Помилка
 • Помилка завантаження даних каналу
logo
 
 
 

Федерація роботодавців транспорту України

ЗВІТ

За IVквартал 2015 р. – січень-жовтень 2016 р.


        


І

Організаційний розвиток та структурне зміцнення

Протягом декількох минулих років завдяки трансформації суспільних відносин відбулося зростання довіри бізнесу та суспільства до громадських та галузевих організацій.. Бізнес усвідомлює важливість взаємодії як з владою, так і роль громадськості у цьому процесі. На цьому тлі Федерація роботодавців транспорту України продовжувала консолідувати представників транспортної галузі та зміцнювати регіональні організації роботодавців, налагоджувати тісну взаємодію з підприємствами усіх підгалузей - авіаційної, залізничної, автомобільної та морської - незалежно від форми власності та розміру.

Федерація широко представлена в регіонах України. У її складі 23 галузеві територіальні організації, які представляють роботодавців автомобільної, морської, авіаційної та залізничної галузі. Створена та прийнята до складу ФРТУ ГО «Галузева організація роботодавців транспорту Тернопільської області». На завершальній стадії – створення Полтавської та Івано-Франківської обласних організацій роботодавців транспорту.

До складу Федерації увійшли 21 підприємство автомобільного транспорту, веред них – ТОВ «Овідіопольавтотранс», «Ізмаїлтрансавто», «ТОВ «Євролюкс», ПАТ «АТП 15107», КП «Южтранс» та ін, а також ДП «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України «УКРНІІМФ»,..

Ведуться переговори щодо вступу до Федерації нових підприємств, таких як: «Пегасус», «Укрферрі», ДП «ЧорноморНДІпроект», СК «Евері», Октябрського МТП, Херсонського МТП, компаній Олімпекс Купе», MAERSK, «МеталлзЮкрейн».

Вступ до ФРТУ представників реального бізнесу, продемонстрована бізнесом довіра до громадських інституцій як надійних союзників та прагнення до спільної роботи на платформі ФРТУ - свідчення зміцнення руху роботодавців в країні, сталого розвитку Федерації роботодавців транспорту України. За даними оцінки репрезентативності, у складі ФРТУ близько тисячі компаній, які налічують понад 210 тисяч співробітників.

Діяльність керівних органів

Задля розбудови та зміцнення ФРТУ діяльність її керівних органів у звітний період була спрямована на продовження інтеграційних процесів в середовищі роботодавців транспортної галузі, підвищення ефективності взаємодії ФРТУ з соціальними партнерами, виконання статутних завдань ФРТУ шляхом зміцнення соціального діалогу, розширення представництва Федерації у профільних комісіях, робочих групах при органах влади.

Місія Федерації - лобіювання та захист законних прав та інтересів роботодавців транспортної галузі, сприяння розвитку транспортної інфраструктури та створення комфортного для роботодавців галузі бізнес-середовища.

Представники ФРТУ брали активну участь у роботі Національної тристоронньої соціально-економічної ради, Спільного представницького органу роботодавців на національному рівні. Суттєво посилено участь та представництво ФРТУ у складі дорадчих колегіальних органів різного рівня – Колегіях Мінінфраструктури та Укртрансбезпеки, Громадських радах при Мінінфраструктури, Укравтодорі, комітетах та робочих групах при зазначених відомствах, а також Мінсоцполітики, комітеті Верховної Ради України з питань транспорту, Державній регуляторній службі України, міжнародних організаціях (Міжнародна організація праці, міжнародний проект «ТРАСЕКА», «TWINNIG», т. ін.).

II

Розвиток соціального діалогу та взаємодія з соціальними партнерами

Звітний рік продемонстрував стабільну взаємодію соціальних партнерів, зміцнення соціального діалогу на галузевому рівні. Активна позиція ФРТУ у цьому процесі дозволила продуктивно співпрацювати з галузевими профспілками, профільними міністерствами та відомствами, вирішуючи актуальні питання розвитку транспорту. У жовтні 2016 ФРТУ підтвердила свою репрезентативність на галузевому рівні і отримала відповідне свідоцтво.

Взаємодія з Міністерством інфраструктури України

Мінінфраструктури - особливий партнер ФРТУ, з яким Федерацію об’єднує прагнення розвитку транспортної сфери, формування якісно нової державної політики в транспортній галузі, залучення інвестицій у галузь та дотримання балансу інтересів усіх учасників транспортного процесу. Представники Федерації ініціювали та долучалися до ексклюзивних засідань та нарад, де порушувалися визначальні для транспортної галузі питання, активно працювали у складі Колегії, Громадської ради, Тристоронньої соціально-економічної ради, робочих груп при Міністерстві.

Мета співпраці ФРТУ з Міністерством - внесення пропозицій, спрямованих на розвиток транспортного комплексу, захист інтересів бізнесу, виявленння та протидія тим заходам, які можуть ускладнити діяльність роботодавців галузі.

Загалом до Міністерства інфраструктури України торік надіслано більше 50 звернень з пропозиціями щодо:

 • адаптації законодавства до норм Європейського Союзу;
 • вдосконалення діяльності підприємств усіх видів транспорту;
 • створення сприятливих умов для оновлення застарілого рухомого складу;
 • удосконалення нормативно-правового поля регулювання залізничного транспорту;
 • врегулювання питання компенсацій перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян.
 • врегулювання питання забезпечення дозволами на міжнародні перевезення;
 • припинення порушень законодавства при проведенні конкурсів на визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування;
 • вдосконалення транспортних процесів у портах;
 • реалізації норм статті 27 Закону України «Про морські порти України» стосовно затвердження механізму компенсації інвестицій суб’єктам господарської діяльності, що інвестують у стратегічні об’єкти портової галузі.
 • втрати державними стивідорними компаніями обігових коштів внаслідок необхідності відрахування 75 % частини чистого прибутку (доходу) до Держбюджету України.

Окремо слід зазначити про підтримку ініціатив Міністерства, направлених на збереження автомобільних доріг, адже дорога - це робоче місце водія. Як показує досвід провідних держав світу, посилення відповідальності за перевищення допустимих параметрів, заборона руху автотранспортних засобів понад допустимі норми для кожного класу доріг, встановлення стаціонарних та пересувних систем вагового контролю на дорогах сприятимуть роботі добросовісних перевізників. Федерація наголошує на необхідності створення Державного дорожнього фонду України, з чітким та прозорим механізмом контролю надходжень та витрат. З метою участі автомобільної громадськості у розробці прозорих підходів до будівництва доріг Федерація активно долучається до роботи COST - Ініціативи із забезпечення прозорості у будівельній галузі (створена у 2008 році), цілями якої є зробити проекти будівництва державних об’єктів інфраструктури більш прозорими і підзвітними, зменшуючи неефективне управління, марнотратство та корупцію.

Взаємодія із Спільним представницьким органом роботодавців (СПО) та Федерацією роботодавців України (ФРУ), Конфедерацією роботодавців України (КРУ)

Федерація роботодавців України – це постійний стратегічний партнер ФРТУ в соціальному діалозі. В рамках Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, створеного на базі ФРУ, КРУ, Федерація долучається до обговорення законодавчих ініціатив, проектів підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються транспорту.

Через взаємодію з СПО Федерація надає пропозиції до Урядових комітетів, Кабміну та інших органів влади.

Відбувається активна робота над реалізацією положень Генеральної угоди, у серпні 2016 року Голова ФРТУ О. Климпуш взяв участь у урочистій церемонії підписання Генеральної Угоди на новий термін.

Ведеться активна робота над змінами до Трудового законодавства, зокрема, Трудового кодексу.

ФРТУ бере активну участь в напрацюванні законодавчих ініціатив по вдосконаленню законодавства про організації роботодавців

Започатковано співпрацю ФРТУ з МОП. ФРТУ взяла участь у консультаціях з МОП щодо Програми гідної праці в Україні.

Федерація брала участь у зустрічах робочих груп, присвячених розробці стратегії ФРУ.

Взаємодія з галузевими профспілками та аналіз виконання Галузевих угод

В період реформування транспортної галузі об'єднання зусиль роботодавців та профспілок є не просто іміджевим аспектом, а базовою умовою вирішення фундаментальних завдань та проблем. Минулий рік продемонстрував, що такий підхід сповідують як ФРТУ, так і галузеві профспілки.

Минулого року продовжувалася активна співпраця ФРТУ з галузевими профспілками у сфері автомобільного, морського транспорту. Глибокий експертний аналіз, готовність надати фахову альтернативну позицію соціальні партнери демонстрували під час моніторингу виконання галузевих угод, а також обговорення актуальних проблемних питань галузі.

Окремої уваги заслуговує робота з аналізу стану виконання підписаних раніше Галузевих угод у сфері автомобільного, морського, авіаційного транспорту.

Продовжено дію Галузевих угод у морській та авіаційній сферах.

Взаємодія з іншими соціальними партнерами

Задля вирішення проблемних питань роботодавців транспортної галузі ФРТУ активно працює в рамках Національної тристоронньої соціально-економічної ради (НТСЕР), спільно з Федерацією роботодавців України, Українським союзом промисловців і підприємців.

НТСЕР наразі - один із головних дискусійних майданчиків між владою, профспілками та роботодавцями. У 2015 році вдалося зміцнити позиції ФРТУ у НТСЕР. Голова Федерації як член Національної тристоронньої соціально-економічної ради брав участь у засіданнях Ради.

III

Приклади захисту ФРТУ інтересів роботодавців транспортної галузі

Упродовж звітного періоду ФРТУ розглянула близько 40 звернень від роботодавців-членів ФРТУ.

ФРТУ відстояла інтереси ТОВ «Діамант» стосовно визнання його переможцем конкурсу на приміських маршрутах Одеської області. До ФРТУ звернулось ТОВ «Діамант» про надання допомоги при відстоюванні його законних прав та інтересів щодо недопущення до конкурсу у зв’язку із наданням додаткової інформації, яка не передбачена постановою КМУ №1081.

Недопущено безпідставного позбавлення ліцензії До ФРТУ звернулося підприємство-учасник Київської організації роботодавців транспорту щодо захисту законних прав та інтересів. Проаналізувавши надані документи, юристи ФРТУ дійшли висновку щодо порушення прав підприємства, про що було повідомлено експертно-апеляційну раду. ЕАР прийняла рішення про задоволення клопотання ФРТУ.

Спільно з Мінінфраструктури, Мінприроди, Мін'юстом проведена робота над спрощенням екологічного та радіологічного контролю суден у портах. Разом з науково-дослідним інститутом проведений аналіз відміни Наказу Мінприроди від 14.03.2002 № 104 «Про затвердження переліку речовин, які відносяться до «твердих речовин» і «вуглеводнів» і за викид яких справляється збір», результати якого направлено до ДП «АМПУ».

Опрацьований проект Наказу МІУ «Про внесення змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з цим послуги»

IV

Ключові законодавчі ініціативи у транспортній галузі, над якими працювала Федерація у звітному періоді

Вдосконалення законодавчого поля - один із пріоритетних напрямів діяльності ФРТУ, адже це - шлях до покращення механізмів захисту соціально-трудових прав та інтересів роботодавців транспортної галузі, створення необхідних умов для розвитку транспортної інфраструктури. Федерація, будучи членами громадських колегій та рад більшості органів виконавчої влади, тісно співпрацює з суб'єктами законодавчої ініціативи - профільним міністерством, Верховною Радою України. У звітному році юристи ФРТУ опрацьовували та внесли свої пропозиції до більш ніж 25 нормативно - правових актів, які впливають на діяльність роботодавців галузі.

 1. Автомобільний транспорт
 • Активна участь у робочій групі з підготовки проекту Закону України «Про приведення законодавства у сфері автомобільного транспорту до норм Європейського Союзу». Опрацьовано 4 редакції законопроекту, основні пропозиції Федерації до проекту враховано і розроблено консолідований варіант проекту закону.
 • Підтримано проект Закону про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі» (4014а від 15.07.2016).
 • Опрацювання проекту Постанови Кабміну «Про внесення змін до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні». Перевізники в особі Федерації роботодавців транспорту України вітають ініціативи Мінінфраструктури, направлені на збереження та розвиток доріг, а саме- посилення відповідальності за перевищення допустимих параметрів, заборону руху автотранспортних засобів понад допустимі норми для кожного класу доріг, встановлення стаціонарних та пересувних систем вагового контролю на дорогах.
 • Ведеться активна робота по вдосконалення процедури проведення конкурсного відбору, визначеного Порядком проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою КМУ від 03.12.2008 №1081.
 • Враховано пропозиції ФРТУ під час розробки проекту постанови Кабміну «Про внесення змін до порядку здійснення габаритно-вагового контролю…»
 • Пропозиції ФРТУ враховано під час внесення змін до законодавства України щодо перевезення небезпечних вантажів.
 • Проведена предметна робота на рівні експертів з метою недопущення прийняття проекту Закону України щодо плати за проїзд автомобілями загальною масою понад 12 т.
 • Пропозиції ФРТУ враховані при розробці проекту Закону України щодо діяльності таксі. Проведена нарада за участю зацікавлених сторін і підприємств таксі.
 • Підготовлено та надіслано до МІУ зміни до постанови КМУ №1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом».
 1. Морський транспорт
 • Опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу морського і річкового транспорту»;
 • Участь у ініціюванні законодавчих змін щодо вдосконалення радіологічного контролю вантажів у портах.
 •  Ініційовано підготовку і розсилку наказу в.о. глави Держекоінспекції з вимогою персонального повідомлення держекоінспекторів (під підпис) про наказ Мінприроди № 82.
 • Виступили третьою особою на стороні відповідача в судових позовах щодо скасування наказу Мінприроди № 82.
 • Робота над проектом Закону України «Про внутрішній водний транспорт». Ключовими завданнями законопроекту є відновлення судноплавства по Дніпру та підвищення конкурентоспроможності внутрішніх водних шляхів у порівнянні з іншими видами транспорту.
 • Не допущено безпідставного ліцензування перевалки вантажів у портах.
 • Позиція ФРТУ врахована при розробці планів розвитку українських морських торговельних портів.
 • ФРТУ активно долучилася до процесу ратифікації Конвенції МОП «Про працю в морському судноплавстві» 2006 року.
 1. Залізничний транспорт
 • Серед законодавчих ініціатив, над якими працювала ФРТУ, варто зазначити про такі:
 • Проведена активна робота щодо повернення на доопрацювання проекту Закону України «Про залізничний транспорт» 02.11.2016 За результатами обговорення законопроекту, враховуючи численні зауваження до проекту, Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про залізничний транспорт», реєстр. № 4593 від 05.05.2016 р., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
 • Підготовлено зауваження до проекту наказу Мініфраструктури України «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги».
 1. 4.Авіаційний транспорт
 • Опрацьовано Проект Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності авіаційних перевізників, пов’язаних з перевезенням пасажирів, вантажів повітряним транспортом»;
 • Активно відстоюється позиція щодо обґрунтованості необхідності вироблення органами виконавчої влади державної політики у сфері авіаційних зборів, та їх справляння. Без цих умов справляння зборів як з авіакомпаній так із пасажирів залишатиметься неефективним у контексті розгляду проекту Постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабміну від 28 вересня 1993 р. № 819» щодо Положення про державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.

V

Міжнародна діяльність

В бізнесі відсутні кордони, тож ФРТУ ставить перед собою амбітні, але цілком предметні завдання - сприяти розвитку кооперації українського і міжнародного бізнесу та зміцнити позиції вітчизняних транспортників на міжнародній арені. Крім цього, вивчаючи провідний світовий досвід соціального діалогу у транспортній галузі, ФРТУ прагне сприяти залученню інвестицій та реалізації спільних інвестиційних проектів у транспортній галузі, працює над адаптацією національного законодавства до сучасних європейських та світових вимог.

У 2015-2016 роках ФРТУ значно активізувала вектор міжнародної співпраці. Федерація зміцнила партнерські стосунки з міжнародними об'єднаннями роботодавців та бізнес-асоціаціями.

 • Американська торгівельна палата в Україні. АСС сьогодні - лакмус реальних настроїв і очікувань міжнародного інвестиційного співтовариства від України та українського бізнесу. Саме тому ФРТУ вважає необхідним координувати свої зусилля з АСС у сфері залучення інвестицій в транспорту інфраструктуру, захисті законних прав та інтересів роботодавців галузі, створенні умов для розвитку транспортного комплексу.
 • Європейська Бізнес Асоціація (EBA). ЕВА є потужним форумом для обговорення та вирішення проблем, з якими зіштовхуються іноземні бізнесмени в Україні. ФРТУ активно працює з Асоціацією на рівні консультацій та обміну ініціативами, обговорення необхідного законодавчого середовища для залучення інвестицій та впровадження сучасних інновацій у транспортній галузі.
 • Міжнародні об'єднання роботодавців. Минулого року ФРТУ взяла курс на розвиток співпраці з міжнародними об'єднаннями роботодавців та галузевими об'єднаннями. Встановлено контакти та домовлено про співпрацю з Союзом транспортників та дорожників Республіки Молдова, Білоруським союзом транспортників. Організації зголосилися взаємодіяти у питаннях розвитку транспортної інфраструктури, поширенні сучасних транспортних технологій, у тому числі логістичних та інформаційних. Планується проведення спільних семінарів та круглих столів, які сприятимуть розширенню і зміцненню взаємовигідних партнерських відносин між діловими колами та підприємницькими структурами Молдови та України у транспортній галузі. Партнери також мають намір об'єднати свої зусилля з розвитку транспортного законодавства, його гармонізації із загальноприйнятими міжнародними нормами і принципами.
 • .


VI

Інформаційна робота

Сучасну авторитетну організацію неможливо уявити без позиціонування в інформаційному просторі. Відстоювання власної точки зору, захист інтересів своїх членів, реагування на знакові події в галузі - все це вимагає активної інформаційної політики. У 2015-2016 рр. її складовими стали формування власних інформаційних майданчиків та співпраця із засобами масової інформації. Інформаційна робота дозволяла Федерації мати постійний контакт з аудиторією, відстоювати та популяризувати свою точку зору, підвищувати авторитет ФРТУ.

Сайт ФРТУ.       

Сайт www.frtukr.org був однією із ключових інформаційних платформ Федерації. Він знайомив членів та інших зацікавлених відвідувачів з новинами Федерації, ключовими галузевими подіями тощо.

Як свідчить статистика відвідувань сайту, найбільше читачів цікавлять новини ФРТУ, а також інформація про Федерацію та переваги членства. Згідно із наявними даними, найбільше відвідувачів сайту - з великих міст - таких як Київ, Одеса, Львів, Вінниця.

Основною цільовою аудиторією сайту є члени та партнери ФРТУ, засоби масової інформації, а також представники експедиторських, логістичних організацій тощо.

ФРТУ планує і надалі розвивати свій інформаційний портал, відкриваючи нові рубрики та пропонуючи відвідувачам актуальний новинний контент.

Офіційна сторінка у соціальній мережі Фейсбук.

Вимога теперішнього часу – присутність компанії чи організації в соціальних мережах, що дозволяє мати більш мобільні прямі комунікації із цільовими аудиторіями. ФРТУ має свою сторінку у мережі Фейсбук. У звітний період на ній були представлені новини організації та інші інформаційні матеріали, що висвітлюють її діяльність, зокрема інтерв’ю керівництва та учасників ФРТУ на різні теми, коментарі, журналістські статті, фотозвіти із заходів тощо.

Моніторинг нормативно-правових актів.

Для своїх членів Федерація готує моніторинг нормативно - правових актів, які мають вплив або можуть впливати на діяльність роботодавців транспортної галузі. Моніторинг виходить щотижня та надсилається електронною поштою, публікується на офіційному сайті Федерації. Такий фаховий та своєчасний аналіз законодавчих ініціатив дозволяє роботодавцям бути в курсі останніх подій, володіти необхідною аналітичною інформацією.

Співпраця зі ЗМІ.

У минулому році ФРТУ активізувала партнерство із засобами масової інформації. Необхідно відзначити продуктивну співпрацю із галузевими виданнями, такими як журнал «Перевізник», «Порти України», «Роботодавець», програмою «Укравтоконтинент». Було налагоджено постійне інформування про роботу Федерації національних ЗМІ. Журналісти звертались до представників Федерації як експертів різних видів транспорту щодо надання фахової оцінки подій, що відбувались в галузі. ФРТУ стала авторитетним джерелом інформації та впливовим коментатором   подій в галузі та економіці країни

Ключові заходи за участі ФРТУ

В рамках Міжнародного транспортного тижня в Одесі ФРТУ провела круглий стіл на тему: «Державно-приватне партнерство. Принципи та особливості партнерства влади, громадянського суспільства та бізнесу в транспортній сфері» за участю експертів галузі, керівників підприємств.

Власним досвідом розбудови соціального партнерства на галузевому рівні ФРТУ поділилася на міжнародному семінарі «Соціальний діалог як фактор сталого розвитку бізнесу».

Минулого року Федерація взяла участь у найбільших в Україні спеціалізованих міжнародних транспортних виставках «ТРАНСУКРАІНА» та «ІНТЕР-транспорт», «Міжнародному контейнерному самміті» та знаковій для представників автомобільної галузі конференції «Міжнародні автомобільні перевезення - проблеми, шляхи їх вирішення та перспективи їх розвитку».

Представники ФРТУ взяли участь у конференції в рамках Тижня безпеки руху.

Федерація була одним із ініціаторів публічного обговорення ходу морської реформи в українських портах. Разом із Профспілкою робітників морського транспорту України у галузі морського транспорту України проводилися зустрічі з представниками влади, роботодавцями та трудовими колективами морських торговельних портів. Завдяки цьому вдалося отримати «зворотний зв’язок» щодо реалізації морської реформи, подальшого розвитку портів, виділити проблемні моменти, які хвилювали портовиків.

Голова ФРТУ                                                                                                 О. Климпуш


Додаткова інформація