Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА АВСТРІЙСЬКИМ ФЕДЕРАЛЬНИМ УРЯДОМ ПРО ПОВІТРЯНЕ СПОЛУЧЕННЯ

УГОДА 
МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА АВСТРІЙСЬКИМ ФЕДЕРАЛЬНИМ УРЯДОМ ПРО ПОВІТРЯНЕ СПОЛУЧЕННЯ

ДАТА ПІДПИСАННЯ:       15.06.94
НАБУТТЯ ЧИННОСТІ:      з першого дня другого місяця від
                                      дати обміну нотами про затвердження
СТРОК ДІЇ:                     необмежений

Уряд України та Австрійський Федеральний Уряд, далі в цій Угоді "Договірні Сторони", будучи учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, відкритої для підписання в Чікаго 7 грудня 1994 року, бажаючи укласти Угоду, яка доповнює згадану Конвенцію, з метою встановлення регулярних повітряних сполучень між їх відповідними територіями та за їх межами, погодились про таке:

СТАТТЯ 1


ВИЗНАЧЕННЯ

У цій Угоді, якщо контекст не припускає інше:

(а) термін "Договірні Сторони" означає , з одного боку, Уряд України, а з іншого - Австрійський Федеральний Уряд;

(b) термін "конвенція" означає Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, відкриту для підписання в Чікаго 7 грудня 1944 року, та включає будь-який Додаток, прийнятий відповідно до Статті 90 цієї Конвенції, а також будь-яку поправку до Додатка або Конвенції згідно зі Статтями 90 та 94, оскільки вони чинні стосовно обох Договірних Сторін;

(c) термін "авіаційні власті" означає щодо Уряду України Міністерство транспорту в особі Державної адміністрації авіаційного транспорту, а щодо Австрійського Федерального Уряду - Федерального Міністра суспільної економіки та транспорту, або будь-який інший керівний орган, уповноважений здійснювати функції, які в цей час виконують згадані власті;

(d) термін "територія" щодо держави означає земні поверхні та прилеглі територіальні води, які перебувають під суверенітетом цієї держави;

(e) термін "повітряне сполучення" означає будь-яке регулярне повітряне сполучення, яке здійснюється повітряним судном з метою суспільних перевезень пасажирів, пошти чи вантажу;

(f) термін "міжнародне повітряне сполучення" означає повітряне сполучення, яке здійснюється через повітряний простір над територією більш ніж однієї держави;

(g) термін "авіапідприємство" означає будь-яке авіатранспортне підприємство, яке пропонує чи здійснює міжнародне повітряне сполучення;

(h) термін "призначене авіапідприємство" означає авіапідприємство, яке призначене та отримало дозвіл відповідно до Статті 3 цієї Угоди;

(i)термін "зупинка з некомерційними цілями" означає посадку з будь-якою іншою метою, ніж приймання на борт або зняття пасажирів, вантажу чи пошти;

(j) термін "ємність" означає:
(i) щодо повітряного судна - комерційне завантаження цього повітряного судна, яке надається на всьому маршруті або його частині;

(ii) щодо встановленого повітряного сполучення - ємність повітряного судна, яке використовується на такому сполученні, помноженому на частоту польотів, здійснених цим повітряним судном на всьому маршруті або його частині протягом повного періоду.

СТАТТЯ 2


КОМЕРЦІЙНІ ПРАВА

(1) Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні такі права щодо здійснення її регулярних міжнародних повітряних сполучень:

(a) право здійснювати політ через її територію без посадки;

(b) право здійснювати на її території зупинки з некомерційними цілями.

(2) Кожна договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні права, зазначені в цій Угоді, з метою встановлення регулярних міжнародних повітряних сполучень по маршрутах, визначених у Додатку. Такі сполучення та маршрути названі в подальшому відповідно "договірні лінії" та "встановлені маршрути". Під час експлуатації договірні лінії за встановленим маршрутом авіапідприємство(а), призначене кожною Договірної Стороною, додатково до прав, зазначених у пункті 1 цієї Статті, користуватиметься правом здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони з метою приймання на борт і зняття пасажирів та вантажу, включаючи пошту, у пунктах, визначених для цього маршруту в Таблиці Додатку.

(3) Зазначене в пункті 2 цієї Статті не розглядатиметься як привілей призначеному авіапідприємству(аж) однієї Договірної Сторони приймати на борт на території іншої Договірної Сторони пасажирів та вантаж, включаючи пошту, для перевезення за винагороду або за найом до іншого пункту на території цієї іншої Договірної Сторони.

СТАТТЯ 3


НЕОБХІДНІ ДОЗВОЛИ

(1) Кожна Договірна Сторона матиме право призначати одне авіапідприємство або декілька авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній по встановлених маршрутах, письмово повідомивши це іншу Договірну Сторону.

(2) Після отримання такого призначення авіаційні власті іншої Договірної Сторони згідно з положеннями пунктів 4 та 5 цієї Статті нададуть без затримки призначеному авіапідприємству відповідний дозвіл на виконання польотів.

(3) Кожна Договірна Сторона матиме право відкликати призначення будь-якого такого авіапідприємства та призначити інше, повідомивши письмово про це іншу Договірну Сторону.

(4) Від авіапідприємства, призначеного будь-якою Договірною Стороною, інша Договірна Сторона має завдати доказів того, що воно здатне виконувати вимоги, передбачені законами та правилами, які звичайно та обгрунтовано застосовуються цією Договірною Стороною при здійсненні міжнародних повітряних сполучень згідно з положеннями Конвенції.

(5) Кожна Договірна Сторона матиме право відмовити в наданні дозволу на виконання польотів, зазначеного в пункті 2 цієї Статті, або встановити такі умови, які може вважати за необхідне при користуванні призначеним авіапідприємством правами, зазначеними в пункті 2 цієї Статті, у будь-якому випадку, коли згадана Договірна Сторона не має задовільних доказів того, коли згадана Договірна Сторона не має задовільних доказів того, що переважне володіння та фактичний контроль над цим авіапідприємством належить Договірній Стороні, яка призначає авіапідприємство, або її громадян.

(6) Коли авіапідприємство таким чином призначене та отримало дозвіл, воно може в будь-який час розпочати експлуатацію договірних ліній за умови, що тариф, встановлений відповідно до положень Статті 11 цієї Угоди, введено в дію і досягнуто згоди щодо цього сполучення згідно з положеннями Статті 5 цієї Угоди.

СТАТТЯ 4

 
ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ

(1) Кожна Договірна Сторона матиме право тимчасово припинити користування авіапідприємством(аби), призначеним іншою Договірною Стороною, правами, зазначеними в Статті 2 цієї Угоди, або скасувати дозвіл на виконання польотів, або встановити такі умови, які вона може вважати за необхідні при користуванні цими правами:

(a) у будь-якому випадку, коли вона не має задовільних доказів того, що переважне володіння та фактичний контроль над згаданим авіапідприємством (аби) належать Договірній Стороні, яка призначає авіапідприємство(а), або її громадян, або

(b) у випадку, коли згадане авіапідприємство не дотримується законів та правил Договірної Сторони, яка надає ці права, або

(c) у випадку, коли авіапідприємство(а) іншим чином здійснює експлуатацію не відповідно до умов, передбачених згідно з цією Угодою.

(2) Якщо негайне тимчасове припинення, скасування або встановлення умов, зазначених у пункті 1 цієї Статті, не є суттєвим для запобігання подальших порушеннях законів і правил, таке право буде використано тільки після консультацій з іншою Договірною Стороною. У такому випадку консультації розпочнуться протягом шістдесяти (60) днів з дати подання запиту будь-якою Договірною Стороною на проведення консультацій.

СТАТТЯ 5


РЕГУЛЮВАННЯ ЄМНОСТІ

Єдність, яка надається на договірних регулярних повітряних сполученнях, відповідатиме таким умовам:

(1) Призначеному авіапідприємству(аж) обох Договірних Сторін буде надана справедлива та рівна можливість експлуатувати договірні лінії по встановлених маршрутах.

(2) Під час експлуатації договірних ліній призначене авіапідприємство(а) кожної Договірної Сторони, щоб не зашкодити перевезенням, які останнє здійснює за цими ж маршрутами або будь-якою їх частиною.

(3) Договірні лінії, які обслуговуються призначеним авіапідприємством(аби) Договірних Сторін, відповідатимуть громадському попиту на перевезення по встановлених маршрутах, та матимуть головною метою забезпечення ємності, яка відповідала б існуючим та розумно очікуваним потребам у перевезеннях пасажирів, вантажу та пошти між територіями обох Договірних Сторін, котрі призначають авіапідприємство(а), та країнами кінцевого призначення перевезень.

(4) Забезпечення перевезення пасажирів, вантажу та пошти, які прийняті на борт чи зняті в пунктах по встановлених маршрутах на територіях держав, інших ніж ті, що призначають авіапідприємство(а), здійснюватиметься відповідно до загального принципу, що ємність повинна бути пов'язана з:

(a) потребами в перевезеннях між країнами відправлення та призначення;

(b) потребами в перевезеннях в зоні, через яку авіапідприємство(а) здійснює політ, з урахуванням місцевих та регіональних сполучень, встановлених авіапідприємствами держав, яким належить зона; та

(c) потребами в наскрізних перевезеннях авіапідприємств.

(5) Розклади руху по договірних лініях будуть подані на затвердження авіаційним властям обох Договірних Сторін, щонайменше, за тридцять (30) до пропонованої дати їх введення в дію. В особливих випадках цей строк може бути скорочений за згодою загальних властей.

(6) Розклади руху, встановлені на один сезон відповідно до положень цієї Статті, залишатимуться в дії для наступних сезонів дати, доки не встановлені нові розклади згідно з положеннями цієї Статті.

СТАТТЯ 6


ВИЗНАЧЕННЯ ПОСВІДЧЕНЬ ТА СВІДОЦТВ

(1) Посвідчення про придатність до польотів, посвідчення про кваліфікацію та свідоцтва, які видані або визнані дійсними однією Договірною Стороною, та строк дії яких не вичерпаний, будуть визнані дійсними іншою Договірною Стороною, з метою експлуатації договірних ліній.

(2) При польотах над своєю власною територією кожна Договірна Сторона, однак зберігає за собою право відмовити у визнанні посвідчень про кваліфікацію та свідоцтв, що видані її власним громадянам та визнані дійсними іншою державою.

СТАТТЯ 7


ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД МИТ ТА ІНШИХ ЗБОРІВ

(1) Повітряні судна призначених авіапідприємств(а) кожної Договірної Сторони, які здійснюють міжнародні сполучення, а також їх комплектне обладнання, запаси палива та мастильних матеріалів і запаси повітряних суден (включаючи продукти харчування, напої та тютюнові вироби), що знаходяться на борту таких повітряних суден, будуть звільнені від усіх мит, зборів за огляд та інших мит або податків після прибуття на територію іншої Договірної Сторони за умови, що таке обладнання та записи залишаються на борту повітряного судна до моменту їх вивозу в зворотному напрямку.

(2) Також звільнятимуться від подібних мит і податків, за винятком зборів за надане обслуговування:

(a) бортові запаси, прийняті на борт на територію будь-якої Договірної Сторони, в межах лімітів, встановлених властями згаданої Договірної Сторони, для використання на борту повітряного судна іншої Договірної Сторони, для використання на борту повітряного судна іншої Договірної Сторони, зайнятого на встановленому маршруті;

(b) запасні частини, ввезені на територію будь-якої Договірної Сторони для технічного обслуговування чи ремонт повітряних суден, які використовуються на встановлених маршрутах призначеним авіапідприємством(аби) іншої Договірної Сторони;

(c) паливо та мастильні матеріали, призначені для забезпеченні повітряних суден призначених авіапідприємством(а) іншої Договірної Сторони, навіть якщо ці запаси використовуються на частині польоту, виконаного над територією Договірної Сторони, де вони були прийняті на борт.

Можуть бути висунуті вимоги, щоб матеріали, зазначені в пунктах a), b) та c) вище, зберігалися під митним наглядом або контролем.

(3) Комплексне бортове обладнання, а також матеріали за запаси, які зберігаються на борту повітряного судна будь-якої Договірної Сторони, можуть бути вивантажені на території іншої Договірної Сторони тільки за згодою митних властей цієї Договірної Сторони. У кожному випадку вони можуть знаходитися під наглядом згаданих властей доти, доки вони не будуть вивезені у зворотному напрямку або не одержать іншого призначення згідно з митними правилами.

(4) Від усіх мит та/або податків на підставі взаємності також звільнятимуться вироби та товари, що ввозяться на територію будь-якої Договірної Сторони для виключного споживання призначеним авіапідприємством(аби) іншої Договірної Сторони, а саме:

(a) товари, необхідні для влаштування, обладнання та функціонування представництва, включаючи всі види будівельних матеріалів, меблі, друкарські машинки та інше;

(b) усі типи обладнання зв'язку - телетайпи, портативні дуплексні радіостанції або інше радіообладнання для використання в межах аеропорту;

(c) комп'ютерні системи авіапідприємства для виробничих цілей та бронювання, різні офіційні документи емблемою авіапідприємства, такі як багажні бірки, авіаквитки, авіавантажні накладні розклади руху, посадочні купони і т.п. Звільнення щодо транспортних засобів поширюється тільки на автомобілі автобусного типу, які використовуються для перевезень пасажирів і багажу між представництвом, яке знаходиться в межах міста, та аеропортом.

СТАТТЯ 8


ОПОДАТКУВАННЯ

(1) Прибутки від експлуатації повітряних суден у міжнародних перевезеннях будуть оподатковуватись тільки на території Договірної Сторони, де знаходиться місце фактичного управління підприємством.

(2) Майно, представлене повітряними суднами, зайнятими в міжнародних повітряних перевезеннях і рухомим майном, пов'язаним з експлуатацією таких повітряних суден, буде оподатковуватися тільки на території тієї Договірної Сторони, де знаходиться місце фактичного управління підприємством.

(3) Якщо між Договірними Сторонами існує спеціальна угода про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, положення останньої переважатимуть.

СТАТТЯ 9


ПРЯМЕ ТРАНЗИТНЕ СПОЛУЧЕННЯ

(1) Пасажири, багаж, вантаж та пошта, які прямують прямим транзитом через територію будь-якої Договірної Сторони та не залишають спеціально відведеної зони аеропорту, підлягатимуть лише спрощеному контролю, за винятком заходів по забезпеченню безпеки та запобіганню насильству, повітряному піратству та контрабанді наркотиків.

(2) Багаж, вантаж та пошта прямого транзиту звільнятимуться від мит інших подібних податків.

СТАТТЯ 10


АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

(1) Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями з міжнародного права Договірні Сторони підтверджують своє взаємне зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів незаконного втручання. Не обмежуючи загальну застосовність своїх прав та зобов'язань з міжнародного права, Договірні Сторони діятимуть, зокрема, відповідно до положень Конвенції про злочини та деякі акти, що здійснюються на борту повітряного судна, підписаної в Токіо 14 вересня 1963 року, Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, підписаної в Гаазі 16 грудня 1970 року, Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаної в Монреалі 23 вересня 1971 року, та будь-яких інших конвенцій з авіаційної безпеки, до яких обидві Сторони можуть приєднатися.

(2) Договірні Сторони нададуть одна одній усю необхідну допомогу для запобігання незаконному захопленню цивільних повітряних суден та іншим незаконним актам, спрямованим проти безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та екіпажу, аеропортів та аеронавігаційних засобів, а також будь-якій іншій загрозі безпеці цивільної авіації.

(3) Договірні Сторони у своїх відносинах діють відповідно до положень з авіаційної безпеки та технічних вимог, встановлених Міжнародною організацією цивільної авіації й визначених як Додатки до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, в тій мірі, у якій такі положення та вимоги застосовані до Договірних Сторін; вони вимагатимуть, щоб експлуатанти повітряних суден їх реєстрації або експлуатанти аеропортів на їх території діяли відповідно до таких положень з авіаційної безпеки.

(4) Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що інша Договірна Сторона може вимагати від таких експлуатантів повітряних суден дотримання зазначених у пункті з вище положень та вимог з авіаційної безпеки, які передбачені іншою Договірною Стороною для входу на, виходу з або перебування в межах території цієї іншої Договірної Сторони. Кожна Договірна Сторона буде забезпечувати вживання належних заходів, які є ефективними в межах її території, для захисту повітряних суден та огляду пасажирів, екіпажу, поклажі, багажу, вантажу та бортових запасів до та під час приймання на борт або навантаження. Кожна Договірна Сторона також доброзичливо розгляне будь-яке прохання іншої Договірної Сторони про прийняття обгрунтованих спеціальних заходів з безпеки у відповідь на конкретну загрозу.

(5) У випадку дій або загрози дій, пов'язаних з незаконним захопленням цивільного повітряного судна, або інших незаконних дій, спрямованих проти безпеки таких повітряних суден, їх пасажирів та екіпажу, аеропортів або аеронавігаційних засобів. Договірні Сторони допоможуть одна одній шляхом полегшення зв'язку та вживання інших відповідних заходів, спрямованих на швидке та безпечне усунення таких дій або їх загрози.

(6) Якщо Договірна Сторона відхиляється від додержання положень з авіаційної безпеки цієї Статті. авіаційні власті іншої Договірної Сторони можуть запитати негайних консультацій з авіаційними властями цієї Сторони.


СТАТТЯ 11


ТРАНСПОРТНІ ТАРИФИ

(1) Тарифи, які призначаються авіапідприємством(аби) однієї Договірної Сторони за перевезення на території або з території іншої Договірної Сторони, будуть встановлюватися на розумних рівнях з урахуванням усіх відповідних факторів, включаючи собівартість перевезень, помірний прибуток та характеристики сполучення, такі як показники швидкості та комфорту.

(2) Тарифи, зазначені в пункті 1 цієї Статті, будуть погоджуватися призначеними авіапідприємствами обох Договірних Сторін.

(3) Погодження, згадане в пункті 2 вище, по можливості, буде досягнуте шляхом використання механізму фіксованої ставки Міжнародної авіатранспортної асоціації.

(4) Погоджені таким чином тарифи будуть подаватися авіаційним властям обох Договірних Сторін для затвердження, щонайменше, за тридцять (30) днів до запропонованої дати їх введення: у особливих випадках цей строк може бути скороченим за згодою згаданих властей.

(5) Якщо призначені авіапідприємства не можуть погодити будь-який з цих тарифів, або якщо з будь-яких інших причин тариф не може бути встановлений відповідно до пункту 7 цієї Статті, або якщо протягом перших п'ятнадцяти (15) днів з періоду в тридцять (30) днів, зазначеного в пункті 4 цієї Статті, авіаційні власті однієї Договірної Сторони надішлють авіаційним властям іншої Договірної Сторони повідомлення про свою незгоду з будь-яким тарифом, погодженим згідно з пунктом 2 цієї Статті, авіаційні власті Договірних Сторін намагатимуться погодити тарифи.

(6) Якщо авіаційні власті не можуть дійти згоди щодо затвердження будь-якого тарифу, поданого їм згідно з пунктом 4 вище, або визначення будь-якого тарифу згідно з пунктом 5. Договірні Сторони намагатимуться погодити тарифи.

(7) Жоден тариф не буде введено в дію, якщо авіаційні власті будь-якої Договірної Сторони не затвердять його.

(8) Тарифи, встановлені відповідно до положень цієї Статті, будуть залишатися в дії доти, доки нові тарифи не будуть встановлені відповідно до положень цієї Статті.

СТАТТЯ 12


ПЕРЕКАЗ ЧИСТИХ ДОХОДІВ

(1) Кожна Договірна Сторона надає призначеному авіапідприємству(аж) іншої Договірної Сторони право вільного переказу у вільно конвертованій валюті за офіційним курсом обміну, який діє на день переказу, сум перевищення доходів, одержаних на її території призначеним авіапідприємством(аби) іншої Договірної Сторони у зв'язку з перевезенням пасажирів багажу, пошти та вантажу, над видатками. Перекази будуть здійснюватися негайно, але не пізніше шістдесяти (60) днів після дати запиту.

(2) Якщо між Договірними Сторонами існує спеціальна Угода, яка регулює порядок взаєморозрахунків, платежі будуть здійснюватися на підставі цієї Угоди.

СТАТТЯ 13

ПРЕДСТАВНИЦТВО, ВИДАЧА ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА СПРИЯННЯ ПРОДАЖУ

(1) Призначені авіапідприємства(о) кожної Договірної Сторони матимуть рівну можливість наймати відповідно до законів та правил іншої Договірної Сторони технічний і комерційний персонал для експлуатації договірних ліній по встановлених маршрутах та відкрити свої представництва на території іншої Договірної Сторони й організувати їх діяльність.

(2) Надалі призначене авіапідприємство(а) кожної Договірної Сторони матиме рівну можливість виписувати власні документи щодо перевезення та здійснювати рекламну діяльність і сприяти продажу на території іншої Договірної Сторони.

СТАТТЯ 14


НАДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

(1) Авіаційні власті однієї Договірної Сторони будуть надавати авіаційним властям іншої Договірної Сторони за їх запитом періодичні або інші статистичні дані.

(2) Такі дані включатимуть усю інформацію, необхідну для визначення обсягу перевезень, здійснених авіапідприємством(аби) на договірних лініях, та інформацію по пунктах відправлення і призначення таких перевезень.

СТАТТЯ 15


КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ВНЕСЕННЯ ПОПРАВОК

(1) Діючи у дусі тісного співробітництва, авіаційні власті Договірних Сторін час від часу будуть проводити консультації з метою забезпечення втілення в життя та задовільного додержання положень цієї Угоди та Додатка до неї.

(2) Якщо будь-яка з Договірних Сторін бажає внести поправки щодо будь-якого положення цієї Угоди, вона може запитати консультацій з іншою Договірною Стороною. Такі консультації (які можуть проводитись у формі дискусій між авіаційними властями) повинні розпочатися проводитися протягом шістдесяти (60) днів від дати запиту, якщо тільки обидві Договірні Сторони не домовляться про подовження цього періоду. Поправки, погоджені таким чином, будуть затверджені кожною Договірною Стороною відповідно до її конституційних процедур.

(3) Зміни, що стосуються Додатка, будуть погоджені між відповідними властями Договірних Сторін.

СТАТТЯ 16


ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

(1) Якщо між Договірними Сторонами виникає будь-який спір щодо тлумачення або застосування цієї Угоди, Договірні Сторони, у першу чергу, намагатимуться врегулювати його шляхом переговорів.

(2) Якщо Договірні Сторони не можуть досягти врегулювання спору шляхом переговорів, вони можуть домовитись про передачу права вирішення спору будь-якій особі чи органу; якщо вони не домовились таким чином, спір буде на прохання будь-якої Договірної Сторони винесений на розгляд до арбітражу в складі трьох арбітрів, двоє з яких, призначені кожною з Договірних Сторін, призначають третього. Кожна з Договірних Сторін призначить арбітра протягом шістдесяти (60) днів з дати одержання по дипломатичних каналах будь-якою Договірною Стороною від іншої повідомлення з проханням арбітражного врегулювання спору, а третього арбітра буде призначено протягом наступних шістдесяти (60)днів. Якщо будь-яка з Договірних Сторін не може призначити арбітра встановленого періоду, або якщо третього арбітра не призначено протягом встановленого періоду, Президент Ради Міжнародної організації цивільної авіації може на прохання будь-якої Договірної Сторони призначити арбітра чи арбітрів, як того потребує справа. У будь-якому випадку третій арбітр повинен бути громадянином третьої держави та діятиме як президент арбітражного органу.

(3) Договірні Сторони зобов'язуються виконати будь-які рішення, виконані згідно з пунктом 2 цієї Статті.

(4) Якщо і доти, доки будь-яка Договірна Сторона не виконує рішення, винесеного згідно з пунктом 2 цієї Статті, інша Договірна Сторона може обмежити, тимчасово припинити або скасувати будь-які права чи привілеї, надані у зв'язку з виконанням цієї Угоди Договірній Стороні, яка не виконує рішення.

(5) Кожна Договірна Сторона візьме на себе оплату необхідних видатків та винагороди свого арбітра; сплата необхідних видатків та винагороди третього арбітра, а також видатків щодо роботи арбітражу буде розподілена нарівно Договірними Сторонами.

СТАТТЯ 17


ВТРАТА ЧИННОСТІ

(1) Будь-яка Договірна Сторона може в будь-який час надіслати іншій Договірній Стороні по дипломатичних каналах письмове повідомлення про своє бажання припинити чинність цієї Угоди; таке повідомлення буде одночасно направлене до Ради Міжнародної організації цивільної авіації та, якщо це необхідно, до Секретаріату Організації Об'єднаних Націй.

(2) У такому випадку Угода втратить чинність через дванадцять (12) місяців після дати одержання повідомлення іншою Договірною Стороною, якщо тільки повідомлення про втрату чинності не відкликане за згодою Сторін до закінчення періоду. При відсутності підтвердження про одержання повідомлення іншою Договірною Стороною, воно вважатиметься одержаним через чотирнадцять (14) днів після одержання повідомлення Міжнародною організацією цивільної авіації.

СТАТТЯ 18


РЕЄСТРАЦІЯ

Ця Угода та будь-які поправки до неї будуть зареєстровані в Раді Міжнародної Організації цивільної авіації та, якщо необхідно, у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй.

СТАТТЯ 19


НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

Ця Угода набуває чинності, починаючи з першого дня другого місяця, який йде за датою, коли обидві Договірні Сторони проінформують одна одну шляхом обміну дипломатичними нотами про виконання вимог своїх відповідних конституційних процедур для набуття нею чинності.

На підтвердження чого повноважні представники, які нижче підписалися, належним чином уповноважені на це своїми відповідними Урядами, підписали цю Угоду.

Вчинено у Відні 15 червня 1994 року у двох дійсних примірниках українською, німецькою та англійською мовами, усі тексти автентичні.

У разі спору текст англійською мовою переважатиме.

             ЗА УРЯД                                             ЗА АВСТРІЙСЬКИ
             УКРАЇНИ                                             ФЕДЕРАЛЬНИЙ УРЯД
            /підпис/                                             /підпис/
 

ДОДАТОК

А. Авіапідприємство(а), призначене Австрійським Федеральним Урядом, матиме право

здійснювати регулярні повітряні сполучення в обох напрямках за маршрутами, встановленими нижче:

     Пункти відправлення                       Пункти призначення
     ____________________________________________________________
 
     Пункти в Австрії                          Пункти  в Україні
     ____________________________________________________________

В. Авіапідприємство(а), призначене Урядом України, матиме право здійснювати регулярні повітряні

сполучення в обох напрямках за маршрутами, встановленими нижче:

     Пункти відправлення                       Пункти призначення
     ____________________________________________________________
 
     Пункти в Україні                            Пункти в Австрії
     ____________________________________________________________

С. будь-які проміжні пункти та пункти за межами можуть обслуговуватись призначеним авіапідприємством(аби)

 кожної Договірної Сторони без використання комерційних прав п'ятої свободи.

Можливе використання комерційних прав п'ятої свободи може бути погоджене авіаційними властями двох Договірних

Сторін.

Додаткова інформація