Звіт про роботу Федерації роботодавців транспорту України за 2012 рік

Звіт

про роботу Федерації роботодавців транспорту України за 2012 рік.

Минулий рік для Федерації роботодавців транспорту України пройшов під знаком організаційного розвитку, активної участі у соціальному діалозі та нормотворчої діяльності. Представники ФРТУ працювали над виконанням рішень Правління та Загальних зборів, вирішенням проблемних питань, з якими зверталися членські організації, посиленням ролі організації у суспільстві, брали участь у розробці проектів документів, що регулюють діяльність транспорту.

 

1. Структурний розвиток ФРТУ та залучення нових членів.

З метою підвищення ролі ФРТУ у вирішенні проблемних питань роботодавців, участі у формуванні державної політики у сфері транспорту, а також зміцнення та посилення впливу регіональних організацій на місцях з початку року була здійснена робота по входженню до ФРТУ транспортних структур СКМ та створенню спільних із роботодавцями гірничої галузі обласних об'єднань організацій роботодавців. Зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 таких об'єднань.

Загалом у  9-ти об'єднаннях Головами рад є керівники обласних організацій ФРТУ, а заступниками – керівники організацій роботодавців гірників. Це свідчить про зацікавленість регіональних організацій ФРТУ у  співробітництві щодо представлення інтересів роботодавців на як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.

Паралельно з таким напрямком роботи слід відзначити входження до складу обласних організацій роботодавців транспорту портів:

ДП «Одеський морський торговельний порт»;

ДП «Морський торговий порт «Южний»;

ДП «Маріупольський морський торговельний порт»;

ДП «Іллічівський морський торговельний порт»;

ДП «Бердянський морський торговельний порт»;

ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт»;

 ДП «Дельта-лоцман».

Ведеться робота щодо вступу до нашої Федерації ДП «Севастопольський морський торговельний порт» і ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».

Ми можемо констатувати, що у нас створився авторитетний морський сектор, по аналогії з автомобільним.

Це надзвичайно важливий крок, що з одного боку стає надійною підтримкою, а з іншого – ставить перед нами нові завдання по тематиці та організації нашої роботи.

Вступ до ФРТУ портів та підприємств морської галузі і пов'язані із цим членські внески  дозволили вийти на новий рівень розвитку організації: збільшилася кількість фахівців за рахунок призначення Посохова С.В. Виконавчим директором, прийняття на роботу експерта –аналітика (Іванишина Р.П.), юрисконсульта (Матвійчука В.О.).Ми отримали можливість якісно поліпшити роботу ФРТУ завдяки високій кваліфікації залучених співробітників, а також – новому приміщенню, (що знаходиться на вул.. Лютеранській, 21/12) та запровадити сучасні інформаційні системи.

 

2. Загальні Збори та Правління ФРТУ. 

За звітний період було проведено позачергові загальні збори  (25. 04.2012) та 5 засідань Правління, за результатами яких було прийнято 30 рішень. Зокрема, прийнято рішення про розширення ФРТУ через входження вищезгаданих підприємств, внесено зміни до складу Правління – виключено Зайченка В.В. та Реву В.М. і обрано Гусєва М.С., Колеснікову О.В.., Григорашенка О.Г., Посохова С.В., затверджено зміни до штатного розпису та кошторису, затверджено положення про членство , порядок сплати та розмір внесків у ФРТУ і положення про відзнаки та нагороди, обговорено проект нової редакції Статуту ФРТУ.

 

3. Робота над нормативними документами

За рік до ФРТУ надійшло більш ніж 500 документів та листів, з них –

-                      проектів законів – більше 50,

-                      проектів постанов КМУ – бл. 20;

-                      проектів інших НПА – більше 100

Серед усіх документів варто виділити ті, над якими йшла більш активна робота.

3.1. Генеральна Угода. Виконавчий директор ФРТУ Посохов С.В. у складі робочої групи працює над проектом Генеральної угоди на новий строк. Підготовка розпочалася у березні 2012 р. Однією з суттєвих відмінностей нової угоди має стати її укладання на трьохсторонній основі, де сторона роботодавців виступає окремим суб’єктом домовленостей в рамках угоди.

З 01 жовтня розпочався етап офіційних переговорів щодо змісту Генеральної угоди. Визначено базовий текст Угоди (загальна кількість положень більше 300). Триває узгодження спірних позицій та пошук компромісних рішень.

Згідно з нормами Генугоди на 2010-2012 рік що півроку Сторона роботодавців здійснює оцінку і контроль за виконанням її норм. В процесі контролю визнані такими, що не виконувалися, положення щодо погашення заборгованості по ПДВ; щодо переходу до професійної пенсійної системи; щодо підготовки законопроектів про скасування нестрахових виплат в системі соціального страхування.

 

 

 

3. 2.  Законодавчі новації, які регулюють діяльність організацій роботодавців

 

 У червні 2012 року прийнято розроблений ФРУ Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», який набув чинності з 05.08.2012 р.

Цим Законом:

- розширено права і повноваження організацій роботодавців, їх об’єднань у процесах розробки та реалізації державної політики;

- передбачено механізм утворення Спільного представницького органу як площадки розробки спільних рішень на відповідному рівні;

визначено низку прав організацій роботодавців та їх об’єднань у сфері освіти, зокрема, щодо можливості участі роботодавців у розробленні освітніх стандартів і визначенні змісту освіти;

- розширено права організацій роботодавців у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців.

Окрім того, норми Закону містять важливі для роботодавців новації. Так, враховуючи міжнародний досвід, вводиться принцип аполітичності. Тобто, особи, що очолюють політичні партії або політичні об’єднання не можуть одночасно очолювати організації роботодавців. Враховуючи Закон «Про соціальний діалог в Україні», вводиться поняття соціального діалогу та репрезентативності організацій роботодавців.

Після прийняття Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» Федерація привела у відповідність до діючого законодавства чинну редакцію Статуту Федерації.  Розроблено проект нової редакції Статуту, який був розглянутий на засіданні Правління Федерації та наданий для обговорення  членам Федерації. В результаті отримані пропозиції та зауваження до запропонованої редакції було частково взято до уваги та внесено в текст проекту Статуту.

 

У жовтні 2012 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення сторін колективних переговорів», який підписано Президентом.

В Законі враховано пропозиції роботодавців щодо:

- виділення сторони роботодавців в якості самостійної сторони колективно-трудових відносин;

- врегулювання процедурних питань в частині прийняття рішення з проекту колективної угоди, договору;

- термін «власник» змінено на термін «роботодавець».

 

3.3. Нормативні акти, що регулюють діяльність автомобільних перевізників.

Представники ФРТУ беруть активну участь у робочих групах з опрацювання змін до ЗУ «Про автомобільний транспорт», вирішення проблемних питань внутрішніх пасажирських перевезень, вирішення проблемних питань автостанційної діяльності  та ін..

В рамках таких робочих груп відбувалася робота над наступними нормативно-правовими актами:

- Новою редакцією ЗУ «Про автомобільний транспорт», пріоритетним напрямком якої є вимога щодо відповідності його норм законодавству ЄС стосовно регулювання у сфері автомобільного транспорту;

·         Постановами КМУ:

-  «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 р.»;

- «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з проблемних питань автомобільного транспорту»;

- «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) (від 25. 12. 1996 № 1548);

- «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (№ 1081).

Надавалися пропозиції щодо нарахування більшої кількості балів перевізникам, які працюють на маршруті тривалий час без порушень,  за безаварійну роботу, а також надавати перевагу тим перевізникам, які здійснюють господарську діяльність у межах області, в якій зареєстровані. Було запропоновано збільшити до семи років строк дії договору.

·         Наказами:

-  «Про внесення зміни до Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту»;

- «Про затвердження порядку регулювання діяльності автостанцій»;

- «Про затвердження порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту»;

- «Про затвердження порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху».

 

3.4. Митний кодекс

       Федерація роботодавців транспорту активно долучалася до  процесу приведення норм Митного кодексу України до формулювання, при якому би не порушувалися права перевізників та власників. У зв’язку з нагальною необхідністю вирішення проблем, що виникли на ринку міжнародних перевезень 16 лютого 2012 року ми провели  спільне засідання представників ФРТУ, АсМАП та ЦК профспілки. Серед таких проблем - значний податковий тиск, масове неповернення ПДВ, практична відсутність сприяння ввезенню рухомого складу та підтримки міжнародних перевезень, збільшення часу оформлення митних документів, внаслідок чого час простою транспорту зростає і перевізники несуть значні збитки, невирішення питання про технологічний транспорт на пунктах розмитнення і т.д.

Зверталася увага  на необхідність врегулювання питання оформлення, видачі, обміну та звітності дозволів на проїзд територією іноземних держав при виконанні перевезень у міжнародному сполученні після припинення діяльності ДП «СМАП», що також стала суттєвою перешкодою для виконання перевезень. Значна увага приділялася прийнятій у листопаді 2011 р. редакції Митного кодексу, а особливо - ст. 352, яка узаконює затримку та конфіскацію автомобіля при відхиленнях у оформленні супровідних документів на вантаж.

За підсумками засідання прийнято Меморандум та Постанову про співпрацю та спільні дії із вирішення проблемних питань у сфері міжнародних автомобільних перевезень, що будуть спрямовані на відновлення позицій автоперевізників на ринку, а разом з тим і соціальної захищеності водіїв.

Також підготовлені та надіслані  звернення до керівництва держави щодо вирішення ситуації, що склалася, в яких йшлося і про рішучу налаштованість до  боротьби за права перевізників.

          В результаті спільних дій із соціальними партнерами нам вдалося добитися певних кроків влади назустріч перевізникам і внесення відповідних змін до кодексу.

 

3.5. Галузева угода в автомобільному транспорті.

Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури № 185 від 23.03.2012 створена робоча комісія для контролю за виконанням Галузевої угоди у сфері автомобільного транспорту. Також відповідно до пропозиції профспілок розпочато підготовку до опрацювання такої Галузевої угоди на новий строк.

3.6. Морський транспорт.

Як уже було сказано, завдяки вступу нових членів до обласних організацій ФРТУ активізувалася робота  в напрямку морського транспорту.  Федерація виступила стороною колективних переговорів по укладенню Галузевої угоди в сфері морського транспорту. Нарешті нам вдалося переконати представників профспілок, що роботодавці є окремою стороною переговорів, визначеною Законом.

Представники ФРТУ також входять до робочої групи з питань організаційно-технічної підготовки нової редакції Стратегії розвитку морських портів України.

Федерація активно здійснює свою діяльність щодо аналізу Закону України від 17.05.2012р. «Про морські порти України». З моменту прийняття Закону Федерація проводить моніторинг та аналіз виданих органами державної влади регуляторних актів його імплементації.

 

3.7. Інші НПА, над якими працювала Федерація

Серед проектів  інших НПА, над якими працювала Федерація, можна зазначити такі:

-           проект ЗУ  «Про митний тариф»;

-          проект ЗУ  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантування реалізації конституційного права людини на страйк» (ФРТУ вважає передчасним схвалення цього НПА. Страйки транспортників можуть призвести до дестабілізації економіки країни на етапі розвитку, тому необхідно законодавчо врегулювати категорії робітників та службовців, які не можуть брати участь у страйку);

-           Проект ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

-          Проект постанови КМУ « Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів»;

-          проект «Порядку підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів  для надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів»;

-          Зміни до Правил дорожнього руху;

-          Проект постанови КМУ «Про проведення економічного експерименту щодо підтримки суднобудівної промисловості»;

-           Постанова КМУ щодо переобладнання транспортних засобів;

-          проект Наказу Мінінфраструктури «Про затвердження тарифів на залізничні перевезення» та ін..

 

4. Проблемні питання діяльності транспорту

Проведено узагальнення проблемних питань господарської діяльності підприємств автомобільного та морського транспорту. Результати проведеної аналітичної роботи доводяться до відома членів Федерації, що сприяє обміну досвідом та усуненню однотипних помилок. Результати та способи їх вирішення зазначенні в плані роботи Федерації на 2013 рік.

ФРТУ неодноразово зверталася до Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, Міністерства інфраструктури, комітетів ВР та відповідних органів виконавчої влади з проханням сприяти у вирішенні проблем транспортників, зокрема, впровадження механізму об’єктивного формування тарифів на пасажирські перевезення, фінансування пільгових перевезень, вжиття заходів щодо оновлення рухомого складу та ін.

Ми надсилали численні звернення до КМУ та ВР з проханням передбачити у Держбюджеті на 2013 рік окремим рядком виділення субвенції за пільгове перевезення пасажирів перевізникам у повному обсязі, також розробити і впровадити найближчим часом справедливий та ефективний механізм фінансування пільгових перевезень. 29.11.2012 такий лист направлено спільно із ВААП і профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства.

Піднімалося питання про можливість нанесення на товарному чеку при купівлі пального інформації про суму сплаченого акцизного податку (по аналогією з ПДВ)

Було направлено клопотання до Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті щодо врегулювання  деяких питань рейдових перевірок управліннями Укртрансінспекції, зокрема передбачення  надання суб’єкту господарювання копії акту.

Нами підготовлені пропозиції до Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», які було надано до Координаційної ради та Міністерства інфраструктури.

 

Основний зміст пропозицій до згаданого документу стосується, зокрема:

1) Розвитку транспортної інфраструктури та транзитного потенціалу

2) Організації вітчизняного виробництва рухомого складу та його оновлення

3) Реформи соціальної сфери (в частині пільгових перевезень)

4) Підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах

5) Заходів по забезпеченню енергоносіями (в частині цін та контролю якості)

 

Серед питань, що підлягають нормативному регулюванню Міністерством інфраструктури та іншими органами виконавчої влади, і щодо яких Федерацією були направлені відповідні звернення, можна виділити такі:

 

-         забезпечення об’єктивного механізму формування тарифів на внутрішньообласні міжміські та приміські пасажирські перевезення;

-         опрацювання питання фінансування пільгових перевезень пасажирів;

-         державна підтримка процесів з оновлення рухомого складу;

-         розробка та затвердження маршрутної мережі міжнародних, міжобласних, внутрішньообласних та міських автобусних маршрутів загального користування та забезпечення функціонування їх державного реєстру;

-         врегулювання діяльності автостанцій у мережі автобусних маршрутів загального користування по визначенню розміру автостанційного збору та розрахунків автостанцій з перевізниками.

 

Систематично проводиться юридичний аналіз проектів регуляторних актів та законів.  Запити, що надходили до Федерації опрацьовувалися та надавалися відповіді в межах компетенції Федерації та у відповідності до Закону України «Про звернення громадян».

 

5. Співпраця із партнерами в рамках соціального діалогу.

Як вам відомо, ФРТУ активно співпрацює із соціальними партнерами.

27.11.2012 р. відбувся З'їзд Федерації роботодавців України, в якому брали участь 6 делегатів від нашої Федерації. Представник ФРТУ (Чорней М.М.) поставив Прем'єр-міністру України М.Азарову питання щодо доцільності прийняття проекту Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів».  ФРТУ 29. 11 . 2012 направила звернення до Уряду та Верховної Ради стосовно недопущення прийняття законопроекту через непосильні для підприємств розміри утилізаційного податку та його необґрунтованість в цілому.

У 2012 році відбулося 6 засідань Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, на яких була розглянута низка питань, зокрема про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на 2012 рік.

Ефективною формою взаємодії з владою та профспілками є робота у складі громадських рад та колегій при Міністерстві інфраструктури України та Укртрансінспекції, надавалися пропозиції по принципових питаннях для ФРТУ. Подано кандидатуру Виконавчого директора ФРТУ Посохова С.В. для участі у громадській раді Державної інспекції з контролю за цінами, ведеться моніторинг інформації органів державної влади щодо створення та переобрання складу громадських рад з метою участі наших представників.

 

Ми делегували своїх представників до складу:

- Експертно-апеляційної ради Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва - Лановенка О.П., директора Департаменту сприяння організації перевезень АсМАП України;

- Міжвідомчої групи з питань діяльності автомобільного транспорту - Редзюка А.М. 

У засіданнях Комітетів Верховної Ради представляв наші інтереси Член правління, Народний депутат України Пачесюк С.Н.

Також активно працюємо у складі робочої групи ВР з вирішення проблем пасажирських перевезень. Активно,  і хочеться вірити, що плідно працюємо у вирішенні проблем, ініційованих під час круглого столу з Б. Колесніковим.

Голова ФРТУ, як член Національної тристоронньої соціально-економічної ради, брав участь у засіданнях, на яких  розглядалися питання, зокрема:

- про Пріоритетні напрями діяльності Національної ради на 2012 рік;

- про взаємодію Національної ради з Комітетом економічних реформ в процесі впровадження економічних реформ згідно з Національним планом дій на 2012 рік;

- про стан впровадження та реалізацію Закону України «Про соціальний діалог в Україні»;

- про затвердження Національної стратегії тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2012-2017 роки.

- Про проект Дорожньої карти входження України в ТОП-20, (розроблений профспілковою стороною),

щодо компенсації працівникам втрат у разі несвоєчасної виплати заробітної плати,про стан погашення заборгованості з відшкодування ПДВ,

про основні положення проекту Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки та ін..

ФРТУ надавала такі пропозиції до плану роботи НТСЕР:

1.        Щодо змін до Податкового кодексу України стосовно створення рівних умов для оподаткування всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринку пасажирських перевезень;

2.        Щодо  механізму надання адресної допомоги окремим категоріям громадян, що мають право на пільги при користуванні громадським транспортом;

3.        Щодо виключення із законів та законопроектів право на конфіскацію транспортного засобу за порушення, що не залежать від перевізника і водія і не вчинені ними;

4.        Щодо передбачення у Загальнодержавній цільовій соціальній програмі поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки розділу з безпеки дорожнього руху.

 

Пріоритетні завдання Федерації полягають також у розбудові співпраці з Кабміном та забезпеченні участі роботодавців в формуванні та реалізації державної політики, а також в зміцненні наших позицій в НТСЕР.

6.  Міжнародна діяльність

Слід сказати також і про міжнародну діяльність ФРТУ, що полягає у встановленні співпраці із Міжнародною організацією праці (Женева) та продовженні роботи в рамках проекту протидії ВІЛ/СНІД на робочих місцях.

Відбулася зустріч керівництва ФРТУ із представником МОП Драганом Радічем, під час якої обговорювалася участь ФРТУ у проекті «Сприятливе середовище для сталого розвитку підприємств транспортної галузі України».

Мета- сприяття ФРТУ у встановленні ключових обмежень (рамок) щодо створення привабливого бізнес-середовища для підприємств транспортної галузі України.  Досягнуто домовленостей про заключення договору співпраці та фінансування проекту з боку МОП. Початок- грудень 2012 р.

ФРТУ в рамках співпраці з Німецьким товариством GIZ провела 5 семінарів у Києві, Одесі, Хмельницькому, Сімферополі та на Закарпатті. У квітні була проведена зустріч із керівництвом GIZ, на якій були підведені підсумки співпраці у поточному році, а також висловлена ними пропозиція щодо продовження цієї роботи у 2-й половині 2012 р. з організаціями портів, які тепер уже є членами нашої Федерації.

 

7. Заходи, в яких приймали участь представники ФРТУ

1) Науково-практична конференція «Служби безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті: створення. Становлення, розвиток, функціонування, досвід та сучасний стан безпеки перевезень автомобільним транспортом».

2) Федерація брала участь у заходах, присвячених десятиліттю дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020 років:

- Всеукраїнський форум «Національна система безпеки дорожнього руху. Шляхи реформування»12.11.2012.

- круглий стіл «Підвищення безпеки руху через підготовку водіїв».

- круглий стіл «Реалізація державної політики в сфері навчання та підвищення кваліфікації водіїв автомобілів загального призначення».

- засідання, присвячене розгляду питань безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті, в тому числі формування єдиних вимог до проведення державного контролю.

3) Практична конференція «Автотранспорт: комплексна оптимізація затрат»;

4) Всеукраїнська нарада щодо обговорення проектів державних стандартів професійно-технічної освіти з навчання водіїв транспортних засобів усіх категорій.

 

8. Запланована робота на 2013 рік.

Ми маємо намір продовжувати активну роботу щодо захисту інтересів членів ФРТУ у відносинах з органами влади як на центральному рівні, так і на місцях. Це передбачено у нашому плані роботи на 2013 рік.

Крім того в багатьох напрямках продовжиться робота, розпочата в цьому році. Зокрема, це завершення формування Єдиного реєстру членів ФРТУ. Метою створення такого реєстру є ідентифікація підприємств-членів та надання їм відповідних прав та можливостей ФРТУ. Ведеться робота щодо актуалізації даних про обласні організації та підприємства, що входять до них. Більшість із присутніх тут організацій ще не надали такої інформації до виконавчої дирекції, тому хотілося би нагадати про завершення такої роботи.

Робота ФРТУ і надалі буде спрямована на ефективну реалізацію Генеральної та галузевих угод, співпрацю із Федерацією роботодавців України,  Конфедерацією роботодавців України, НТСЕР, Міністерством інфраструктури, Департаментами автомобільного транспорту та державної політики в галузі морського та річкового транспорту,  Укртрансінспекцією та ін..  

Крім того, планується активізувати роботу по захисту інтересів автомобілістів і моряків не лише на рівні об'єднань організацій, а й безпосередньо відстоювати права окремих підприємств, що потребують допомоги.

Надалі одним із головних завдань залишається залучення до Федерації роботодавців інших галузей транспорту та розширення числа членів не тільки з традиційних автомобільної та морської, але і з інших підгалузей – авіаційної, дорожньої та інших, збільшення присутності підприємств, пов’язаних із залізницею.

Дякуємо всім членським організаціям, які перерахували внески у 2012 р. Особлива подяка нашим новим членам – портам та іншим організаціям, внески яких дозволяли нам нормально працювати в 2012 році.

 

Додаткова інформація