Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

Додаток 2 до наказу Міністерства інфраструктури України від «19»_03 2013 року №169

Додаток 2

до наказу Міністерства інфраструктури України

від «19»_03 2013 року №169

Примірна структура та зміст

техніко-економічного обґрунтування концесійного проекту

         Скорочення, що вживаються у цьому документі:

морський Порт – державне підприємство, яке, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року № 1055 «Деякі питання надання в концесію об’єктів державної власності», внесено до Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року№ 229;

Проект - пропозиція морського Порту щодо варіанту (ів) надання майна (цілісних майнових комплексів їх системи або портової інфраструктури) у концесію.

№ п/п

Структура техніко-економічного обгрунтування

Короткий опис змісту

1.

Загальна інформація та коротке резюме Проекту

 

1.1.

Цілі Проекту

Узагальнений опис цілей та задач Проекту.

1.2.

Короткий опис Об’єкту концесії

Майно, яке входить до складу Об’єкту концесії (рухоме та нерухоме майно, його технічні параметри та опис, спеціалізаціятощо).

1.3.

Основні учасники Проекту та орієнтовна модель концесії

Схема учасників Проекту та їхніх функцій у межах Проекту (морський Порт, Міністерство інфраструктури України, портовий оператор, фінансові установи, судноплавні компанії, будівельні компанії, стивідорні компанії, за наявності).

Модель концесії, Правовий режим майна, що пропонується для концесії або планується створити у межах Проекту та механізми його використання та повернення після періоду концесії(проектування, будівництво, експлуатація, фінансування, передача).

1.4.

Структура фінансування Проекту

Схема та короткий опис розподілу витрат на будівництво між учасниками Проекту: морський Порт, оператор, інші учасники, та очікуваних джерел фінансування для кожного учасника (фінансування за рахунок власного капіталу, боргове фінансування, бюджетне фінансування в тому числі випуск облігацій, інші джерела) із зазначенням державної участі.

Схема розподілу грошових потоків (операційних витрат, доходів, погашення запозичень, сплата дивідендів, концесійних платежів тощо) між учасниками Проекту.

1.5.

Ринкові чинники, які впливають на Проект

Короткий опис несприятливих ринкових чинників, які впливають на функціонування морського Порту, конкурентного середовища із зазначенням заходів, реалізація яких матиме позитивний вплив на підвищення комерційноїуспішностітаконкурентоспроможні морського Порту у довгостроковій перспективі.

1.6.

Правові аспекти Проекту

Законодавство, яке забезпечує реалізацію Проекту, повноваження за договорами концесії, обов’язкові тендерні процедури, права власності, гарантії тощо.

Аналіз існуючих договірних відносин морського Порту з метою виключення можливості виникнення правових спорів при реалізації Проекту.

Інформація щодо земельних ділянок, на яких заплановано розташувати Об’єкт концесії, із зазначенням цільового призначення та умов використання з урахуванням існуючих обмежень (сервітути, застави тощо).

1.7.

Бюджетна ефективність Проекту у порівнянні з поточною   моделлю надання послуг

Оцінка впливу реалізації Проекту на державний та інші бюджети з огляду на: необхідні витрати державних підприємств, концесійні платежі, що будуть сплачуватися державі, та очікуваних потоків податкових платежів, дисконтованих за відповідною ставкою.

1.8.

Ключові переваги та ризики Проекту

Зведений аналіз ключових переваг Проекту (зростання обсягів, портових зборів, інвестиції, підвищення ефективності, тощо у числовому виразі) у порівнянні з поточною моделлю.

Основні проблеми, що будуть вирішені при реалізації Проекту (робочі місця, навколишнє середовище, збільшення вантажопотоку, інфраструктура тощо).

Суттєві ризики Проекту та заходи щодо їхньої мінімізації.

1.9.

Відповідність цілей Проекту першочерговим завданням Уряду України у соціально-економічній сфері

Відповідність цілей Проекту (1) Стратегії розвитку морських портів України, (2) програмі (плану) розвитку морського Порту, (3) іншим чинним програмним документам соціально-економічного розвитку галузі морського транспорту.

  1. 2.

Огляд ринкового середовища

Розділ повинен враховувати   програму (план) розвитку морського Порту.

2.1.

Аналіз та прогноз ринкової динаміки

Короткий аналіз попиту на передбачені Проектом послуги. Загальний аналіз вантажоперевезень по роках та видах вантажів, що мають відношення до Проекту, у відповідних географічних зонах (з урахуванням спеціалізації Проекту: імпортно-експортна та транзитна діяльність).

2.2.

Аналіз чинників, які впливають на розвиток ринку

Короткий аналіз динаміки розвитку ринку транспортних перевезень (макроекономічні показники України та сусідніх країн).

Враховуючи вид вантажів, визначити позиціонування Проекту (чи вигідно це для вертикально інтегрованих компаній (зерно) або операторів, терміналів (контейнери)).

2.3.

Конкурентне середовище та несприятливі ринкові чинники

Обґрунтований план заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності морського Порту.

  1. 3.

Нормативно-правові аспекти Проекту

 

3.1.

Вид діяльності

Опис основних видів діяльності, робіт та послуг, які здійснюються у межах Проекту.

3.2.

Земельні питання

Опис земельної ділянки (ділянок), що необхідні для реалізації Проекту та умови їх права користування.

3.3.

Ліцензування та інші питання

Перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню, а також отриманню відповідно дозвільних документів.

3.4.

Юридична відповідальність та вимоги до страхування

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених Проектом.

Умови страхування майна об’єкту концесії.

Визначення основних зустрічних зобов’язань учасників Проекту.

  1. 4.

Огляд існуючого майна Порту, його стан

Розділ повинен враховувати   програму (план) розвитку морського Порту.

4.1.

Загальний опис категорій та стану майна

Опис та стан майна, що пропонується до передачі у складі об’єкта концесії та майна, що залишається на балансі морського Порту та технологічно забезпечує функціонування об’єкта концесії.

Обов’язки учасників Проекту щодо використання, технічного обслуговування та заміни майна.

4.2.

Технічні характеристики майна об’єкту концесії

Основні категорії активів (портофлот, причали, портові гідротехнічні споруди, склади, об’єкти дорожньої та залізничної інфраструктури, крани та інші) та їхні параметри (потужність, навантаження, глибина лиману, кількість суден, площа складських приміщень і т.п.)

  1. 5.

Необхідні капітальні інвестиції та

Розділ повинен враховувати   програму (план) розвитку морського Порту.

5.1.

Орієнтовний план-графік Проекту

План-графік реалізації Проекту, що відображає строки проектування, реконструкції (модернізації), створення (будівництва) та   експлуатації об’єкту концесії.

5.2.

Оцінка потенційних витрат

Оцінка загальної суми витрат та потенційної частки використання вітчизняних сировини, матеріалів та/або робіт, послуг. Оцінка рівня необхідності використання у Проекті сировини, матеріалів, робіт та послуг іноземного походження.

5.3.

Потреба у земельних ділянках, розширенні транспортних сполучень з Портом та в інших суміжних капітальних витратах

Узгодженість з відповідними інвестиційними планами розвитку дорожнього господарства, залізниць тощо, що стосуються Проекту.

Оцінка відповідності майбутньої перевантажувальної потужності об’єкту концесії пропускним спроможність припортових залізничних станцій, автомобільних та водних підходів.

Оцінка відповідності потреб Проекту з водо-газо- енергозабезпечення технічним можливостям.

5.4.

Аналіз операційних витрат

Зазначається перелік заходів, пов’язаних з експлуатацією та утриманням Об’єкту концесії

5.5.

Технічні параметри об’єктів та пропоновані рішення

Основне обладнання, включаючи технічну сумісність з обладнанням, яке вже використовується (якщо воно надається за договором концесії), використання інноваційного обладнання, застосування інновацій протягом строку дії договору концесії, стандарти та вимоги до якості, що складають технічні та технологічні вимоги до Проекту.

5.6.

Попередня оцінка екологічного впливу

Оцінка впливу Проекту на довкілля.

Заходи покращення екологічної ситуації в регіоні та особливості їхньої реалізації в межах Проекту.

5.7.

Оцінка можливих рішень у межах проекту

Аналіз можливих варіантів рішень(технічні, екологічні та фінансові) щодо тих об’єктів, де можливо декілька варіантів рішень реалізації Проекту.

Визначення вимог і різних рішень реалізації Проекту та зазначення того, чи надається право остаточного вибору рішення реалізації Проекту потенційномуконцесіонеру.

Оцінка загального впливу кожного з варіантів рішень реалізації Проекту на довкілля в цілому.

  1. 6.

Організаційна структура Проекту

 

6.1.

Загальний опис

Аналіз запропонованої моделі концесії для Проекту

6.2.

Учасники Проекту

Схема учасників Проекту та їхніх функцій у межах Проекту (морський Порт, Міністерство інфраструктури України, портовий оператор, фінансові установи, судноплавні компанії, будівельні компанії, стивідорні компанії, за наявності).

Попереднє формулювання основних характеристик потенційних кон

цесіонерів, з точки зору їхньої зацікавленості, надійності, серйозності намірів, досвіду, фінансової спроможності тощо.

    6.3.

Структура власності майна об’єкту концесії

Правовий режим майна, що входить до складу об’єкту концесії (володіння, користування, розпорядження).

6.4.

Грошові потоки учасників

Схема грошових потоків (операційних витрат, доходів, погашення запозичень, сплата дивідендів, концесійних платежів тощо) учасників Проекту.

6.5.

Тарифи та ціноутворення для користувачів послуг в межах Проекту

Аналіз варіантів ціноутворення або визначення прийнятої політики щодо регулювання/обмеження тарифів.

6.6.

Техніка безпеки, безпека мореплавства та охорона об’єкта концесії

Розподіл відповідальності між учасниками щодо техніки безпеки, безпеки мореплавства та охорони Об’єкта концесії.

Нормативні вимоги до техніки безпеки, безпеки мореплавства та охорони об’єкта концесії..

  1. 7.

Фінансове обґрунтування Проекту

Фінансове обґрунтування Проекту протягом строку концесії.

7.1.

Припущення щодо Проекту

Прогнозовані макроекономічні припущення (інфляція, курси обміну валют, інші припущення).

Строк спорудження та оцінка витрат, фінансові припущення (дольове, боргове, бюджетне фінансування: їхня вартість, тривалість, валюта тощо).

Проектна потужність Проекту та прогнозний рівень завантаження потужностей.

Прогнозовані тарифи (за всіма основними видами послуг у межах Проекту).

Прогнозовані операційні витрати (матеріальні витрати, витрати на технічне обслуговування, фонд оплати праці, амортизація тощо).

Потреби в оборотних коштах (капіталі).

Оцінка порядку використання амортизаційних відрахувань.

Припущення щодо податкових зобов’язань.

7.2.

Оцінка джерел фінансування

Огляд потенційних джерел фінансування, включаючи міжнародні банки розвитку (Європейський інвестиційний банк, ЄБРР, МФК тощо).

Аналіз щодо необхідності використання державних (бюджетних та морського Порту) коштів (за потреби).

Аналіз фінансування Проекту за рахунок державних коштів, як альтернативного джерела.

Пропозиції щодо схеми фінансування Проекту (на стадіях будівництва та/або реконструкції Об’єкта концесії).

7.3.

Розрахунок грошових потоків за Проектом для держави та потенційного концесіонера

Номінальні та реальні грошові потоки   (чисті грошові потоки, вільні грошові потоки на власний капітал).

Метод розрахунку індексів із зазначенням формул та припущень. Дані та розрахунки наводяться у вигляді таблиць, діаграм, графіків з необхідними поясненнями.

7.4.

Розрахунок кінцевої вартості Проекту

Розрахунок кінцевої (термінальної) вартості Проекту наприкінці строку концесії.

7.5.

Розрахунок ставки дисконту

Розрахунок ставки дисконту.

7.6.

Економічна доцільність проекту

Розрахунок чистої приведеної вартості Проекту, внутрішнього нормативу доходності, індексу прибутковості, строк окупності Об’єкта концесіїв співвідношенні (держава та потенційний концесіонер).

7.7.

Порівняння поточної моделі надання послуг з очікуваною моделлю концесії

Порівняння поточної моделі надання послуг (морського Порт самостійно здійснює реалізацію внутрішніх інвестиціїних проектів, що передбачені прогромою (планом) розвитку та продовжуватиме діяльність за поточною схемою) із пропонованою за Проектом моделлю концесії.

Порівняння проводиться у кількісному вимірі з використанням розробленої фінансової моделі та з розрахунком різниці у чистій приведеній вартості.

  1. 8.

Бюджетна ефективність

Перший рівень - розрахунок ефекту для державного бюджету протягом терміну концесії.

Другий рівень – розрахунок очікуваного ефекту зміни надходжень від портових зборів (інших доходів) та відповідно результату діяльності морського Порту протягом терміну концесії.

  1. 9.

Соціально-економічні наслідки Проекту

Аналіз перспектив соціально-економічної ситуації в регіоні з урахуванням реалізації Проекту.

9.1.

Вплив Проекту на зростання обсягів експорту, імпорту та транзиту

Аналіз впливу Проекту на зростання експортно-імпортного та транзитного потенціалу України (у тому числі ВВП), впровадження інновацій.

9.2.

Робочі місця

Аналіз впливу Проекту на збереження наявних та створення нових робочих місць.

Оцінка втрати робочих місць внаслідок підвищення ефективності. Пропоновані соціальні програми для мінімізації впливу від втрати робочих місць.

Вплив Проекту на рівень зайнятості населення (морський Порт, пов’язані з морським Портом структури, термінали та ін.)

  1. 10.

Матриця ризиків та їхній розподіл

Оцінка та розподіл ризиків. До цього розділу включається оцінка таких ризиків:

економічні;

екологічні

соціальні;

технічні;

фінансові;

специфічні ризики, пов’язані з концесією;

аналіз розподілу ризиків між учасниками Проекту;

розподіл обов’язків між потенційним концесіонером та морським Портом.

Директор

Департаменту державної власності                                              В.В. Картак

Додаткова інформація