Помилка
 • Помилка завантаження даних каналу

УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ АВСТРІЯ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ В МІЖНАРОДНОМУ РЕГУЛЯРНОМУ АВТОМОБІЛЬНОМУ СПОЛУЧЕННІ

МТЗУ

УГОДА

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія про перевезення пасажирів у міжнародному регулярному автомобільному сполученні


          Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Австрія, далі "Договірні Сторони", керуючись прагненням до регулювання міжнародного автомобільного сполучення між державами Договірних Сторін цієї Угоди домовились при виконанні певних завдань у сфері міжнародних регулярних автомобільних перевезень діяти відповідно до наступних положень:

Стаття 1


Визначення

Цією Угодою визначається:

а)Регулярне автомобільне сполучення- це перевезення пасажирів автобусами, згідно розкладів руху та затверджених тарифів, за визначеними маршрутами з правом посадки та висадки пасажирів, на заздалегідь визначених зупинках.

б)Дозвіл- це офіційний дозвіл, який видається Компетентним Органом кожної з Договірних Сторін, відповідно до національного законодавства, на частину маршруту, що проходить через територію держави Договірної Сторони, і який дає право перевізнику на протязі його терміну дії здійснювати визначене регулярне автомобільне перевезення між територіями держав обох Договірних Сторін, або транзитне перевезення через їх території.

в)Компетентним органомє:

 • з боку України - Міністерство транспорту;
 • з боку Республіки Австрія - Федеральний Міністр Транспорту, Інновації та Технології.

г)Автобуси- це автотранспортні засоби, які допущені до експлуатації на території держави однієї з Договірних Сторін, за своєю конструкцією та устаткуванням придатні і розраховані для перевезення більше ніж 9 осіб, і включаючи водія.

д)Транзитне перевезення- це таке регулярне автомобільне перевезення, яке:

 • починається на території держави однієї з Договірних Сторін, проходить через територію держави іншої Договірної Сторони, без обслуговування пасажирів на цій території, та закінчується на території іншої держави;
 • починається на території третьої держави, проходить через території держав обох Договірних Сторін, без обслуговування пасажирів на цих територіях, та закінчується на території іншої держави.

є)Перевізник- це кожна фізична або юридична особа чи товариство, яке зареєстроване і знаходиться на території держави Договірної Сторони і має право здійснювати перевезення пасажирів в міжнародному автомобільному сполученні.

Стаття 2


Дозвіл

1. Міжнародне регулярне автомобільне сполучення може здійснюватись лише на підставі дозволів Компетентних Органів обох Договірних Сторін, а також Компетентних Органів третіх країн, які мають відношення до цього сполучення.

2. Заявки на видачу дозволу необхідно подавати до Компетентного Органу країни перевізника. Ці заявки повинні містити:

 • назва та адреса перевізника;
 • протяжність маршруту;
 • схема маршруту;
 • тарифи;
 • проект розкладу руху (із зазначенням всіх зупинок та пунктів перетину державних кордонів);
 • передбачений період експлуатації;
 • дані про кількість, тип та характеристики автобусів, які будуть використовуватись.

Компетентний Орган країни перевізника передає один екземпляр заяви до Компетентного Органу іншої Договірної Сторони та Компетентним Органам третіх країн, які мають відношення до регулярного автомобільного сполучення. Тим самим він підтверджує надійність, фінансову спроможність та професійну придатність перевізника.

3. Дозвіл видається при досягненні згоди та державної зацікавленості у відкритті цієї лінії автомобільного сполучення, при наявності згоди інших держав, яких стосуються ці перевезення, крім того, при додержанні принципу взаємності. Відповідно до цього, при наданні дозволу перевізнику однієї Договірної Сторони, відповідний дозвіл на той самий маршрут і на тих самих умовах необхідно видати відповідному перевізнику, який буде названий Компетентним Органом іншої Договірної Сторони.

4. Дозвіл видається терміном на 5 років  і  Компетентні Органи обмінюються цими дозволами в двох примірниках. Один з примірників одержує заявник, одночасно з дозволом, який виданий Компетентним Органом його країни.

5. На кордоні, при в'їзді в Австрійську Республіку, необхідно пред'явити оригінал дозволу і при в'їзді в Україну - оригінал дозволу. Компетентні Органи видають стільки оригіналів дозволів, скільки необхідно для програми виконання перевезень в автомобільному сполученні.

6. Оскільки Україна та Республіка Австрія не мають спільних кордонів, використання виданих в двосторонньому порядку дозволів здійснюється при умові видачі відповідних дозволів також Компетентними Органами третіх держав, через які проходять транзитні сполучення.

Стаття 3


Транзитні перевезення

1. Для транзитних перевезень через території держав Договірних торін також необхідний дозвіл.

2. Щоб уникнути того, що Компетентні Органи третіх держав на одну і ту ж лінію автомобільного сполучення будуть подавати заявки, що відрізняються даними щодо маршруту та заявника іншим Компетентним Органам, які беруть участь в організації цих перевезень, було домовлено:

 • починати роботу з заявками тільки після того, як в супровідному листі Компетентного Органу буде вказано, що всі держави, які мають відношення до запланованих перевезень, одержали заявки однакового змісту. В протилежному випадку, необхідно узгодити це питання.


Стаття 4


Каботаж

Дозвіл на міжнародне регулярне автомобільне сполучення дає право тільки на міжнародні перевезення пасажирів. Для місцевих перевезень територією держави іншої Договірної Сторони необхідно окремий дозвіл.

Стаття 5


Дотримання національного законодавства

Перевізник зобов'язаний, при здійсненні регулярних автомобільних перевезень, дотримуватись національного законодавства.

Стаття 6


Відкривання дозволів

1. Компетентний Орган може відкликати дозвіл згіднона ціонального законодавства у випадку, якщо перевізник не розпочне експлуатацію цих ліній до встановленого часу, або якщо експлуатація ліній здійснюється без дотримання національного законодавства або умов дозволу, незважаючи, принаймі, на дворазове письмове попередження.

2. Про такий захід необхідно негайно повідомити відповідному Компетентному Органу іншої Договірної Сторони, який може, у випадку відкликання дозволу, запропонувати іншого придатного перевізника для експлуатації автомобільної лінії.

Стаття 7


Тлумачення положень Угоди і проведення засідань з питань автомобільних ліній

1. Компетентні органи Договірних Сторін регулюють всі питання, які виникають при тлумаченні і застосуванні цієї Угоди.

2. Представники Компетентних Органів Договірних Сторін зустрічаються на вимогу однієї з сторін, зокрема, щоб обговорити та дати дозвіл на:

 •   організацію нової автомобільної лінії;
 •   зміни маршруту або умов дозволу на існуючі автомобільні лінії;
 •   заявки на припинення експлуатації автомобільних ліній;
 •   розклади руху;
 •   тарифи перевезень;
 •    умови перевезень.

3. В термінових випадках допускається прийняття рішень в результаті письмової згоди між Компетентними Органами обох Договірних Сторін.

Стаття 8


Розклади руху та тарифи перевезень

1. Розклади руху та тарифи перевезень затверджуються на рік і повинні бути опубліковані у відповідних офіційних виданнях (довідниках). Якщо регулярні автомобільні перевезення здійснюються в співпраці з паритетним партнером, то кожен з партнерів  повинен  взяти  на  себе організацію видання розкладів руху автомобільної лінії в національному довідникові.

2. Для визначення тарифів перевезення діє принцип єдиного тарифу для всіх перевізників, які спільно здійснюють перевезення на тій самій втомобільній лінії.

3. В разі одночасного продажу квитків в прямому і зворотному напрямках можуть встановлюватись знижки. Продаж квитків може здійснюватись тільки у валюті тієї країни, в якій здійснюється продаж.

Стаття 9


Повідомлення даних про експлуатацію

Перевізник зобов'язаний до кінця лютого після закінчення календарного року, а при сезонних перевезеннях - протягом наступного місяця після закінчення експлуатації, інформувати Компетентний Орган своєї держави про:

 • пробіг;
 • кількість перевезених пасажирів;
 • кількість виведених на лінію автобусів.

Компетентні Органи Договірних Сторін обмінюються цими даними про експлуатацію.

Стаття 10


Видача безкоштовних квитків

З метою здійснення контролю, перевізник на підставі цієї Угоди надає в розпорядження кожного Компетентного Органу безкоштовно два проїзні довгострокові квитки без зазначення прізвища.

Стаття 11


Набуття чинності

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.

Стаття 12


Термін дії Угоди

Ця Угода укладається терміном дії на три роки з моменту набуття чинності. її дія продовжується щоразу на один рік, якщо жодна з Договірних Сторін не денонсує цю Угоду до першого січня чергового періоду з дотриманням шестимісячного терміну попередження.

Вчинено в двох примірниках в м. Києві, 17 травня 2000 року, українською та німецькою мерами, при цьому обидва тексти є автентичними.
 
 

ЗА КАБШЕТ МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ АВСТРІЯ

МІНІСТР ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

 ФЕДЕРАЛЬНИЙ МІНІСТР ТРАНСПОРТУ, 
ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Додаткова інформація