порту, повідомляючи назву та основні характеристики судна на предмет визначення його придатності під навантаження заявленої партії вантажу, дані про морського агента судновласника в морському порту та погоджуючи з адміністрацією морського порту та портовим оператором можливість прийняття даного судна під обробку.
У разі готовності судна до здійснення вантажних робіт замовник зобов'язаний забезпечити його постановку до місця завантаження.

13.4. У разі вивезення вантажу з морського порту автомобільним транспортом замовник зобов’язаний щодоби погоджувати з портовим оператором графік подання автотранспорту на наступну планову добу з розбивкою по робочих змінах.

13.5. При вивезенні вантажу з морського порту залізничним транспортом замовник зобов’язаний, якщо інше не передбачено договором перевалки вантажу, забезпечити:
отримання від залізничного перевізника плану перевезень;
оплату залізничному перевізнику провізних платежів за вантаж і додаткових послуг, що надаються перевізником;
оплату провізних платежів за повернення залізничного рухомого складу, який не належить перевізнику;
наявність рухомого складу під вивезення вантажу;
надання необхідної кількості ЗПП;
розробку креслень і схем розміщення та кріплення в рухомому складі нестандартних і негабаритних вантажів, а також надання матеріалів, необхідних для кріплення такого вантажу.

13.6. Портовий оператор зобов’язаний повідомити замовника про необхідність вжиття заходів, спрямованих на забезпечення збереження несвоєчасно вивезеного з морського порту вантажу.
Замовник зобов’язаний відшкодувати портовому оператору в повному обсязі вартість послуг портового оператора, пов'язаних з проведенням додаткових заходів щодо несвоєчасно вивезеного вантажу з метою забезпечення його збереження.
Також замовник зобов’язаний відшкодувати портовому оператору у повному обсязі витрати портового оператора, пов'язані з переміщенням вантажу, не вивезеного у встановлений строк з морського порту, з метою вивільнення оперативних складських площ портового оператора, зайнятих даним вантажем.

13.7. У разі накладення державними контролюючими органами заборони на вивезення вантажу з морського порту замовник зобов’язаний оплатити портовому оператору вартість зберігання даного вантажу на його складі за весь період зберігання за ставками, що діють у портового оператора.

14. ЗДАВАННЯ (ВИДАННЯ) ВАНТАЖІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗДАВАННЯ (ВИДАННЯ) ВАНТАЖІВ ПОРТОВИМ ОПЕРАТОРОМ

14.1. Портовий оператор зобов'язаний здійснювати навантаження вантажу, призначеного до вивезення з території України (експортний вантаж), на визначене судно на підставі доручення замовника. Замовник зобов'язаний видавати портовому оператору доручення на відвантаження експортного вантажу, засвідчене в установленому порядку штампом митного органу, у строки, встановлені договором перевалки вантажу.

14.2. Портовий оператор зобов'язаний здавати експортні генеральні вантажі перевізнику (судну) за кількістю місць і вагою (обсягом), за якими вантаж був прийнятий портовим оператором від перевізника відповідного виду транспорту, з перевіркою маркування вантажу.
В тому випадку, якщо до відвантаження на судно призначена частина вантажної партії, то ця частина, як і повна вантажна партія, відвантажується після перерахунку місць та із зазначенням у перевізному документі (коносаменті, вантажному квитку і т.п.) їх кількості та сумарної ваги, яка визначена за маркуванням (трафаретною вагою), що нанесено на вантажне місце, або виходячи з ваги одного вантажного місця, визначеного шляхом ділення загальної ваги вантажної партії на кількість місць в ній.

14.3. Портовий оператор зобов'язаний здавати перевізнику (судну) експортний вантаж, сформований в транспортні пакети шляхом перерахунку пакетів без перевірки кількості місць в пакетах та їх маси.

14.4. Портовий оператор зобов'язаний здавати перевізнику (судну) експортний вантаж, завантажений в контейнер, за зовнішнім оглядом контейнера, з перевіркою його номера, цілісності ЗПП, чіткості контрольних знаків на ЗПП, справності технічного стану контейнера.
Замовник зобов'язаний надавати портовому оператору доручення на затарювання вантажу в контейнер не менше, ніж за 72 години до початку навантаження вантажу на судно, якщо інший строк не встановлений у договорі перевалки вантажу.

14.5. Портовий оператор зобов'язаний здавати навалювальні і наливні експортні вантажі перевізнику (судну) за масою, зазначеною в перевізних документах, або шляхом перевірки маси цих вантажів у спосіб, передбачений у договорі перевалки вантажу.
Спільно портовий оператор і перевізник або особа, уповноважена на отримання вантажу, зобов'язані проводити визначення маси зазначених вантажів у необхідних випадках, із залученням замовника.
У разі виникнення різниці в масі вантажу, зазначеної в перевізних документах і визначеної за результатами перевірки, всі спірні питання щодо маси вантажу замовник зобов'язаний врегулювати самостійно, без залучення портового оператора, і підписати портовому оператору акт, що підтверджує різницю в масі вантажу.

14.6. Портовий оператор зобов'язаний здавати устаткування, машини, механізми та інші нестандартні експортні вантажі перевізнику (судну) за зовнішнім оглядом без технічного огляду та перевірки комплектації, якщо інше не передбачено у договорі перевалки вантажу.

14.7. Портовий оператор зобов'язаний здавати експортний вантаж перевізнику (судну) шляхом оформлення тальманських розписок.

14.8. Перевізник (судно) зобов'язаний цілодобово здійснювати приймання вантажу від портового оператора. Всі зауваження щодо стану та кількості навантаженого експортного вантажу повинні пред'являтися портовому оператору протягом зміни, в яку вантаж перевантажується, і фіксуватися в тальманських розписках.
Портовий оператор зобов'язаний здавати експортний вантаж перевізнику (судну) в районі дії перевантажувального механізму або суднової аппарелі з урахуванням вимог правил охорони праці.
У разі наявності розбіжностей в кількості вантажу між портовим оператором та перевізником вантажні операції можуть бути припинені на вимогу однієї із сторін для перерахунку вантажу і складання відповідного акта за підписом сторін. Перерахунок вантажу проводиться за рахунок сторони, яка припустилася помилки в рахуванні при навантаженні вантажу. У разі неможливості або недоцільності перерахунку вантажу портовий оператор і перевізник (замовник) оформляють спільний акт і документи на навантаження вантажу із зазначенням результатів навантаження, які відповідають розрахункам портового оператора.
Якщо перевізник (замовник) не здійснював контроль за навантаженням вантажу на судно, то з метою оформлення документів на навантажений вантаж використовуються дані портового оператора, зафіксовані в тальманських розписках.

14.9. Портовий оператор зобов'язаний після завантаження експортного вантажу на судно перевізнику вручати два примірники доручення, один з яких залишається у перевізника, а інший, з розпискою перевізника в прийманні вантажу, повертається портовому оператору.

14.10. Підставою для видання портовим оператором вантажу, ввезеного на територію України (імпортний вантаж), є рознарядка на відвантаження імпортних вантажів або інший розпорядчий документ за формою, встановленою адміністрацією порту, зі штампом митного органу (якщо вантаж знаходиться під митним контролем) (далі – рознарядка), що дозволяє портовому оператору видання вантажу.

14.11. Замовник зобов'язаний надавати портовому оператору рознарядку з необхідними додатками в строки, встановлені у договорі перевалки вантажу.
Замовник зобов'язаний надавати портовому оператору рознарядки на вагонні та контейнерні партії з урахуванням норм місткості вагонів і контейнерів.

14.12. Після отримання від замовника рознарядки портовий оператор, в разі необхідності, зобов'язаний здійснювати підготовчі операції з вантажем з метою його відвантаження на транспортний засіб.

14.13. Портовий оператор зобов'язаний здавати імпортні вантажі перевізнику або особі, уповноваженій на отримання вантажу та вказаній у рознарядці замовника, за марками, кількістю місць та вагою (обсягом), зазначеними в рознарядці.
Усі зауваження щодо стану та кількості вантажу, який здається, зобов'язані пред'являтися портовому оператору до оформлення документів, що підтверджують приймання вантажу перевізником або уповноваженою особою.
Вантажі, маркування яких не відповідає даним, зазначеним у рознарядці, для навантаження на транспортні засоби не допускаються.

14.14. Тарні і штучні імпортні вантажі портовий оператор зобов'язаний перевозити з морського порту за стандартною вагою одного вантажного місця, за вагою, вказаною на кожному вантажному місці (трафаретна вага), або за погодженням із замовником, за середньоконосаментною вагою.
Тарні і штучні імпортні вантажі портовий оператор зобов'язаний здати, а перевізник або особа, уповноважена на отримання вантажу, зобов'язана прийняти за кількістю місць без перевірки маси вантажу.
Тарні і штучні імпортні вантажі, прийняті портовим оператором за стандартною вагою одного вантажного місця, за вагою, вказаною на кожному вантажному місці (трафаретна вага), за середньоконосаментною вагою або за вагою, заявленою вантажовідправником, видаються портовим оператором з перевіркою маси тільки порушених місць.

14.15. Портовий оператор зобов'язаний здавати перевізнику або особі, уповноваженій на отримання імпортного вантажу:
вантаж, завантаженого в контейнер, за зовнішнім оглядом контейнера, з перевіркою його номера, цілісності ЗПП, чіткості контрольних знаків на ЗПП, їх відповідності даним перевізних документів, справності технічного стану контейнера;
навалювальні і наливні вантажі за масою, заявленою в перевізних документах, або з перевіркою маси цих вантажів згідно з правилами, встановленими на відповідних видах транспорту, якщо інше не передбачено у договорі перевалки вантажу.
Спільно портовий оператор і перевізник, або особа, уповноважена на отримання вантажу, зобов'язані проводити визначення маси зазначених вантажів у необхідних випадках, із залученням замовника.
У разі виникнення різниці в масі вантажу, заявленій в перевізних документах і визначеній за результатами перевірки, всі спірні питання щодо маси вантажу замовник зобов'язаний врегулювати самостійно, без залучення портового оператора, і підписати портовому оператору акт, що підтверджує різницю в масі вантажу.

14.16. В першу чергу замовник зобов'язаний прийняти від портового оператора і вивезти вантажі, які прибули в пошкодженому стані (пошкоджена тара, волога упаковка, інші дефекти).

14.17. Портовий оператор зобов'язаний пломбувати завантажені транспортні засоби за рахунок замовника наданими ним ЗПП, які відповідають зразкам, встановленим на відповідному виді транспорту та передбачені для використання правилами перевезень вантажів на відповідних видах транспорту, за винятком випадків, коли відповідно до правил перевезень вантажів на відповідних видах транспорту пломбування не потрібно.

14.18. Портовий оператор зобов'язаний складати тальманську розписку, відвіс, а в необхідних випадках специфікації на відвантаження вантажу в процесі навантаження імпортних вантажів в транспортні засоби на кожне відправлення.

14.19. Портовий оператор зобов'язаний за заявкою замовника та за окрему плату, на підставі рознарядки і тальманської розписки, оформляти перевізні документи на відвантаження імпортних вантажів.
Щодо вантажів, які підлягають вантажно-розвантажувальним роботам за прямим варіантом, замовник зобов'язаний надавати адміністрації морського порту та портовому оператору за 48 годин до прибуття судна в морський порт інформацію, що містить усі необхідні відомості для оформлення перевізних документів.

14.20. Згідно з розпорядчим документом замовника портовий оператор зобов'язаний видати вантаж одержувачу на складі.
Видання вантажу зі складу портовий оператор зобов'язаний проводити згідно з приймально-здавальним документом. Один примірник приймально-здавального документу вручається одержувачу.
Приймально-здавальний документ портовий оператор зобов'язаний оформляти на підставі пред’явленого одержувачем розпорядчого документу замовника та документу, що підтверджує його повноваження на отримання даного вантажу.

14.21. Портовий оператор зобов'язаний здавати вантажі, що прямують у прямому змішаному сполученні перевізнику за передавальними відомостями в порядку, встановленому діючим законодавством України.

15. ПЕРЕЛІК ОБСТАВИН, НАСТАННЯ ЯКИХ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗАТРИМКИ АБО ВІДМОВИ У ЗДАВАННІ (ВИДАННІ) ВАНТАЖІВ ПОРТОВИМ ОПЕРАТОРОМ

15.1. Портовий оператор зобов'язаний затримати або відмовити у здаванні (виданні) вантажів (за винятком вантажів, вилучених з обігу або обмежених в обігу відповідно до законодавства України, а також вантажів, призначених для потреб оборони та безпеки держави) у випадках:
несплати йому передбачених договором перевалки вантажу платежів;
в інших випадках невиконання зобов'язань, передбачених договором перевалки вантажу та вимогами законодавства.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОРТОВОГО ОПЕРАТОРА І ЗАМОВНИКА

16.1. Портовий оператор і замовник несуть один перед одним майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань згідно із законодавством.

16.2. Замовник несе відповідальність за:
простій біля причалу портового оператора судна через порушення замовником строків завезення вантажу, що підлягає навантаженню на це судно, у розмірі збитку судновласника, пов'язаного з простоєм судна, а також витрат портового оператора на користування об'єктами інфраструктури морського порту на період простою;
переадресування і простій залізничного рухомого складу у зв'язку з неправильним зазначенням у перевізному документі реквізитів залізничної станції призначення, портового оператора, замовника (вантажоодержувача), у розмірі витрат портового оператора, пов'язаних з переадресацією залізничного рухомого складу (вантажу) і сплатою всіх платежів (плата за користування вагонами, штрафи і т.д.), сплачених перевізнику, власникові інфраструктури залізничного транспорту та ін. за весь час його простою в очікуванні переадресування;
простій залізничного рухомого складу на шляхах проміжних залізничних станцій, на шляхах припортової залізничної станції, на залізничних коліях незагального користування, які знаходяться на території портового оператора, у зв'язку з надходженням на адресу портового оператора вантажів понад встановлену у договорі перевалки вантажу норму технологічного накопичення; з причини перевищення місячного плану завезення вантажу портовому оператору, неузгодженого з портовим оператором обсягу або марки завезеного вантажу, невідповідності якості, найменування (коду) вантажу умовам договору перевалки вантажу, несвоєчасного подання суден під вивезення вантажу з морського порту та з інших причин, що залежать від замовника, у сумі всіх платежів (плата за користування вагонами, штрафи та ін.), сплачених портовим оператором перевізнику, власнику інфраструктури залізничного транспорту тощо за весь час його простою;
простій власних та/або орендованих (приписних) вагонів на коліях припортової залізничної станції та на залізничних коліях незагального користування, які знаходяться на території портового оператора, після вивантаження вантажу, в очікуванні інструкцій щодо заповнення залізничних накладних та/або оплати провізних платежів у сумі платежів (плата за користування вагонами, штрафи та ін.), сплачених портовим оператором перевізнику, власнику інфраструктури залізничного транспорту тощо за весь час його простою, а також у сумі витрат портового оператора, пов'язаних із зайнятістю залізничних шляхів незагального користування, що знаходяться на території портового оператора, і неможливістю їх використання для обробки інших залізничних вагонів за весь час їх простою, і штрафів, у разі їх нарахування залізничним перевізником, сплачених портовим оператором.

16.3. У разі відвантаження на адресу портового оператора не підтверджених ним обсягів вантажів замовника відповідальність за направлення в морський порт неузгоджених обсягів вантажів несе замовник у розмірі відшкодування збитків портового оператора, що виникли у зв'язку з прибуттям даного вантажу.

16.4. Замовник несе відповідальність за повноту і достовірність відомостей щодо вантажів, які направляються портовому оператору. У разі невідповідності даних, переданих замовником портовому оператору, фактичній кількості та якості відвантажених в морський порт вантажів, замовник відшкодовує портовому оператору всі витрати і збитки, включаючи санкції митних органів, що виникли у зв'язку з наданням недостовірної інформації.
Портовий оператор не несе відповідальності за недостачу або пересортування вантажу, викликану недостатністю або недостовірністю відомостей про нього, зазначених у перевізних, товарно-супровідних документах.

16.5. Замовник і портовий оператор несе відповідальність і відшкодовує всі витрати і збитки, викликані не наданням інформації щодо вантажів та транспортних засобів, яка передбачена даними Правилами та іншими актами законодавства.

16.6. Портовий оператор не несе відповідальності за наслідки, які виникли через неправильне, неточне маркування вантажу (нанесення умовних місць стропування, центру тяжіння), а також неправильне кріплення вантажу всередині транспортного засобу, тари (упаковки), у результаті яких при вантажно-розвантажувальних роботах він був пошкоджений, а також якщо вантаж був направлений в морський порт з порушенням вимог ДСТУ і технічних умов, що встановлені відносно даного вантажу.
Замовник відшкодовує всі збитки портового оператора, які виникли в результаті неправильного, неточного маркування вантажу або неправильного кріплення вантажу всередині транспортного засобу, тари (упаковки), а також порушення вимог ДСТУ і технічних умов, які встановлені відносно даного вантажу.

16.7. Оператор не несе відповідальності за:
запасні частини і деталі для не упакованих автомашин, механізмів або інших агрегатів, обладнання, якщо про їх кількість не зазначено в перевізних і товарно-супровідних документах;
невідповідність маси навалочного вантажу, зазначеній відправником у перевізному документі, масі, встановленій за результатами зважування (обміру, осадки).

16.8. У випадках затримки вантажно-розвантажувальних робіт швидкопсувних вантажів з причин, що не залежать від портового оператора, останній негайно повідомляє про це замовника, який має в добовий строк з дати повідомлення розпорядитися цим вантажем. При цьому портовий оператор не несе відповідальності за зниження якості вантажу, простій транспортних засобів, викликаний несвоєчасним вжиттям заходів замовником.
16.9. Відповідальність за якість підмерзлого вантажу, що направляється в морський порт, несе замовник.

16.10. Збиток, що виник в результаті дії будь-якого з таких чинників, які портовий оператор і замовник відносять до ризиків:
обмеження влади, дії обставин непереборної сили, в тому числі страйку, акції протесту, пожежі, повені або інших перешкод для виконання робіт;
військових дій;
арешту чи затримання владою;
відсутності відомостей у портового оператора про розміри, вагу або недостатності відомостей щодо центру тяжіння та/або місць застропки вантажу;
дій або недбалості осіб, уповноважених на розпорядження вантажу;
втрати обсягу і ваги або будь-якої іншої втрати чи пошкодження, що виникли через приховані недоліки, особливі властивості вантажів;
недостатності упаковки, невідповідності її правилам перевезення вантажів, неповноти і недостатності або неправильності маркування;
прихованих недоліків, які не можна виявити при прояві розумної дбайливості;
зміни фізико-хімічних властивостей вантажу внаслідок перепаду температур, низьких (високих) температур;
технологічного накопичення, зберігання вантажу з перевищенням граничного строку технологічного накопичення, зберігання;
буде вважатися результатом будь-якого вищепереліченого ризику і не спричинить відповідальності портового оператора, якщо не буде доведено, що втрата або пошкодження сталися внаслідок дій або бездіяльності самого портового оператора, його працівників або агентів за наявності їх провини у формі умислу або грубої необережності.

16.11. Портовий оператор несе відповідальність у відповідності до Статуту залізниць України за:
невиконання середньодобової норми перевалки вантажів;
затримку вагонів під навантаженням та розвантаженням понад терміни, встановлені відповідною угодою.

16.12. Портовий оператор несе відповідальність у відповідності до Митного кодексу України за втрату або вивезення вантажу з території, яка надана йому у користування, без відповідного митного оформлення.

16.13. У випадку, якщо замовник не вивіз вантаж зі складу портового оператора у встановлений договором перевалки вантажу термін:
замовник зобов'язаний оплачувати портовому оператору вартість зберігання невивезеного вантажу за весь період прострочення вивезення вантажу, а також штраф у розмірі вартості зберігання невивезеного вантажу, якщо інше не передбачено в договорі перевалки вантажу;
портовий оператор звільняється від відповідальності за псування вантажу, його упаковки, яка виникла в результаті несвоєчасного його приймання і вивезення;
відповідальність за псування вантажу, його упаковки, яка виникла в результаті несвоєчасного його приймання і вивезення, несе замовник.

16.14. Замовник зобов'язаний відшкодовувати збитки портовому оператору, які виникли в результаті сплати штрафних санкцій на вимогу уповноважених державних органів внаслідок вини замовника. Відшкодування здійснюється замовником на підставі виставлених портовим оператором рахунків з додаванням документів, що підтверджують сплату штрафів.

16.15. У разі вилучення, арешту або конфіскації державними органами прийнятого портовим оператором вантажу замовник повинен сплатити портовому оператору вартість виконаних робіт і наданих послуг щодо такого вантажу з моменту прийняття вантажу портовим оператором.

16.16. Сторона, яка залучає третю особу до виконання своїх зобов'язань за договором перевалки вантажу, укладеним між портовим оператором і замовником, несе перед іншою стороною за договором відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань третьою особою як за власні дії.

16.17. Замовник несе майнову відповідальність перед портовим оператором і третіми особами за шкоду, заподіяну в результаті експлуатації власних або орендованих ним перевантажувальної техніки (включаючи плавучі крани), інших машин і механізмів, які використовуються у технологічному процесі перевантаження вантажів, у тому числі за забруднення навколишнього середовища через порушення технології перевантаження вантажу і правил експлуатації перевантажувальної техніки, машин і механізмів.

17. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБСЛУГОВУВАННЯ СУДЕН У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ ТА НА ПІДХОДАХ ДО НИХ

17.1. Послуги з обслуговування суден у морських портах України та на підходах до них надаються на підставі укладених договорів відповідно до чинного законодавства України з урахуванням міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права і укладених відповідно до Конституції України та відповідно до вимог Закону України «Про міжнародні договори України».

17.2. При наданні послуг суднам у морських портах України та на підходах до них суб’єкт господарювання повинен:

17.2.1. Здійснювати свою діяльність згідно з умовами, зазначеними в договорів.

17.2.2. Надавати послуги, через заявки, подані Судновласником або його представником у морському порту (агентом), відповідно до Звичаїв порту та Обов’язкових постанов по порту згідно з діючими в порту правилами та тарифами на момент надання цих послуг.

17.2.3. Надавати Судновласнику або його представнику у морському порту (агенту) інформацію про перспективи постановки і обробки суден, оперативну інформацію, пов'язану із знаходженням судна в порту (під вантажними операціями або постачанням).

17.2.4. Приймати інформацію від Судновласника або його представника у морському порту (агента) про час підходу судна і ступеня його готовності до обробки.

17.2.5. Своєчасно надавати Судновласнику або його представнику у морському порту (агенту) рахунки / квитанції по оплаті портових зборів та інших наданих в порту послуг.

17.2.6. Дотримуватись вимог чинного законодавства щодо кваліфікації спеціалістів, засобів та обладнання відповідно до нормативно-технічних вимог, правил безпеки, санітарних та екологічних норм;

17.2.7. Виконувати вимоги міжнародних конвенцій в галузі міжнародних перевезень, чинного законодавства щодо перевезень пасажирів і вантажів морським та річковим транспортом, цих Правил.

18. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОРТОВОГО ОПЕРАТОРА ТА ПЕРЕВІЗНИКА

18.1. Портовий оператор зобов'язаний здійснювати навантаження вантажу, призначеного до вивезення з території України (експортний вантаж), на визначене судно на підставі відповідних доручень.

18.2. Портовий оператор зобов'язаний здавати експортні генеральні вантажі перевізнику (судну) за кількістю місць і вагою (обсягом), за якими вантаж був прийнятий портовим оператором від перевізника відповідного виду транспорту, з перевіркою маркування вантажу.
В тому випадку, якщо до відвантаження на судно призначена частина вантажної партії, то ця частина, як і повна вантажна партія, відвантажується після перерахунку місць та із зазначенням у перевізному документі (коносаменті, вантажному квитку і т.п.) їх кількості та сумарної ваги, яка визначена за маркуванням (трафаретною вагою), що нанесено на вантажне місце, або виходячи з ваги одного вантажного місця, визначеного шляхом ділення загальної ваги вантажної партії на кількість місць в ній.

18.3. Портовий оператор зобов'язаний здавати перевізнику (судну) експортний вантаж, сформований в транспортні пакети шляхом перерахунку пакетів без перевірки кількості місць в пакетах та їх маси.

18.4. Портовий оператор зобов'язаний здавати перевізнику (судну) експортний вантаж, завантажений в контейнер, за зовнішнім оглядом контейнера, з перевіркою його номера, цілісності ЗПП, чіткості контрольних знаків на ЗПП, справності технічного стану контейнера.

18.5. Портовий оператор зобов'язаний здавати навалювальні і наливні експортні вантажі перевізнику (судну) за масою, зазначеною в перевізних документах, або шляхом перевірки маси цих вантажів у спосіб, передбачений у договорі перевалки вантажу.
Спільно портовий оператор і перевізник або особа, уповноважена на отримання вантажу, зобов'язані проводити визначення маси зазначених вантажів у необхідних випадках, із залученням замовника.

18.6. Портовий оператор зобов'язаний здавати устаткування, машини, механізми та інші нестандартні експортні вантажі перевізнику (судну) за зовнішнім оглядом без технічного огляду та перевірки комплектації, якщо інше не передбачено у договорі перевалки вантажу.

18.7. Портовий оператор зобов'язаний здавати експортний вантаж перевізнику (судну) шляхом оформлення тальманських розписок.

18.8. Перевізник (судно) зобов'язаний цілодобово здійснювати приймання вантажу від портового оператора. Всі зауваження щодо стану та кількості навантаженого експортного вантажу повинні пред'являтися портовому оператору протягом зміни, в яку вантаж перевантажується, і фіксуватися в тальманських розписках.
Портовий оператор зобов'язаний здавати експортний вантаж перевізнику (судну) в районі дії перевантажувального механізму або суднової апарелі з урахуванням вимог правил охорони праці.
У разі наявності розбіжностей в кількості вантажу між портовим оператором та перевізником вантажні операції можуть бути припинені на вимогу однієї із сторін для перерахунку вантажу і складання відповідного акта за підписом сторін. Перерахунок вантажу проводиться за рахунок сторони, яка припустилася помилки в рахуванні при навантаженні вантажу. У разі неможливості або недоцільності перерахунку вантажу портовий оператор і перевізник (замовник) оформляють спільний акт і документи на навантаження вантажу із зазначенням результатів навантаження, які відповідають розрахункам портового оператора.
Якщо перевізник (замовник) не здійснював контроль за навантаженням вантажу на судно, то з метою оформлення документів на навантажений вантаж використовуються дані портового оператора, зафіксовані в тальманських розписках.

18.9. Портовий оператор зобов'язаний після завантаження експортного вантажу на судно перевізнику вручати два примірники доручення, один з яких залишається у перевізника, а інший, з розпискою перевізника в прийманні вантажу, повертається портовому оператору.

18.10. Портовий оператор зобов'язаний здавати перевізнику або особі, уповноваженій на отримання імпортного вантажу:
вантаж, завантаженого в контейнер, за зовнішнім оглядом контейнера, з перевіркою його номера, цілісності ЗПП, чіткості контрольних знаків на ЗПП, їх відповідності даним перевізних документів, справності технічного стану контейнера;
навалювальні і наливні вантажі за масою, заявленою в перевізних документах, або з перевіркою маси цих вантажів згідно з правилами, встановленими на відповідних видах транспорту, якщо інше не передбачено у договорі перевалки вантажу.
Спільно портовий оператор і перевізник, або особа, уповноважена на отримання вантажу, зобов'язані проводити визначення маси зазначених вантажів у необхідних випадках, із залученням замовника.
У разі виникнення різниці в масі вантажу, заявленій в перевізних документах і визначеній за результатами перевірки, всі спірні питання щодо маси вантажу замовник зобов'язаний врегулювати самостійно, без залучення портового оператора, і підписати портовому оператору акт, що підтверджує різницю в масі вантажу.

19. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОРТОВОГО ОПЕРАТОРА І ПЕРЕВІЗНИКА

19.1. Портовий оператор і Перевізник несуть один перед одним майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань згідно із законодавством.

19.2. Перевізник несе відповідальність і відшкодовує всі витрати і збитки, викликані не наданням інформації щодо вантажів та транспортних засобів, яка передбачена даними Правилами та іншими керівними і нормативно-правовими актами України.

19.3. Портовий оператор не несе відповідальності за наслідки, які виникли через неправильне, неточне маркування вантажу (нанесення умовних місць стропування, центру тяжіння), а також неправильне кріплення вантажу всередині транспортного засобу, тари (упаковки), у результаті яких при вантажно-розвантажувальних роботах він був пошкоджений, а також якщо вантаж був направлений в морський порт з порушенням вимог ДСТУ і технічних умов, що встановлені відносно даного вантажу.

19.4. Збиток, що виник в результаті дії будь-якого з таких чинників, які портовий оператор і перевізник відносять до ризиків:
обмеження влади, дії обставин непереборної сили, в тому числі страйку, акції протесту, пожежі, повені або інших перешкод для виконання робіт;
військових дій;
арешту чи затримання владою;
дій або недбалості осіб, уповноважених на розпорядження вантажу;
втрати обсягу і ваги або будь-якої іншої втрати чи пошкодження, що виникли через приховані недоліки, особливі властивості вантажів;
недостатності упаковки, невідповідності її правилам перевезення вантажів, неповноти і недостатності або неправильності маркування;
прихованих недоліків, які не можна виявити при прояві розумної дбайливості;
зміни фізико-хімічних властивостей вантажу внаслідок перепаду температур, низьких (високих) температур;
буде вважатися результатом будь-якого вище переліченого ризику і не спричинить відповідальності портового оператора, якщо не буде доведено, що втрата або пошкодження сталися внаслідок дій або бездіяльності самого портового оператора, його працівників або морського агенту за наявності їх провини у формі умислу або грубої необережності.

20. ПРАВИЛА НАДАННЯ ІНШИХ ПОСЛУГ, ЩО ЗВИЧАЙНО НАДАЮТЬСЯ У МОСРЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

20.1. Інші послуги у морських портах України надаються на підставі укладених договорів відповідно до чинного законодавства України з урахуванням міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права і укладених відповідно до Конституції України та відповідно до вимог Закону України «Про міжнародні договори України».

20.2. При наданні інших послуг, що звичайно надаються в морських портах України суб’єкти підприємницької діяльності, які надають інші послуги на території морських портів повинні:

20.2.1. Здійснювати свою діяльність згідно з умовами, зазначеними в договорі;

20.2.2. Організовувати і забезпечувати роботу своїх представників на території морського порту відповідно до діючих правил та норм, а також інструкцій затверджених начальником порту. Забезпечувати проходження співробітниками інструктажу з техніки безпеки, контролювати дотримання ними норм і правил охорони праці, а також нести відповідальність, у встановленому порядку, за порушення заходів безпеки, допущених його співробітниками в процесі їх перебування на території морського порту.

20.2.3. Дотримуватись вимог чинного законодавства щодо кваліфікації спеціалістів, а також стану техніки, засобів та обладнання відповідно до нормативно-технічних вимог, правил безпеки, санітарних та екологічних норм;
20.2.4. Виконувати вимоги міжнародних конвенцій в галузі міжнародних перевезень, чинного законодавства щодо перевезень пасажирів і вантажів морським та річковим транспортом, цих Правил.

20.2.5. Адміністрація морських портів України та портовий оператор зобов'язані створити належні умови для роботи суб’єктів підприємницької діяльності, які надають інші послуги на території морських портів.

21. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ, ПОРТОВОГО ОПЕРАТОРА ТА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ НАДАЮТЬ ІНШІ ПОСЛУГИ

21.1. Адміністрація морських портів України, портовий оператор, суб’єкти підприємницької діяльності, які надають інші послуги на території морських портів несуть один перед одним майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до закону та договору.

21.2. Адміністрація морських портів України, портовий оператор не несуть відповідальності за наслідки, які виникли через неправильне, неточне маркування вантажу (нанесення умовних місць стропування, центру тяжіння), а також неправильне кріплення вантажу всередині транспортного засобу, тари (упаковки), у результаті яких при вантажно-розвантажувальних роботах він був пошкоджений, а також якщо вантаж був направлений в морський порт з порушенням вимог ДСТУ і технічних умов, що встановлені відносно даного вантажу.

21.3. Збиток, що виник в результаті дії будь-якого з таких чинників, які портовий оператор і перевізник відносять до ризиків:
обмеження влади, дії обставин непереборної сили, в тому числі страйку, акції протесту, пожежі, повені або інших перешкод для виконання робіт;
військових дій;
арешту чи затримання владою;
дій або недбалості осіб, уповноважених на розпорядження вантажу;
втрати обсягу і ваги або будь-якої іншої втрати чи пошкодження, що виникли через приховані недоліки, особливі властивості вантажів;
недостатності упаковки, невідповідності її правилам перевезення вантажів, неповноти і недостатності або неправильності маркування;

прихованих недоліків, які не можна виявити при прояві розумної дбайливості;
зміни фізико-хімічних властивостей вантажу внаслідок перепаду температур, низьких (високих) температур;
буде вважатися результатом будь-якого вище переліченого ризику і не спричинить відповідальності портового оператора, якщо не буде доведено, що втрата або пошкодження сталися внаслідок дій або бездіяльності самого портового оператора, його працівників або морського агенту за наявності їх провини у формі умислу або грубої необережності.

 


Директор Департаменту державної політики
в галузі морського та річкового транспорту В.В. Севрюков

Додаткова інформація