Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу

Загальні збори

Загальні збори членів Федерації роботодавців транспорту України є вищим керівним органом Федерації, який складається із делегованих представників галузевих територіальних організацій, що входять до Федерації.

До виключної компетенції Загальних зборів Федерації належить:

  1. Затвердження програм діяльності Федерації, Статуту та внесення змін і доповнень до Статуту Федерації.
  2. Визначення стратегічних напрямків діяльності Федерації.
  3. Обрання та звільнення від обов’язків Голови, заступників Голови Федерації, членів Правління Федерації та Ревізійної комісії.
  4. Затвердження рішення Правління про прийом нових членів Федерації.
  5. Прийняття рішення про виключення членів Федерації в разі систематичного невиконання або неналежним чином виконання їм своїх Обов’язків за цим Статутом, перешкоджає діяльності Федерації або не сплачує вступний та членські внески протягом більш як одного календарного року з встановленої дати платежу.
  6. Затвердження річного фінансового звіту, річного балансу Федераціїпісля висновків Ревізійної комісії.
  7. Розгляд звітів Голови Федерації, Правління та Ревізійної комісії.
  8. Прийняття рішень з приводу звернень, апеляцій членів Федерації до Загальних зборів Федерації.
  9. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Федерації.

Загальні збори Федерації можуть ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Федерації.

Документальне оформлення рішень Загальних зборів Федерації здійснює Дирекція Федерації.

З повноваженнями Загальних зборів та порядком їх скликання Ви можете ознайомитися в розділі Статут Федерації

Додаткова інформація